Metan, som primært udledes fra landbrugets kød- og mælkeproduktion, har en klimavirkning, der er 84 gange kraftigere end CO2. Foto: Niels Reiter

Landbruget er ansvarlig for 46,4 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser, viser ny rapport fra Greenpeace. Den animalske produktion er den helt store klimasynder

KLIMA / LANDBRUG – Landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn indkalder til landbrugsforhandlinger i dag, og partierne skal forhandle om omstillingen af en sektor, der fylder knap halvdelen Danmarks samlede udslip af drivhusgasser.

Det viser en ny rapport fra Greenpeace.

Ifølge rapporten står landbruget i sin helhed for 46,4 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser – næsten hele klimabelastningen kommer fra den animalske produktion, der står for 43,7 procent af Danmarks udslip.

Beregningerne i rapporten opgør klimabelastningen af Danmarks drivhusgasser i et 20-årsperspektiv, og det er årsagen til, at landbrugets andel her er større end i de opgørelser,  som regeringen henholder sig til.

Regeringens tal er fra opgørelser af klimabelastningen i et 100-års-perspektiv, som er normal praksis, og hvor landbruget fylder godt en tredjedel af Danmarks udslip.

Markant reduktion nødvendig

»De nye tal gør det klart, at regeringen må tage sit klimaansvar på sig og arbejde for en markant reduktion i den animalske produktion, der er storsynderen bag de store drivhusgasudledninger,  så vi kan bane vej for mere plantebaseret mad og nå klimamålet«, siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Landbrugets andel af det danske udslip vokser og vokser, fordi sektoren i modsætning til andre sektorer stort set ikke reducerer sit udslip, siger han til Politiken:

»Hvis vi reducerer den animalske produktion, sænker det udledningerne direkte, og det giver også plads til at omlægge fodermarker til skov eller natur. Når vi bruger halvdelen af Danmarks areal til at producere foder, er der jo ikke plads til de andre ting, der kan styrke klimaet«.

Metan er 84 gange så kraftig

Forskellen på landbrugets andel alt efter tidsperspektivet skyldes, at metan, som primært udledes fra landbrugets kød- og mælkeproduktion, har en langt større opvarmningseffekt, end CO2 har, i det korte tidsperspektiv. Over længere tid omdannes metan i atmosfæren til CO2. Metan har, set over 20 år, en 84 gange så stor klimavirkning som CO2 har.

Bagsiden af Greenpeace-rapporten rummer en klar opfordring til at beskære antallet af produktionsdyr i landbruget

FN’s klimapanel angiver både klimabelastningen af drivhusgasser i et 20- og et 100års-perspektiv. I vurderingen af hvad der skal til for at leve op til Parisaftalens 1,5-gradsmålsætning, mener Greenpeace, at det mere relevante perspektiv er det korte, da det er graden af vores omstilling de næste par årtier, der afgør, om vi når målsætningen eller ej.

Bannerfoto: Monika Kubala/Unsplash

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Desværre intet nyt. Og Rasmus Prehn gør sikkert som sine forgængere, giver klimasynderen (Landbruget) nogle flere milliarder, bare de lover at se på “sagen” ved lejlighed.

 2. Staten må gøre noget, for landbruget gør det ikke, ikke med mindre de bliver godt betalt for at gøre det.
  En løsning på dette og mange andre problemer kunne være at landbrugsstøtten kun skulle garantere fødevaresikkerhed (ikke i Kina).
  Så må resten af det insolvente erhverv klare sig på almindelige markedsvilkår.

 3. Som almindelige borgere kan vi stort set kun påvirke udviklingen ved at ændre eget forbrugsmønster og påvirke de få medmennesker, som vi betyder noget for.

  De folkevalgte satser alt på en syg økonomisk rationalitet, der dækkes ind under news speak, dvs. fake news, falsk varebetegnelse, grønvask.

  Det er ikke nogen tilfældighed, at regeringen lancerer sin stort anlagte “DK kan mere, 1.” program, samtidigt med de planen for grøn omlægning af landbruget kommer på bordet.

  Regeringen blev valgt på klimasagen, men 70/30 forståelsesparpiret, der blev udformet som grundlaget for opbakningen fra dens støttepartier, ser ikke ud til at munde ud i ret meget andet end hensigtserklæringer og sats på implementering af teknik for kulstoffangst fra de store forbrændingsanstalter og lidt mere satsning på biogas, tør og våddestillering af organisk materiale fra landbruget.

  Reduktionerne på den korte bane, som er nødvendige i at undgå det værste, i ikke at overskride de 2 graders stigning på globalt plan, er altafgørende, men regeringen satser kun på, at det skal tage sig ud, som om man kommer i mål med reduktionerne lige før 2030.

  Nationens klimaregnskab er primært udtryk for kreativ bogføring. Hovedparten af de bogførte reduktioner i udslippet af CO2 kan henføres til dansk import og afbrænding af træ fra de baltiske lande, USA, Rusland, Brasilien m.fl. Kyotoaftalen gør det nemlig muligt at opføre det uslip, der sker ved afbrænding af det importerede CO2, på eksportlandenes nationale regnskaber. Det er uartigt, men energistyrelsen og regeringen forsvarer det formelt med henvisning til de fatale regler for bogføring af forurening med klimagasser.

  Mærsks handelsflåde kommer i år ud med et overskud på mere end 100 milliarder kroner. Omsætningen i flåden tælles med i Danmarks BNP, men flådens forurening med CO2, lige så meget som resten af Danmark, tælles ikke med i nationens klimaregnskab. Meget uartigt og fuldstændigt underminerende for budskabet om, at DK har vist, at det kan lade sig gøre, at have økonomisk vækst uden at det medfører stigning i CO2-udslippet. Igen henholder energistyrelse og regering sig til de fatale regler for bogføring af nationens forurening med klimagasser, som er vedtaget i FN-regi.

  EUs reform af landbrugsstøtten landede på, at 25% af den herfra tildelte landbrugsstøtte til nationerne kunne lægges om i strukturfondenes regi, og bruges på fx klimatiltag. Det beløb, som regeringen har lagt sig fast på i omstillingen, svarer til rammen, sat af EU.

  Intet om, at den animalske produktion skal ned!

  Det hænger slet ikke sammen, og man må konstatere det, som det er: Regeringen mener intet med den grønne omstilling. Vi er blevet taget ved næsen, også her.

  Ergo, så må vi vende blikket indad. Hvad kan vi gøre. Vi kan kun vise de folkevalgte den disrespekt de fortjener, og så må vi ændre adfærd selv.

  Jeg er gået over til kun at købe kød, når det er så billigt, så jeg ved, at et eller flere led i kæden vil tabe penge på handelen.

  Mælk behøver jeg ikke mere, for der fås sojadrik med et næringsindhold på højde med mælkens.

  De tre haver, som jeg passer, dækker i øjeblikket ca. halvdelen af mit og mines behov for mad.

  Jeg flyver ikke, og udskammer dem af mine bekendte, som tager på charterferie. Det tager de forøvrigt ilde op!

  Bilen har jeg fra tidernes morgen lagt i graven. Pønser på at købe en elektrisk MC, en “Metacycle” til ca. 40 000 kr., som kan køre 128 km på en opladning med en fart på op til 130 km/t.

  Jeg er selvfinansieret, dvs. uafhængig af arbejdsmarkedet og overførselsindkomst. Det har jeg været on an of siden 2009 og fortsætter med at være det til mine dages ende. Folkepensionen kan staten stikke op i røven.

  Det eneste, der virker i den grønne omstilling, det er at hive luften ud af den økonomiske vækst. Det gør man ved at blive selvfinansieret, ved at støtte op om den pengeløse økonomi, ved at spare på omsætningen.

  Mette Frederiksens velfærdsstat er en overbygning på konkurrencestaten, en dødssejler, der tvinger det store flertal til at producere og forbruge meget mere, end der er brug for. Den skal skydes i sænk med legitime og virkeligt bæredygtige midler, nede fra og op i røven på de højtflyvende.

  I øjeblikket koster en gris på 7 kg 0 kr. Det er rigtigt godt. Lige om lidt, så kommer de løbende fra Bæredygtigt landbrug og vil have mere hjælp fra velfærdsstaten. Hvis MF og andre mf’er endnu engang lader staten holde hånden under den industri, der iflg. artiklen står for 48% af nationens forurening med klimagasser, så tror jeg faktisk at der er mange, som for alvor forstår hende og de andre på tinge. Men igen, det kan ikke bruges til ret meget. Kun handlinger på personligt plan. https://landbrugsavisen.dk/bekymret-eksport%C3%B8r-blev-tilbudt-gratis-sm%C3%A5grise

  Det er for øvrigt vidunderligt at være fri af arbejdsmarkedet. MF ved det, og taler om at alle skal tvinges ud i arbejde, nyttejobs.

  Hvis I ser en personskikkelse gå rundt i en burka inde i Kongens have her i Odense og samler cigaretskod op her en af de næste dage, med et skilt på ryggen, hvor der står “Nyttig” i job!, så er det mig i forklædning.
  Og hvis jeg kommer til at anbringe et tysk importeret kanonslag i en skraldespand, så skal I skyde skylden på mig, ikke de stakkels immigranter.

 4. Carsten Troelsgaard

  Vi kan mere ….
  I gamle dage sagde vi “vi træder speederen i bund” og mente det samme.

  Er vi egentlig klar over, hvor omfattende en ændring i tanke og handling der er nødvendig?

 5. Preben Kofod.

  Der sker jo intet på klima og miljøområdet. Herude på landet er alt som det plejer der bliver gødet og sprøjtet,lavbunds jorde som skulle tages ud af drift beskyttes af højere diger,der skyder nye svinefabrikker op mange steder og bønderne præsenterer den ene nye kæmpemaskine efter den anden,samt nye store huse og dyre biler som ingen i det samfund som forsørger dem har råd til. Og med det nuværende folketing vil vanviddet fortsætte.

Skriv en kommentar