Økologer kræver erstatning for sprøjteskader på deres høst

Er det rimeligt at kemilandbruget kan ødelægge naboens æblehøst uden at skulle bøde for det? Økologisk Landsforening mener nej.

Økologisk Landsforening vil bl.a. have indført en erstatningsordning til frugtavlere, der får ødelagt deres afgrøder af sprøjtegifte fra konventionelle marker. Det er et af hovedkravene til det kommende pesticidforlig i Folketingen skriver Henrik Hindby Koszyczarek for Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse 7. april 2017.

En udvidelse af de økologiske arealer for at beskytte grundvandet og erstatning til økologer, der får forurenet deres afgrøder med prosulfocarb. Disse tiltag står højt på ønskelisten hos Økologisk Landsforening i forbindelse med det nye pesticidforlig, som Folketinget lige nu forhandler om.

Økologisk planteavler Søren Moeslund har selv oplevet problemerne med kasseret frugt på grund af sprøjtegifte.

Økologisk Landsforening finder det kun rimeligt, at økologiske landmænd får erstatning, når deres afgrøder bliver forurenet med prosulfocarb, hvilket desværre er sket flere gange tidligere. Tre år i træk har både økologiske og konventionelle frugtavlere måttet kassere dele af deres høst af æbler og pærer, fordi de var forurenet med prosulfocarb, der bruges på konventionelle kornmarker mod ukrudt. Giften er flygtig og fordamper, således at regnvandet bliver forurenet og spreder giften til andre områder.

Derudover ønsker Økologisk Landsforening, at en større del af Danmarks arealer skal være fri for pesticider. Det kan ske via tiltag, der fremmer øget omlægning til økologi i f.eks. vandindvindingsområder, så vores drikkevand bliver beskyttet for giftene.

Samarbejde bør udvides
I forlængelse af forslaget om øget omlægning til økologi, ser foreningen også gerne, at det nuværende samarbejde med 26 kommuner om øget omlægning til økologisk drift i vandindvindingsområder udvides til hele landet.

”Vi håber, at vores forslag finder vej ind i forliget – det vil være helt naturligt i forlængelse af ministerens offentliggørelse af Det økologiske erhvervsteams anbefalinger,” siger Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening, med henvisning til erhvervsteamet, der blev nedsat sidste år for at videreudvikle dansk økologi.

Ud over de ovenstående forslag ønsker Økologisk Landsforening også, at kravene til sprøjteførercertifikatet differentieres, så kravene kommer til at lægge sig op ad, hvilke typer produkter, der anvendes. Hvis der kun anvendes basis og eller lavrisikostoffer bør der være lempeligere krav til uddannelsen som sprøjtefører, end hvis der anvendes sprøjtemiddelprodukter fra højere risikogrupper.

Forhandlingerne om pesticidforliget fortsætter efter påske.

Gylle.dk har flere gange skrevet om problemerne med prosulfocarb og kortlagt forbruget på landsplan. Se her, hvem af dine naboer der bruger den omdiskuterede sprøjtegift.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.