Ny økorekord – 500 mio. kilo dansk økomælk i 2016

Økoeksporten tager et vældigt spring fremad i 2017, mener Landbrug & Fødevarer.

De økologiske mælkeproducenter har i 2016 produceret mere mælk end nogensinde før. Ifølge de foreløbige tal fra Mejeriforeningen blev der i 2016 produceret i alt 499 mio. kg økologisk mælk, hvilket er en stigning på 6,1 pct. i forhold til 2015. Det er især eksporten, som skal drive afsætningen af den øgede mælkemængde. Denne lade nyhed bringer landbrugsavisen.dk 16. februar 2017.

Der er samtidig udsigt til en meget markant stigning i den økologiske mælkeproduktion i 2017, idet hovedparten af de omkring 80 mælkeproducenter, der i øjeblikket er i gang med omlægning til økologi, kan begynde at sælge deres mælk som økologisk fra midt på sommeren. Landbrug & Fødevarer forventer derfor, at der vil blive produceret omkring 580-600 mio. kg økologisk mælk i 2017.

Økologien går sin sejrsgang i disse år, og ikke mindst den bedre dyrevelfærd for økokøer betyder meget for forbrugerne.

Selv om der fortsat er vækst i salget af økologiske mejeriprodukter til både detailhandlen og foodservice på hjemmemarkedet, er det især eksporten, som skal drive afsætningen af den øgede mælkemængde. Tyskland er det suverænt vigtigste aftagermarked, men markederne i Kina/Asien og Mellemøsten får større og større betydning.

I 2015 blev der eksporteret økologiske mejeriprodukter for godt en mia. kr., og dette beløb forventes at være steget til 1,2 mia. kr. i 2016, svarende til godt halvdelen af den samlede skønnede økologieksport på 2,2 mia. kr. Eksportens betydning er ligeledes årsagen til, at hovedparten af mejerierne i disse dage deltager på verdens største økologimesse BioFach i Tyskland og til maj tager til en lignende økologimesse i Shanghai, Kina.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.