Naturstyrelsen fusker med træernes alder for at fælde mere

Figur 2 bøg fældet 1811 Sonnerup skov

Bøgestub fra en af de store 201 år gamle fældede bøge i Sonnerup Skov. Foto: Søren Wium-Andersen.

”Verdens Skove” har påtalt en krænkelse af de interne regler i Naturstyrelsen, da der i Sonnerup Skov ved Arresø blev fældet bøge, der var over 200 år gamle. Bøge, der burde være naturbeskyttede. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i Frederiksborg Amts Avis 10. februar.

Påstanden om fusk med reglerne blev afvist af styrelsen, der har ladet ministeren udtale til Folketinget og i læserbreve hævde, at fældningerne skete, inden bøgene var 200 år.

I en markant udtalelse indrømmer Naturstyrelsen imidlertid 31. januar, at der er “sket en fejl i forbindelse med aldersangivelsen i NST’s nuværende digitale skovkort”, og man lover “snarest muligt at rette op for at undgå lignende tilfælde”.

Styrelsen havde tidligere hævdet, at fældningen, der skete i 2010/2011, foregik på et tidspunkt, da træerne havde en alder på 199 år. Kort sagt styrelsen nåede lige at fælde træerne, inden de ramte den interne regel, der siger, at der ikke må fældes træer, der er over 200 år. Afvisningen er sket med en henvisning til nye kort, der angiver alderen på træerne som plantetidspunktet.

Oplysningen er et prokurator kneb, da det gør træerne yngre end de i virkeligheden er.

Rahbek_Peter_Ilsøe_03

Vicedirektør Peter Ilsøe fra Naturstyrelsen gav de fejlagtige oplysninger på Altinget.dk

Tidligere angav styrelsen den korrekte alder af træerne, nemlig ud fra det år, træet spirede. Det fremgår af skovkort over Sonnerup fra 1971. Her angives alderen på de fældede bøge i Sonnerup skov til i 1971 at være 162 år gamle. Det betyder, at alderen af de fældede træer i 2010/2011 var 201 år, idet træerne havde en alder på 162 + 39 år = 201 år.

Hvor mange gamle træer, der er blevet hugget til brænde og flis i de senere år på trods af den interne 200 års-regel, er der ikke noget overblik over.

 

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.