Rekordhøjt antal grise på lange dyretransporter

Flere og flere danske svin sendes ud på de lange eksportrejser for at opnå en ekstrabetaling. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Aldrig før har så mange grise været sendt ud på lange transporter på over otte timer ud af Danmark. 2018 blev endnu et rekordår for de lange opslidende transporter for grisene, der typisk sendes til Polen.

9,6 millioner grise blev i 2018 sendt ud af Danmark på lange dyretransporter over otte timer, og antallet er rekordhøjt. Det viser en ny aktindsigt, Dyrenes Beskyttelse har søgt hos Fødevarestyrelsen, og den kan altså afsløre, at tendensen med, at flere og flere grise sendes på lange transporter fortsætter.

Det skriver Marie Hougaard, medieredaktør hos Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse 24. maj 2019.

Så voldsom er udviklingen i de lange svinetransporter tl udlandet.

I foråret 2018 kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre, at antallet af lange dyretransporter ud af Danmark på over otte timer var eksploderet siden 2007 frem til 2017. Da kom det frem, at stigningen i antal lange transporter ud af Danmark var steget mere end 300 pct. siden 2007.

I 2007 blev der sendt 1,99 millioner grise afsted på lange transporter, mens det tal var steget til 9,58 i 2018. Det svarer til en stigning på 380 pct., og udviklingen med at sende flere og flere primært smågrise ud på lange dyretransporter ud af Danmark fortsætter altså:

“Udviklingen med de lange dyretransporter viser tydeligt, at profitten igen bliver vægtet højere end den gode dyrevelfærd. Transporten er meget stressende for grisene, og både omlæsning, håndtering og bilens rystelser påvirker grisene. Det er på tide, der bliver taget hensyn til, at grise er levende og følende væsener, der ikke egner sig til lange transporter”, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

Danskerne mod lange transporter

De lange transporter falder ikke i god jord hos den danske befolkning. I en undersøgelse lavet af Epinion for Dyrenes Beskyttelse svarer 67 pct., at de er enige i, at EU bør forbyde lange dyretransporter over otte timer. Dyretransporter er et EU-anliggende, og et eventuelt forbud skal besluttes i Bruxelles.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

“Det drejer sig om millioner af dyr, der kommer på opslidende lange dyretransporter, og danskerne er enige med os i, at det skal stoppes. Vi har i årevis kæmpet mod de lange dyretransporter og dyr bør maksimalt transporteres i otte timer”, siger Britta Riis.

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod, MEP (S), vil tage sagen op i Europa-Parlamentet:

“Det er simpelthen organiseret dyrplageri, at sende dyr ud på så lange transporter. Det bliver kun værre af, at lastbilerne alt for ofte er komplet uegnede til formålet, og at kontrollen er nærmest ikkeeksisterende i det meste af Europa. Derfor må vi have langt skrappere og hyppigere kontrol i hele EU, og vi må presse på for ny EU-lovgivning der kan sikre, dyrplageriet med de lange transporter stoppes”, udtaler Jeppe Kofod.

Langt størstedelen af de eksporterede grise bliver sendt på transporter til primært Polen, fordi det bedre kan betale sig at opfede grisene i udlandet eller fordi svineproducenterne kan få en bedre pris for dem. De fleste af de eksporterede grise er smågrise på mellem 15-50 kg. og en betydelig del af grisene ender også i Italien.

I 2018 kom det ligeledes frem, at kontrollen af transporterne har været særdeles mangelfuld, og at Fødevarestyrelsen, der står for kontrollerne, ikke har gjort tilstrækkeligt ved overtrædelser af reglerne på området.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.