Økoeksporten tager et vældigt spring fremad i 2017, mener Landbrug & Fødevarer.

De økologiske mælkeproducenter har i 2016 produceret mere mælk end nogensinde før. Ifølge de foreløbige tal fra Mejeriforeningen blev der i 2016 produceret i alt 499 mio. kg økologisk mælk, hvilket er en stigning på 6,1 pct. i forhold til 2015. Det er især eksporten, som skal drive afsætningen af den øgede mælkemængde. Denne lade nyhed bringer landbrugsavisen.dk 16. februar 2017.

Der er samtidig udsigt til en meget markant stigning i den økologiske mælkeproduktion i 2017, idet hovedparten af de omkring 80 mælkeproducenter, der i øjeblikket er i gang med omlægning til økologi, kan begynde at sælge deres mælk som økologisk fra midt på sommeren. Landbrug & Fødevarer forventer derfor, at der vil blive produceret omkring 580-600 mio. kg økologisk mælk i 2017.

Økologien går sin sejrsgang i disse år, og ikke mindst den bedre dyrevelfærd for økokøer betyder meget for forbrugerne.

Selv om der fortsat er vækst i salget af økologiske mejeriprodukter til både detailhandlen og foodservice på hjemmemarkedet, er det især eksporten, som skal drive afsætningen af den øgede mælkemængde. Tyskland er det suverænt vigtigste aftagermarked, men markederne i Kina/Asien og Mellemøsten får større og større betydning.

I 2015 blev der eksporteret økologiske mejeriprodukter for godt en mia. kr., og dette beløb forventes at være steget til 1,2 mia. kr. i 2016, svarende til godt halvdelen af den samlede skønnede økologieksport på 2,2 mia. kr. Eksportens betydning er ligeledes årsagen til, at hovedparten af mejerierne i disse dage deltager på verdens største økologimesse BioFach i Tyskland og til maj tager til en lignende økologimesse i Shanghai, Kina.

Comments are closed.