Lunde Larsen vil sprøjte miljøområder

Stork_JohsLarsen_edit

Storken får ikke en chance i Lunde Larsens fagre nye sprøjtemiljøverden.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er modstander af sprøjteforbud på de særlige miljøarealer, som alle agroproducenter med mere end 15 hektar jord skal udlægge for at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne. Det er frivilligt at udlægge disse arealer, men EU-kravet om 5 procent miljøfokusområder (MFO-arealer er et af de tre grønne krav, alle EU-landmænd skal overholde for at få den grønne støtte.

esben_lunde_larsen

Der er ikke meget miljøminister over den sprøjteglade teolog Lunde Larsen fra Hvide Sande.

Alligevel opfordrer miljø- og fødevareministeren nu EU-Kommissær Phil Hogan til at droppe sprøjteforbuddet. grønne krav. Dermed bakker Lunde Larsen op bag Landbrug & Fødevarers voldsomme protest mod sprøjteforbuddet. Det skriver landbrugsavisen.dk 9. september 2016.

I et brev til Hogan peger Lunde Larsen på en række ulemper ved et sprøjteforbud: Det vil bl.a. give udbyttetab for landmændene, og det vil være dyrt og besværligt at kontrollere. Og medlemslandenes IT-systemer, som netop i dyre domme er bygget op til at kunne håndtere EU-reformen, vil skulle ændres med risiko for forsinkelser i udbetalingen af landbrugsstøtte, pointerer den danske minister.

Kan give totaltab
Hos det såkaldte videncenter Seges, der ejes og styres af Landbrug & Fødevarer, vurderer landskonsulent Poul Henning Petersen, at et forbud mod at sprøjte MFO-græsudlæg vil udløse et gennemsnitligt udbyttetab i vårsæd på 20 procent på grund af ukrudt eller angreb af svampe og skadedyr.

»Men det er gennemsnittet. Nogle vil i visse år opleve totaltab, hvor de slet ikke får høstet på grund af ukrudt. Derfor vil et sprøjteforbud give en meget stor usikkerhed, som utvivlsomt vil få landmænd til at fravælge MFO-græsudlæg,« vurderer Poul Henning Petersen.

EU-Kommissionen planlægger at indføre forbud mod at sprøjte brak, efterafgrøder og græsudlæg, der anvendes til miljøfokusområder. Planene vækker vrede i Landbrug & Fødevarer. Og især udsigten til et forbud mod at sprøjte MFO-græsudlæg – som efter Landbrug & Fødevarers oplysninger også kommer til at gælde hovedafgrøden – er ifølge L&F-formand minkavler Martin Merrild helt absurd.

»Det her er det mest groteske, jeg længe har set. Vi har en landbrugskommissær, der taler om forenklinger, og det har jeg indtryk af, at han mener. Og så sidder embedsmændene og finder på det her.«

Merrild_mink_Venstre

Minkavler Merrild finder det “grotesk”, at han ikke må giftsprøjte sine miljøarealer. Dermed er han på linje med miljøministeren.

Gift for græsudlæg
Det mulige sprøjteforbud er et resultat af arbejdet med at forenkle og justere landbrugsreformens grønne krav.

I stedet for de forenklinger, som Landbrug & Fødevarer har spillet ind med en lang række forslag til, tegner det nu til, at kravene skærpes med yderligere bureaukrati og kontrol som resultat. Ifølge Martin Merrild vil et sprøjteforbud i MFO-græsudlæg være en stor ulempe og en alvorlig skærpelse for danske landmænd, som vil få problemer med at bekæmpe skadedyr og svampe.

Derfor vil konsekvensen efter Landbrug & Fødevarers vurdering blive, at landmændene i stort tal vil opgive græsudlæg som miljøfokusafgrøder. Merrild kommer dog ikke ind på betydningen for et bedre miljø og biodiversitet ved hjælp af de sprøjtefrie miljøområder.

Ordningen er p.t. den næstmest anvendte MFO-ordning og er mere sikker at etablere end MFO-efterafgrøder efter høst. »Det er helt galt. Landbruget i hele Europa skriger på forenklinger, og så må man høre det her,« siger Martin Merrild.

»Det er en ommer«
Martin Merrild afventer nu reaktionerne fra de øvrige medlemslande i EU, når forslaget bliver officielt.

Og det, forventer han, må føre til, at forslaget tages af bordet igen. »Indtil nu har jeg haft al mulig grund til at respektere vores kommissær. Derfor har jeg da en klar forventning om, at det her får han lavet om!«

Randzone

Frivillige randzoner vil mange steder betyde et forbedret vandmiljø, men næppe hvis de kan giftsprøjtes. Billedet er fra Vestjylland 2014.

Landmænd kan vælge mellem en stribe miljøfokusområder:
* frivillige randzoner langs vandløb og søer. Arealerne skal støde op til bedriftens omdriftsareal.
* landskabselementer omfattet af god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) i form af fortidsminder og søer mellem 100 og 2000 m2. Arealerne skal være beliggende på eller op ad et omdriftsareal.
* braklagte arealer
* lavskov (fx energipil), der ikke er sprøjtet med pesticider i det pågældende kalenderår.
* græsudlæg i renbestand eller blanding.
* efterafgrøder, der er udsået som en blanding af godkendte afgrøder, og som efterfølges af en ny afgrøde.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.