Miljøministeriet prøver ikke at tale uden om, men lægger sig fladt ned og giver gylle.dk’s journalist, Flemming Seiersen, ret i en strid med ministeriets pressekretær, Ming Ou Lü.

Pressekretæren klagede på websitet journalisten.dk over, at han følte sig hængt ud, fordi vi havde citeret ham med navn i sagen om miljøminister Lea Wermelins stop for havbrug.

Pressesekretæren fralagde sig ansvaret for sine udtalelser. Han henviste til, at det var chefens ansvar, og at han ikke havde noget med sagen at gøre. Den famøse udtalelse fra ham gik ud på, at han ikke kendte noget til, at ministeren samme dag, som han udtalte sig, skulle interviewes af  TV-Avisen på Jernhatten på Djursland.

En række indlæg på journalisten.dk støttede gylle’s journalist. Selvfølgelig skal man da citere en pressemedarbejder i et ministerium, når han udtaler sig, lød det enslydende.

”Truede” med Pressenævnet

Rap over fingrene til presse- og kommunikationschef Mette Thorn

Inden det kom så vidt, ”truede” pressekretæren i øvrigt med at indklage journalist Flemming Seiersen for Pressenævnet. Det kunne journalisten kun bifalde. Om Ming Ou Lü har gjort det, vides ikke. Men sjovt nok skriver hans chef, presse-og kommunikationschef Mette Thorn, senere på journalisten.dk  som en kommentar til, hvorfor gylle.dk – trods gentagne henvendelser – ikke kunne få informationer om havbrugssagen: ”Gylle.dk er kun en privat mands blog og er ikke medlem af Pressenævnet”.

Fem spørgsmål til miljøministeren

Derefter stillede Flemming Seiersen fem spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin. Lad os tage dem et for et med svarene fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det er konstitueret afdelingschef i ministeriet, Paolo Perotti, der svarer på ministerens vegne. Spørgsmålene er lettere tilrettet for forståelighedens skyld i denne sammenhæng.

Spørgsmål 1:

Er ministeren enig i pressesekretær Ming Ou Lü’s påstand om, at han ikke har ansvaret for, hvad han udtaler sig om?

Svar: Miljø- og Fødevareministeriet har (…) gjort det klart, at ministeriets ansatte naturligvis har ansvar for udtalelser, der fremsættes som led i deres funktion i ministeriet.

Sådan præsenterer pressesekretær Ming Ou Lü sig selv på linkedin.

Spørgsmål 2:

Hvorfor skal der gå en hel måned, før vi – via en pressemeddelelse – får svar på vores konkrete og enkle spørgsmål. Som nyheds-journalister arbejder vi jo som bekendt ikke i dette tempo?

Svar: Det er blevet indskærpet over for pressekontoret, at ministeriet skal give borgere m.v. underretning, hvis en henvendelse ikke kan besvares inden for kortere tid, eller hvis besvarelsen tager længere tid end sædvanligt. Der skal i så fald oplyses om, hvad sagen beror på og så vidt muligt om, hvornår henvendelsen forventes at blive besvaret.

Spørgsmål 3:

Er det er ordentlig betjening af – i dette tilfælde gylle.dk – at medarbejdere i presseafdelingen ikke en gang svarer på vores mange henvendelser?

Svar: Miljø- og Fødevareministeriet skal endvidere beklage, at du ikke – samtidig med andre medier den 23. august 2019 – blev orienteret om, at ministeren ville afholde et pressemøde den 26. august 2019. Du har udvist særlig interesse for at modtage oplysninger i sagen, hvorfor du burde være underrettet herom.

Pressemødet på Jernhatten havde kun ganske få deltagere, fordi mødet kun var for de særligt indbudte. Privatfoto.

Spørgsmål 4:

Er det i orden, at pressechef Mette Thorn’s eneste svar – på www.journalisten.dk – er, at ”Gylle.dk er en privat mands blog, der ikke er tilmeldt Pressenævnet. Betyder det, at derfor behøver ministeriet ikke at svare?

Svar: Det er endvidere blevet indskærpet, at det er vigtigt for Miljø-og Fødevareministeriet, at der ikke hersker tvivl om, at de almindelige forvaltningsretlige ligheds-og saglighedskrav iagttages i forbindelse med  ministeriets kontakt til pressen. Henvendelser fra gylle.dk skal derfor behandles på lige fod med henvendelser fra andre medier. Det har i denne forbindelse ikke betydning, at gylle.dk ikke er tilmeldt Pressenævnet.

Spørgsmål 5:

Vil du sikre, at vi og andre medier får svar på vore spørgsmål og får dig direkte i tale, når vi anmoder om det?

Svar: Ministeriet skal afslutningsvis bemærke, at det er overladt ministre og ministerier et meget vidt skøn med hensyn til, hvilke interviews man ønsker at deltage i.

Svaret er det eneste tilfælde, hvor ministeren ikke giver os ret og kan garantere, at vi kan komme i kontakt med ministeren.

Journalist Flemming Seiersen

Opløftende, at fejl erkendes

Opløftende, at der nu erkendes fejl og meldes så klart ud fra et ministerium, der ellers har været meget lukket. Her tænker vi på tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Da var det stort set umuligt at få en kommentar fra ministeren eller ministeriet. Vi håber, det her fortsætter. Ikke for vores skyld, men for offentlighedens, så borgerne kan få klar besked.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Simon Baagøe

    God sag og stærkt svar af ministeriet. Det er vejen frem

    • Torben Aagesen

      Hvad spørgsmål 1-4 angår er jeg enig, men aldeles ikke når det drejer sig om spørgsmål 5. Det er ikke iorden at tolke det på den måde, de har bare at svaree på alle spørgsmål, de er ansat til at varetage befolkningens interesser, og tjene befolkningen – det gør de jo netop ikke når de selv bestemmer, hvad de ønsker at deltage i.

  2. Altid dejligt når fejl erkendes – omend det forgangne i sagens natur ikke kan ændres. I det lys er det kun at håbe på ministeren fremover vil lægge tid og øre til de spørgsmål og forslag der måtte komme fremover fra Gylle.dk og de andre relevante aktører som blev fravalgt på Jernhatten.

Skriv en kommentar