Rekordlav dansk støttefup

De danske fødevaremyndigheder har tilsyneladende lært at styre uden om fup og snyd med EU-landbrugsstøtten. Kun et minimalt beløb er udbetalt ulovligt i Danmark efter den seneste revisionsrapport.

EU-kommissionen har netop udskrevet regninger på tilbagebetaling af 3,1 mia. kroner, som 22 EU-lande uretmæssigt har forgyldt deres landmænd med.

Det meddeler kommissionen i forbindelse med en regnskabsafslutning, hvor man har kontrolleret, om medlemsstaternes fødevare- og landbrugsmyndigheder har anvendt pengene i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik.

Største synder er Storbritannien, der har fået en regning på 833 mio. kroner, mens Danmark slipper med beskedne 143.000 kr. i denne omgang. Støttesnyd har ofte karakter af ekstrastøtte til det nationale landbrug, da det er den pågældende statskasse – og ikke støttemodtagerne – der skal betale efterregningen.

Danmark har tidligere gjort sig bemærket i sværvægterklassen med en støttefidus, der kom til at koste skatteyderne mere end 760 mio. kroner. Tilbage i 2002-2004 tillod den daværende fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), at embedsmændene “bøjede” regler for braklægning i en sådan grad, at EU-kommissionen forlangte det store beløb tilbagebetalt, efter at en uanmeldt revision havde afsløret ulovlige forhold på en række landbrugsejendomme.

Mariann_Fischer_Boel

Efterfølgende besluttede fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i 2009 at indbringe kravet om tilbagebetaling for EU-domstolen, men her tabte Danmark med et brag i juli 2012. Nuværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) besluttede af ukendte årsager at bruge et par millioner yderligere på advokatbistand til en anke af dommen. Denne sag verserer fortsat.

Det særlige ved disse EU-sager er, at ulovligt udbetalte støttebeløb ikke kræves tilbagebetalt fra de jordejere, der har fået pengene, men fra staten. På sæt og vis er der tale om en raffineret form for ekstra landbrugsstøtte, som betales af det pågældende lands skatteydere.

Billedet viser Mariann Fischer Boel, der forlod Fødevareministeriet og den pinagtige sag om fupstøtte i 2004 for at varetage posten som EU-kommissær frem til 2010.
 

Læs mere her:

www.aabenhedstinget.dk/misforstaelse-i-fodevareministeriet-koster-danmark-750-mio-kr/

www.aabenhedstinget.dk/synspunkt-fupbrak-for-750-mio-kr/

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.