Nyt projekt skal skabe overblik over Grønlands natur og klima

Alpe-tjærenellike foran isfjelde nord for Ilulissat-Foto Bo Normander
Alpe-tjærenelliker ved Ilulissat. Foto: Bo Normander

Et nyt projekt skal indsamle og formidle viden om Grønlands natur og klima gennem udgivelsen af en guidebog og digitale produkter. Naturguiden vil indeholde beskrivelser og nyeste fakta om Grønlands natur, geologi, klima, biodiversitet, dyre- og planteliv m.v. En tilhørende hjemmeside vil bestå af emneopdelte sider og en søgbar guide for dyr og planter

Projektleder Bo Normander, Naturtanken

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem flere organisationer, og baserer sig på den nyeste viden fra grønlandske, danske og internationale universiteter. En redaktionsgruppe med eksperter fra bl.a. Grønlands Naturinstitut (Pinngortitaleriffik), DTU og Aalborg Universitet bidrager til bogens faglige indhold. Bogen vil blive udgivet på Gyldendals Forlag. 

Bo Normander er projektleder og hovedforfatter til bogen. Han arbejder som selvstændig i NaturTanken og har mange års erfaring med forskning og formidling om natur og miljø. Han siger om projektet: 

”Der er i dag et stort behov for at indsamle viden om den værdifulde men også sårbare grønlandske natur. Grønlands samfund er i en rivende udvikling, og det er vigtigt at denne sker under hensyntagen til naturen og en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Projektet skal skabe overblik og bidrage med den nyeste viden.”


Visit Greenland er en af de partnere, der støtter projektet, og direktør Julia Pars siger om baggrunden for at deltage:

”Naturen og kulturen er de primære grunde til, at turister besøger Grønland. Viden om naturen og om hvordan landet vil blive påvirket af klimaforandringerne er meget vigtig viden for vores gæster. Med udsigt til en voksende turisme i Grønland har branchen et ansvar for at udvikle en bæredygtig turisme, der tager hensyn til natur og miljø og sørger for en positiv udvikling i landet.”


Flere andre grønlandske virksomheder støtter projektet. En af dem er dagligvarekæden Brugseni. Susanne Christensen, direktør for Brugseni, udtaler:

”Den grønlandske natur er meget vigtig at beskytte. Hos Brugseni er vi stolte over at kunne støtte op om sådan et godt projekt. Det at oplyse og værne om naturen i Grønland er noget, der ligger os nært som virksomhed. Vi har alle et ansvar for at sikre Grønlands fremtid, og hvis der kan skabes debat i samfundet og i skolerne om, hvordan vi kan gøre dette bedst, så er vi nået nærmere målet.”

Direktør Susanne Christensen, Brugseni


Grønlands natur er storslået og barsk. Der findes vel næppe noget sted på kloden, hvor naturens kræfter og plante- og dyrelivets tilpasning til de strenge klimatiske forhold fremstår mere kontrastfuldt og mangfoldigt end i Grønland. 

Samtidig står Grønland over for særlige udfordringer, da det især er i de arktiske egne, at de globale klimaforandringer kan mærkes med markante temperaturstigninger og smeltende havis. Øget international interesse for landets ressourcer og geopolitiske betydning samt en stigende turisme bidrager også til, at viden og formidling omkring Grønlands naturværdier og ressourcer er stærkt efterspurgt.

Bog og hjemmeside ventes at udkomme i foråret 2021. Bag projektet står NaturTanken, Grønlands Naturinstitut, Visit Greenland, Gyldendal m.fl. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden, Aage V. Jensens Fond, Bestles Fond, Brugseni (KNB), Disko Line, Blue Ice Explorer, World of Greenland og Hotel Arctic m.fl.

Russels Glacier - Photo Bo Normander
Russels Gletsjer ved Kangerlussuaq. Foto: Bo Normander

Comments

comments

En kommentar til Nyt projekt skal skabe overblik over Grønlands natur og klima

  • John Ho Petersen skriver:

    Jaeeeee, Sjovt nok har vi mega travlt med ar redde naturen i Grønland, og regnaskoven, samt andre eksotiske steder…… Mens vi samtidigt fylder den Danske med gift og gylle…….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.