Der er brug for at handle her og nu, mener Rådet for Grøn Omstilling. Og vi ved godt hvordan det kan gøres. Blandt andet ved en grøn skattereform, en kraftig nedbringelse af antallet af fossilbiler og ved at starte en grundlæggende ændring af landbruget, bl.a. med udtagning af lavbundsjorde og med mere plantebaseret produktion. Privatfoto

Regeringen har et klimaprogram, som viser, at regeringen i høj grad sigter mod klimaeffekt fra ny teknologi, der først sætter ind efter mange år. Det er en forkert strategi, der både vil medføre højere drivhusgasudledninger og en risiko for, at klimamålsætningerne ikke realiseres, mener Rådet for Grøn Omstilling i en pressemeddelelse 29. september 2020.

Regeringens har, som klimaloven dikterer, fremsat et klimaprogram som anskueliggør, hvordan de klimapolitiske målsætninger kan realiseres. Programmet redegør, ligesom Klimarådets analyser, for initiativer under såvel et implementerings- som et udviklingsspor, men i modsætning til Klimarådets anbefalinger vægtes udviklingssporet for højt, vurderer Rådet for Grøn Omstilling.

Direktør Claus Ekman, Rådet for Grøn Omstilling. Pressefoto

”Klimaprogrammet illustrerer klart, at regeringen hellere vil vente, krydse fingre og håbe, at teknologien redder os, end de vil implementere seriøs og effektfuld klimapolitik i dag. Med den tilgang ender vi let med at udlede mere CO2 og ikke nå målsætningerne,” siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

Regeringen vurderer, at de konkrete initiativer, der er gennemført og fremlagt det seneste år, vil levere CO2-reduktioner i 2030 på ca. 6 mio. ton. Dette står overfor Klimarådets anbefaling om reduktioner på ca. 11 mio. ton i implementeringssporet. Dertil kommer, at en væsentlig del af reduktionerne i de besluttede tiltag er behæftet med stor usikkerhed., De er baseret på nye teknologier og bør ikke tælles med i implementeringssporet. De samlede CO2-reduktioner, der er baseret på kendte løsninger i implementeringssporet, er således markant lavere end Klimarådet anbefaler, lyder vurderingen fra Rådet for Grøn Omstilling.

”Der er for mange fugle på taget. Med de konkrete initiativer der i dag er fremlagt på energi, industri, affald og transport er der meget lang vej igen op til Klimarådets anbefalede 11 mio. ton reduktioner i implementeringssporet. Det bliver enten en lottokupon eller en ekstremt hård omgang for landbruget, som er den primære udleder, der ikke er omfattet af de fremlagte klimaplaner,” udtaler Claus Ekman.

Klimaprogrammets vægtning af udviklingssporet står ifølge Rådet for Grøn Omstilling i kontrast til både Paris-aftalens målsætning og til forståelsespapiret bag regeringsdannelsen.

”Regeringen har lanceret en hockeystav, hvor vi slapper af i 10 år og så pludselig løser det hele lige før målstregen. Men der er tværtimod brug for at handle her og nu. Og vi ved godt hvordan det kan gøres. Bl.a. ved en grøn skattereform, en kraftig nedbringelse af antallet af fossilbiler og ved at starte en grundlæggende ændring af landbruget, bl.a. med udtagning af lavbundsjorde og med mere plantebaseret produktion”, udtaler Claus Ekman.

Visited 8 times, 4 visit(s) today

Skriv en kommentar