Naturødelæggende import af soja kan stoppes

Grise_sortbrogedeSusannePossing3

Økologiske grise lever et rigtigt svineliv og klarer sig fint uden importeret soja. Foto: Susanne Possing.

Økologiske svineproducenter behøver ikke frygte kravet om 100 pct. selvforsyning med økologisk foder, som træder i kraft i 2017. Svin vokser godt på hjemmeproduceret protein fra bælgplante-afgrøder, som er selvforsynende med kvælstof, viser forsøg, gennemført i flere europæiske lande.

Ny europæisk forskning viser, at hjemmeproduceret protein kan erstatte de importerede proteinkilder. Det gælder blandt andet soja, oplyser ICROFS, International Centre for Research in Organic Food Systems til Organic Today 13. oktober 2014.

Forsøg gennemført i flere europæiske lande viser, at hjemmeproducerede bælgafgrøder som eksempelvis hestebønner, fladbælg og den mindre kendte esparsette egner sig godt til smågrise.

Fodermel af muslingeskaller er afprøvet med succes i slagtesvineproduktionen og det samme gælder græsensilage. Desuden har der været gode resultater med at lade økologiske svin stribeafgræsse i lucernemarker – forudsat, at det supplerende foder har lavt proteinindhold og anvendes restriktivt, viser forsøgene.

Soja har et højt proteinindhold og en aminiosyresammensætning, som gør det særdeles velegnet som tilskudsfoder til både svin, kvæg og fjerkræ. Men Danmark importerer årligt soja svarende til et areal på størrelse med Sjælland, og det er problematisk, fordi det går ud over regnskoven og samtidig er med til at skabe klimaforandringer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.