I hundeskoven kan de firbenede suse rundt i henrykte ottetaller. Foto: Ian Heilmann

Hvad angår ikke mindst flora og sommerfugle, er hundeskoven op til Hvalsø et besøg værd – også uden hund. Landskabet ligger i den sydlige del af ”Nationalpark Skjoldungernes Land”

I Kirke Hvalsøs sydlige udkant ligger en stor og spændende hundeskov. Den udgør et lille hjørne af Bidstrupskovene, det store, kuperede og højtliggende skovkompleks med de rige naturværdier.

Der noget eventyragtigt over uvejsom ellesump med høje tuer af Forlænget star. Foto: Ian Heilmann
Forlænget star. I oktober er bladene stadig grønne, men aksene er svundet ind, blege, slunkne og frøforladte. Vignet: Ian Heilmann

I hundeskoven er der fri leg for de firbenede venner, som i selskab med sig selv eller artsfæller kan suse rundt i henrykte ottetaller eller standse op med snuden i skovbunden for nærmere undersøgelser.

På lignende vis, om end med roligere adfærd, kan en naturbegejstret hundeejer få udbytte af hundeluftningen. Her i oktober er megen urtevegetation ellers svundet hen, men flere græsser og især star-arter holder skansen med friske grønne blade og nogle få blege og slunkne aks. Starer ligner græsser, men har trekantede stængler uden knæ, samt énkønnede blomster. Man skelner let ved blot at rulle en stængel mellem to fingre.

Forlænget star vokser i våde partier i gammel skov, særligt i ellesumpe med indslag af birk og andre træarter, der kan tåle at stå på våd bund. Det er en naturrig type skov, meget forskellig fra drænet og rationelt drevet produktionsskov med ens træer i rækker. Blomsterstandens småaks indeholder hun- og hanblomster i skøn blanding, med overtal af hunblomster. I den forlængede top er der dog kønsopdeling: hanblomster i den smalle hals og hunblomster i hovedet.

Hunde af mange slags mødes i hundeskoven ved Hvalsø, men skoven er også et besøg værd for den begejstrede botaniker. Foto: Ian Heilmann
Større træer, som har været udgået i mange år, er guf for myriader af smådyr og diverse svampemycelier. Det tilpas mørnede træ gør det muligt for spætter og andre mindre hulrugende fugle at indrette bolig til rede om sommeren og overnatningsplads om vinteren. Foto: Ian Heilmann

Forlænget star vokser i tætte tuer, som med tiden løfter sig op på sokler af tidligere års forgangne plantemateriale. Med lidt fantasi i behold kan de i en skovsump ligne små elletruntefolk, som fra dybet har stukket hovederne op med slapt hængende, grønne parykker. En snert morgenmosekoneryg vil bidrage til billedet. Man kan på de få visne aks stadig godt lige ane, hvad navnet ”forlænget” kommer sig af: Toppen af akset ender med en lille fortykning af hunlige blomster, umiddelbart over en slank muffe af hanlige blomster. Det ligner et lille hoved på lang hals, som en slags forlængelse af resten af blomsterstandens lange og tynde krop med blandede blomster.

Der vokser andre arter star langs hundeskovvejene, f.eks. Akselblomstret star, med små aks i bladhjørnerne (akslerne) og Skov-star med de graciøst nikkende aks. De er ikke særligt kræsne med valg af voksested, og derfor almindelige – og de kan også stadig ses.

Hundeskovens præg af naturnær skov understreges også af meget dødt ved i skovbunden samt fortsat stående, udgåede træer. Myriader af forskellige smådyr og diverse svampe er i færd med langsomt at nedbryde træets bærende strukturer – ædegildet står på i mange år, indtil træet er endeligt formuldet.

Højere til vejrs er der huller efter spætter og andre hulerugende fugle. Nu og videre gennem den kommende vinter tjener hullerne som lunt nattelogi for småfugle. Så kan frosten bare komme an, hvis det da ellers ikke bliver endnu en grøn vinter.

Bannerbillede: Landskabet øst for Hvalsø, med Bidstrupskovene i baggrunden. Skovene og deres mange lysninger sumpe og små vandflader indeholder overordentlige rig natur, hvad angår ikke mindst flora og sommerfugle. Hundeskoven op til Hvalsø kan også være med. Landskabet ligger i den sydlige del af ”Nationalpark Skjoldungernes Land”. Foto: Ian Heilmann

Visited 12 times, 4 visit(s) today

Skriv en kommentar