Femern_Nyt landDen kommende Femernforbindelse betyder at Lolland får sin egen “Amager Strandpark” i megastørrelse. Det er et eksempel på, hvordan miljø og natur efter ny dansk tradition er tænkt ind i alle faser af arbejdet med verdens længste sænketunnel. Det fremgår af juli-nyhedsbrevet 2014 fra Femern A/S.

”Det er en af vor tids største landindvindinger og det bliver et helt unikt naturområde. Udformningen af området har været en del af VVM-redegørelsen og vil ligge til grund for vores bidrag til anlægsloven for Femern-projektet, som Folketinget skal behandle om et halvt år,” siger projektdirektør i Femern A/S, Claus Dynesen.

Det nye land ved Rødbyhavn bliver bygget af jord, der graves op fra havbunden i forbindelse med tunnelbyggeriet. I alt op til 19 mio. km3 havbund. Langt det meste kommer fra udgravningen af den omkring 100 meter brede og ca. 12 meter dybe rende, der skal graves på den næsten 18 kilometer lange strækning mellem Rødbyhavn og Puttgarden.

Danmark vokser i takt med at Femern-tunnelen bliver bygget. Ud for Lollands sydlige kyst vil et 7 km langt og 500 m bredt landområde gro frem de kommende år. Dermed får Lolland en helt ny attraktion i form af et kæmpestort stykke land, hvor der dels skabes nye naturområder for dyr og planter, dels etableres rekreative områder for fritidsaktiviteter.

Området kan sammenlignes med en kombination af Amager Strandpark ved København og Køge Bugt Strandpark syd for København – blot meget større. Det nye land på Lolland bliver nemlig 10 gange større end Amager Strandpark. Det samlede areal for det nye land ved Rødbyhavns kyst  bliver ca. 3.000.000 m2, svarende til 3 km2 eller 300 hektar.

Der bliver tale om to forskellige landområder, som bygges op på hver side af den eksisterende færgehavn i Rødbyhavn. På den vestlige del etableres badestrande, stisystemer og parkeringspladser, mens den østlige del primært er et naturområde, som bl.a. erstatter de områder, der bliver inddraget til tunnelprojektet. Færgehavnen opretholdes samtidigt fuldt funktionsdygtig.

Comments are closed.