OLAF sætter søgelyset på millionsvindel hos Landbrug & Fødevarer

Soren_Gade

Venstre-politikeren Søren Gade havde det overordnede ansvar for VSP-centret, hvor misbruget af EU-millionerne fandt sted.

I oktober 2015 lukkede daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) sagen om millionsvindel med EU-midler i Landbrug og Fødevarer i al stilhed, men nu genåbner EU-kommissionens antikorruptionsenhed sagen. Den implicerer daværende direktør for Landbrug & Fødevarer, Søren Gade, der var øverste ansvarlige for det såkaldte videncenter for svineproduktion (VSP), hvor svindlen fandt sted.

Som et særligt krydderi på sagen var det den nuværende direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, der dengang var fødevareminister, mens Søren Gade i dag sidder i folketinget, hvor han bl.a. er formand for Venstres folketingsgruppe og rigsrevisor.

I et svar til Folketingets fødevareudvalg 8. april 2016 havde den nuværende minister Esben Lunde Larsen ellers meldt hus forbi. Enhedslistens MF Maria Reumert Gjerding havde en lille måned tidligere spurgt ministeren, “i hvilken udstrækning Europa-Kommissionens O.L.A.F.-enhed har været konsulteret og inddraget i efterforskningen af sagen om Videncenter for Svineproduktion”. Esben Lunde Larsen svarede kækt, at ”OLAF ikke har været konsulteret eller inddraget i den undersøgelse, spørgeren henviser til. NaturErhvervstyrelsen har ikke fundet anledning til at inddrage dem i undersøgelsen, da Deloittes undersøgelse ikke har fundet tegn på forsætlige uregelmæssigheder, eller at ledelsen har accepteret risikoen for det”.
esben_lunde_larsen

Det er en særdeles ubehagelig møgsag, Esben Lunde Larsen har arvet efter sig forgænger Eva Kjer Hansen.

Lunde Larsen måtte dog oplyse, at i sager, hvor der konstateres forsøg på svindel i en størrelsesorden over 10.000 euro (ca. 74.400 kr.), skal sagen indberettes til OLAF, og styrelsen havde angiveligt indberettet indberettet 10 ud af de 12 undersøgte sager. De to sidste sager ville nu blive indberettet i løbet af april.

Efterfølgende skete der en dramatisk udvikling i sagen, som Esben Lunde Larsen følte sig tvunget til at orientere fødevareudvalget om, dog med seks ugers forsinkelse. Ministeren skriver: ”OLAF har 21. april 2016 henvendt sig til NaturErhvervstyrelsen med spørgsmål om undersøgelsen mod Videncenter for Svineproduktion. OLAF anmoder i henvendelsen om yderligere oplysninger om omfanget af de tilbagebetalinger, der er gennemført, og efterspørger tillige en liste over de berørte ansøgninger.
OLAF spørger endvidere, om de danske myndigheder har indført yderligere kontrol eller gennemført andre forebyggende handlinger i forhold til de ansøgninger fra Videncenter for Svineproduktion, der ikke måtte være omfattet af den samlede undersøgelse. Desuden ønskes det oplyst, på hvilket grundlag de danske myndigheder har vurderet, at der ikke var tale om bevidste uregelmæssigheder.
OLAF_detektiv

OLAF-detektiverne er berømmede for deres ubestikkelighed og ihærdighed i kampen for at sikre regelret anvendelse af EU-borgernes skattepenge.

NaturErhvervstyrelsen er i gang med at besvare henvendelsen og forventer, at et endeligt svar kan sendes i begyndelsen af juni 2016. Miljø- og Fødevareudvalget vil blive orienteret, hvis OLAF vælger at gå yderligere ind i undersøgelsen. Det bemærkes, at OLAF henstiller, at deres henvendelse bliver holdt fortrolig. NaturErhvervstyrelsen agter derfor at behandle og besvare henvendelsen fortroligt. Der henstilles til, at Miljø- og Fødevareudvalgets medlemmer også behandler henvendelsen fortroligt.”

Trods ministerens henstilling om fortrolighed har ministeriet alligevel valgt at offentliggøre henvendelsen på folketingets hjemmeside 31. maj 2016.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.