Nytænkning fra Axelborg

Rabiat_kogræsser

Annonce, Politiken 24. september 2014.

FAKTA
Køer på græs:

2013: 25 procent
2010: 35 procent
2003: 75 procent
1975: Tilnærmelsesvis 100 procent

Kilde: Tal fra Videncentret for Landbrug baseret på tællinger og skøn ud fra konsulenters tilbagemeldinger

Besætninger:

Der er 3.920 malkekvægsbesætninger i Danmark. For 25 år siden var tallet 32.000. Landets største besætning var i 2011 på 1.250 køer. Danmark har et af Europas højeste besætningsgennemsnit.

Årskøer per besætning gns.:
1980: 34
1990: 42
2000: 69
2012: 156

Kilde: landbrugsinfo.dk

Mælkeydelse i kg mælk/år

1980: 5.243
1990: 6.693
2000: 7.610
2012: 9.019

Kilde: landbrugsinfo.dk

Læs om danskernes holdning til de indespærrede køer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.