Nu nærmer gyllesæsonen sig og nye regler er trådt i kraft med bekendtgørelsen, som kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142174
Gylle må nu igen udbringes fra 1. februar, men der er mange forbedringer i forhold til tidligere. Der er f.eks. indført forbud om udbringning på frosne og snedækkede arealer.
Det er desuden præciseret, at udbringning af gylle omkring 1. februar kun er en nødløsning, hvor der er problemer med tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der skal være opbevaringskapacitet til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst syv måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

DSF frygter, at det våde efterår 2012 og den sene høst forværrer problemerne i år på grund af at mange landmænd ikke kunne udbringe gylle i efteråret.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.