Rabiat_kogræsser
Annonce, Politiken 24. september 2014.

FAKTA
Køer på græs:

2013: 25 procent
2010: 35 procent
2003: 75 procent
1975: Tilnærmelsesvis 100 procent

Kilde: Tal fra Videncentret for Landbrug baseret på tællinger og skøn ud fra konsulenters tilbagemeldinger

Besætninger:

Der er 3.920 malkekvægsbesætninger i Danmark. For 25 år siden var tallet 32.000. Landets største besætning var i 2011 på 1.250 køer. Danmark har et af Europas højeste besætningsgennemsnit.

Årskøer per besætning gns.:
1980: 34
1990: 42
2000: 69
2012: 156

Kilde: landbrugsinfo.dk

Mælkeydelse i kg mælk/år

1980: 5.243
1990: 6.693
2000: 7.610
2012: 9.019

Kilde: landbrugsinfo.dk

Læs om danskernes holdning til de indespærrede køer.

Comments are closed.