Landmænd kræver sprøjtegifte i grundvandet, før det skal beskyttes

“Uden beviser kan kommunen ikke ekspropriere folks levebrød.” Det skriver Djursland Landboforening på sin hjemmeside den 2. maj 2018. Her er nogle uddrag af artiklen:

Aarhus Kommune mener sandsynligvis, at man ville være foregangskommune, når det gælder kravet til vandkvaliteten i drikkevandsboringerne og har derfor kastet sig ud i et korstog mod indhold af alle målbare stoffer. – Men det går ikke, påstod advokat Håkun Djurhuus overfor 120 landmænd fra hele det østjyske område.

ChefjuristCarlotte Bigum Lynæs, L&F.

På et stort medlemsmøde arrangeret af Landboforeningerne Kronjylland, Midtjylland, Djursland og Odder-Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug fremlagde chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og L&F’s indhyrede advokat Håkun Djurhuus fra Bech-Bruun i sidste uge, deres syn på drikkevandssagen i Aarhus, den aktuelle strategi for klager til Miljø & Fødevareklagenævnet og eventuelt efterfølgende retssag.

Håkun Djurhuus er overbevist om, at retssagen i Egedal Kommune og klagen til Miljø & Fødevareklagenævnet i Aarhus-sagen må gå landbrugets vej. Han mener, at i Aarhus bygger kommunen hele sit påbud på målinger af ikke-aktuelle stoffer og formodninger om fremtidig nedsivning.

Kommunen har bevisbyrden

Advokat Håkun Djurhuus.

Håkun Djurhuus peger på, at det i juraen ligger fast, at Aarhus Kommune har bevisbyrden og hermed pligt til at skaffe sig viden, inden man går ud med afgørelser, der har så vidtrækkende konsekvenser, som de har for landbruget. Han påpeger endvidere, at kommunen ikke har foretaget en eneste reel undersøgelse af forekomsten af aktuelle, i dag anvendte pesticider under rodzonerne i de pågældende områder.

– Det er tankevækkende, at ingen af de fire kommuner: Aarhus, Egedal, Sønderborg og Aalborg, som i dag er ude med påbud overfor landmænd, har søgt viden, der kan verificere, om deres påstande og formodninger har noget på sig, siger Håkun Djurhuus.

Ifølge ham findes der nemlig utallige domstolsafgørelser, som viser, at retssager, med den slags mangel på beviser, tabes. Det er altså stærk, saglig og faglig viden, der skal løfte landbrugets argumentationer igennem Miljø & Fødevareklagenævnet i Aarhus sagen.

Advokat Håkun Djurhuus tabte sagen om opdyrkning af Værnengene med et brag og efterlod sig frustrerede lokale landmænd og en kæmperegning til L&F.

Gylle.dk tilføjer:

Taber sag efter sag

Advokat Håkun Djurhuus har været Landbrug & Fødevarer er dyrt bekendtskab, fordi hans optimistiske rådgivning, der udløser honorarer i millionklassen, gang på gang har været fejlagtig.

Det var således Håkun Djurhuus, der forsikrede L&F om, at landbruget havde juridisk ret til at kræve hemmeligholdelse af navne og adresse på MRSA-inficerede svinefabrikker, men advokaten led et sviende nederlag i Højesteret i januar 2016.

Godt et år senere tabte advokat Håkun Djurhuus  en meget omtalt sag om opdyrkning af naturbeskyttede enge ved Ringkøbing Fjord. Også i den sag havde den flamboyante advokat forsikret landmændene om, at de ville have juraen på deres side. Det havde de ikke. Højesteret fastslog i marts 2017, at advokaten ikke havde ret  sin vurdering.

Læs Århus Kommunes svar på landbrugets anklager her.

Advokat Håkun Djurhuus har også mødt skarp kritik fra landmænd, fordi han det ene øjeblik hjælper erhvervet, mens han det næste øjeblik er advokat for modparten.

I en miljøretssag om ulovlig opfyldning af en mergelgrav blev de to landmænd Thomas og Kristian Lauritsen meget overrasket over at møde advokat Hakon Djurhuus som kommunens advokat. Lauritsens egen organisation, Landbrug & Fødevarer, benyttede nemlig Hakon Djurhuus som advokat i meget omfattende sager blandt andet imod staten. Sager der blandt andet drejer sig om fortolkning og vurdering af miljølove og EU-implementering.

Thomas og Kristian Lauritsen fandt det meget besynderligt og var meget berørt af, at “deres” advokat de igennem deres organisation har lagt deres lid til vil tale landbrugets sag, optræder som modstander i en miljøsag, der også indeholder en stor del af skøn og argumentation.

Læs hele historien her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.