L&F: Stop hippie-vandplanen i Århus

LarsHvidfeldt

Godsejer Lars Hvidtfeldt giver ikke meget for kommunernes forsøg på at beskytte drikkevandet. Han kalder dem “hippier”, uden dog at uddybe denne usaglige karakteristik af medarbejderne i en af landets største vandforvaltninger.

Kampen om rent drikkevand til Århus kommunes 326.246 indbyggere ender i retten, hvis det står til agroproducenterne, der nu ruller propagandakanonerne frem.

»En kommune kan ikke bare lave en hippie-indsatsplan og sætte mål, der ikke har hold i virkeligheden. Det er det, en retssag vil komme til at dreje sig om,« truer godsejer Lars Hvidtfeldt på vegne af Landbrug & Fødevarer.

På onsdag 20. januar 2016 skal Aarhus Byråd beslutte, om 13 landmænd i Beder skal have forbud mod at bruge sprøjtemidler som led i en lovpligtig beskyttelsesplan for områdets drikkevand. For kommunen handler det om at sikre tilstrækkelige mængder rent drikkevand til befolkningen i landets næststørste by. For de toneangivende agroproducenter handler det i virkeligheden om penge i kassen. De er ikke tilfredse med den gængse erstatning i sådanne sager, men kræver langt større beløb på bordet for at undlade at giftsprøjte markerne over drikkevandet.

JensGammelgaard

Svineproducent Jens Gammelgaard mener ikke, at hans giftsprøjte truer drikkevandet i “særlig grad”, så det må borgerne bare finde sig i.

Aarhus Byråd skal på onsdag behandle den indsatsplan, der gør Aarhus til den første kommune i Danmark, der tager de nødvendige skridt for at beskytte sit grundvand. For landbrugets organisation, Landbrug & Fødevarer, er det derfor helt afgørende at få kommunen bremset. Her, nu og inden den giver samme påbud til landmænd oven på andre følsomme områder i kommunen.

Og inden andre kommuner får samme ideer.

»De overvejer lignende træk i Egedal Kommune og i Skanderborg Kommune,« påstår godsejer Lars Hvidtfeldt, der er næstformand i Landbrug & Fødevarer.

Derfor er det sidste ord om grundvands-beskyttelse ikke sagt, når Aarhus Byråd onsdag aften går over til næste punkt på dagsordenen.

Tværtimod, siger en veloplagt Lars Hvidfeldt til Århus Stiftstidende, 17. januar 2016. »Det er først nu, det rigtigt begynder,« proklamerer godsejeren, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Gylleos_edit

Svineproducent Jens Gammelgaards fabrikker præger Odder-egnen med en markant gyllestank.

Den store landbrugsorganisation er klar til at hive Aarhus Kommune i retten, hvis – eller når – byrådet vedtager indsatsplanen.

»Og det tror jeg faktisk, de gør. Men så må de jo tage konsekvenserne,« supplerer svineproducent Jens Gammelgaard, formand for Odder-Skanderborg Landboforening, der har de berørte Beder-landmænd som medlemmer. Gammelgaard er et velkendt medlem af protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug.

Gammelgaard og Lars Hvidtfeldt går arm i arm i denne sag, som også Bæredygtigt Landbrug forsøger at profilere sig på. Gammelgaard mener ikke, at der er en “særlig risiko” for grundvandet i lige præcis Beder-området.

Comments

comments

3 kommentarer til L&F: Stop hippie-vandplanen i Århus

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.