Regeringen og aftaleparterne bag finansloven sætter turbo på urørt skov

Nu er det slut med at lade de urørte skove finansiere sig selv ved hugst gennem de næste 50 år. Foto: Søren Wium-Andersen

Dyr og planter skal have bedre levevilkår. Regeringen og aftalepartierne bag finansloven sætter fart på udlægningen af urørt skov og stopper kommerciel træfældning i de 32 skove, som allerede er udpeget til urørt skov. Samtidig udlægges ny urørt skov i statens skove på et areal svarende til Fanø

PRESSEMEDDELELSE 9. juni 2020 – De grønne millioner fra finansloven skal ud at arbejde. Regeringen, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet er blevet enige om, hvordan de i alt 20 mio. kroner øremærket til urørt skov på finansloven for 2020 skal fordeles.

Med den nye aftale stopper aftaleparterne den kommercielle træfældning i de 32 skove, som allerede er udpeget til urørte skove. Hugsten kunne ellers fortsætte i op til 50 år. Derudover kommer der ny urørt skov på minimum 6.000 hektar.

Miljøminister Lea Wermelin (S)

– Vi står midt i en naturkrise, og der er brug for mere urørt skov og vild natur på naturens præmisser. Derfor stopper vi nu den kommercielle motorsav med det samme i 32 statsejede skove, som allerede er udpeget til at være urørte. Samtidig skruer vi op for indsatsen, så vi får 6.000 hektar ekstra urørt skov til gavn for dyr og planter. Vi er ikke i mål med at få stoppet naturkrisen endnu, men det er et stort grønt skridt i den rigtige retning, siger miljøminister Lea Wermelin.

Urørt skov på statens arealer

Før den nye aftale kom i hus, ville de 10.200 hektar, som den tidligere regering havde udpeget til urørt skov, af økonomiske årsager først være helt fri for træfældning i 2066. Den kommercielle hugst stopper nu. Samtidig kommer der minimum 6.000 hektar ekstra urørt skov på statens arealer.

Aftalen er faldet på plads efter forhandlinger mellem regeringen og aftalepartierne bag finansloven, som var med til at sikre 20 mio. kroner årligt til mere urørt skov.

Zenia Stampe (R)

– Radikale Venstre har længe ønsket at stoppe kommerciel træfældning i de allerede udpegede skove, så vi får udlagt urørt skov med det samme. Det lykkes nu endelig med den nye aftale, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

– Vores truede arter har brug for mere urørt skov. Derfor er vi i SF rigtig glade for, at vi nu tager et vigtigt skridt i den rigtige retning og sikrer minimum 6.000 hektar mere ny urørt skov til gavn for vores pressede natur, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

– Den store krise, vores natur er i, bliver ikke løst med et snuptag, men det her er et vigtigt første skridt for den danske natur. Med denne aftale stopper vi motorsavene, så nogle naturområder bliver vilde igen, og vi giver trængte sommerfugle, biller og larver deres levesteder tilbage, siger Enhedslistens naturordfører Mai Villadsen.

Mette Gjerskov (S)

– De 20 mio. kr., Alternativet fik afsat på Finansloven til urørt skov, har nu fået ben at gå på. De kommer til at være de første spæde skridt i retning af et meget vildere Danmark – og tro os, vi er først lige begyndt, siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl.

– Det her er et godt første skridt for endnu mere urørt skov, som sikrer, at vi både får mere biodiversitet og får det sat hurtigere i gang, siger miljøordfører for Socialdemokratiet Mette Gjerskov.

De nye områder til urørt skov forventes udpeget i løbet af 2020.

Tal og fakta

•                         De erhvervsmæssige træfældninger stopper på de 10.220 ha, der allerede er udpeget til urørt skov.

Urørt skov er rig på biodiversitet, men det tager flere århundreder at nå til optimum. Privatfoto

•                         Der udlægges minimum 6.000 ha ny urørt skov.

•                         Der fældes og fjernes som udgangspunkt ikke hjemmehørende træarter, da det har stor betydning for biodiversiteten med mere dødt ved i skovene.

•                         Der sker genskabelse af naturlig hydrologi i skovene, og der kommer skovgræsning på de vigtigste arealer.

•                         Der indføres et midlertidigt hugststop i de skove, som kan blive omfattet af de nye udpegninger. Det skal sikre, at der ikke fældes træer, der har stor betydning for biodiversiteten, inden det er besluttet, hvor de nye urørte skove skal placeres.

•                         Oprindelig var der en indfasningsperiode på 10 år og 50 år for henholdsvis løvskove og nåletræsplantager på de 10.200 hektar urørt skov, som er planlagt udlagt som følge af Naturpakken fra 2016.

•                         Der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af relevante forskere og grønne organisationer, som løbende skal inddrages i processen.

Se nyheden på hjemmesiden.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.