Flere og flere danske svin sendes ud på de lange eksportrejser for at opnå en ekstrabetaling. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Aldrig før har så mange grise været sendt ud på lange transporter på over otte timer ud af Danmark. 2018 blev endnu et rekordår for de lange opslidende transporter for grisene, der typisk sendes til Polen.

9,6 millioner grise blev i 2018 sendt ud af Danmark på lange dyretransporter over otte timer, og antallet er rekordhøjt. Det viser en ny aktindsigt, Dyrenes Beskyttelse har søgt hos Fødevarestyrelsen, og den kan altså afsløre, at tendensen med, at flere og flere grise sendes på lange transporter fortsætter.

Det skriver Marie Hougaard, medieredaktør hos Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse 24. maj 2019.

Så voldsom er udviklingen i de lange svinetransporter tl udlandet.

I foråret 2018 kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre, at antallet af lange dyretransporter ud af Danmark på over otte timer var eksploderet siden 2007 frem til 2017. Da kom det frem, at stigningen i antal lange transporter ud af Danmark var steget mere end 300 pct. siden 2007.

I 2007 blev der sendt 1,99 millioner grise afsted på lange transporter, mens det tal var steget til 9,58 i 2018. Det svarer til en stigning på 380 pct., og udviklingen med at sende flere og flere primært smågrise ud på lange dyretransporter ud af Danmark fortsætter altså:

“Udviklingen med de lange dyretransporter viser tydeligt, at profitten igen bliver vægtet højere end den gode dyrevelfærd. Transporten er meget stressende for grisene, og både omlæsning, håndtering og bilens rystelser påvirker grisene. Det er på tide, der bliver taget hensyn til, at grise er levende og følende væsener, der ikke egner sig til lange transporter”, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

Danskerne mod lange transporter

De lange transporter falder ikke i god jord hos den danske befolkning. I en undersøgelse lavet af Epinion for Dyrenes Beskyttelse svarer 67 pct., at de er enige i, at EU bør forbyde lange dyretransporter over otte timer. Dyretransporter er et EU-anliggende, og et eventuelt forbud skal besluttes i Bruxelles.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

“Det drejer sig om millioner af dyr, der kommer på opslidende lange dyretransporter, og danskerne er enige med os i, at det skal stoppes. Vi har i årevis kæmpet mod de lange dyretransporter og dyr bør maksimalt transporteres i otte timer”, siger Britta Riis.

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod, MEP (S), vil tage sagen op i Europa-Parlamentet:

“Det er simpelthen organiseret dyrplageri, at sende dyr ud på så lange transporter. Det bliver kun værre af, at lastbilerne alt for ofte er komplet uegnede til formålet, og at kontrollen er nærmest ikkeeksisterende i det meste af Europa. Derfor må vi have langt skrappere og hyppigere kontrol i hele EU, og vi må presse på for ny EU-lovgivning der kan sikre, dyrplageriet med de lange transporter stoppes”, udtaler Jeppe Kofod.

Langt størstedelen af de eksporterede grise bliver sendt på transporter til primært Polen, fordi det bedre kan betale sig at opfede grisene i udlandet eller fordi svineproducenterne kan få en bedre pris for dem. De fleste af de eksporterede grise er smågrise på mellem 15-50 kg. og en betydelig del af grisene ender også i Italien.

I 2018 kom det ligeledes frem, at kontrollen af transporterne har været særdeles mangelfuld, og at Fødevarestyrelsen, der står for kontrollerne, ikke har gjort tilstrækkeligt ved overtrædelser af reglerne på området.

One Comment

  1. Pingback: Millioner af svin lider på varme dyretransporter | Gylle.dk

Skriv en kommentar