Er det rimeligt at kemilandbruget kan ødelægge naboens æblehøst uden at skulle bøde for det? Økologisk Landsforening mener nej.

Økologisk Landsforening vil bl.a. have indført en erstatningsordning til frugtavlere, der får ødelagt deres afgrøder af sprøjtegifte fra konventionelle marker. Det er et af hovedkravene til det kommende pesticidforlig i Folketingen skriver Henrik Hindby Koszyczarek for Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse 7. april 2017.

En udvidelse af de økologiske arealer for at beskytte grundvandet og erstatning til økologer, der får forurenet deres afgrøder med prosulfocarb. Disse tiltag står højt på ønskelisten hos Økologisk Landsforening i forbindelse med det nye pesticidforlig, som Folketinget lige nu forhandler om.

Økologisk planteavler Søren Moeslund har selv oplevet problemerne med kasseret frugt på grund af sprøjtegifte.

Økologisk Landsforening finder det kun rimeligt, at økologiske landmænd får erstatning, når deres afgrøder bliver forurenet med prosulfocarb, hvilket desværre er sket flere gange tidligere. Tre år i træk har både økologiske og konventionelle frugtavlere måttet kassere dele af deres høst af æbler og pærer, fordi de var forurenet med prosulfocarb, der bruges på konventionelle kornmarker mod ukrudt. Giften er flygtig og fordamper, således at regnvandet bliver forurenet og spreder giften til andre områder.

Derudover ønsker Økologisk Landsforening, at en større del af Danmarks arealer skal være fri for pesticider. Det kan ske via tiltag, der fremmer øget omlægning til økologi i f.eks. vandindvindingsområder, så vores drikkevand bliver beskyttet for giftene.

Samarbejde bør udvides
I forlængelse af forslaget om øget omlægning til økologi, ser foreningen også gerne, at det nuværende samarbejde med 26 kommuner om øget omlægning til økologisk drift i vandindvindingsområder udvides til hele landet.

”Vi håber, at vores forslag finder vej ind i forliget – det vil være helt naturligt i forlængelse af ministerens offentliggørelse af Det økologiske erhvervsteams anbefalinger,” siger Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening, med henvisning til erhvervsteamet, der blev nedsat sidste år for at videreudvikle dansk økologi.

Ud over de ovenstående forslag ønsker Økologisk Landsforening også, at kravene til sprøjteførercertifikatet differentieres, så kravene kommer til at lægge sig op ad, hvilke typer produkter, der anvendes. Hvis der kun anvendes basis og eller lavrisikostoffer bør der være lempeligere krav til uddannelsen som sprøjtefører, end hvis der anvendes sprøjtemiddelprodukter fra højere risikogrupper.

Forhandlingerne om pesticidforliget fortsætter efter påske.

Gylle.dk har flere gange skrevet om problemerne med prosulfocarb og kortlagt forbruget på landsplan. Se her, hvem af dine naboer der bruger den omdiskuterede sprøjtegift.

Comments are closed.