Revisorfirma reddede Søren Gade fra politiundersøgelse

Soren_Gade

Søren Gade var direktør for lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer fra maj 2012 til september 2014. I dag er han medlem af folketinget for formand for Venstres gruppe. Han er flere gange nævnt som kommende formand for partiet.

Du er direktør i en privat lobbyorganisation for et af landets større erhverv og står med ansvaret, da der dukker anklager op om svindel med offentlige EU-midler i millionklassen. Alt tyder på, at der i en årrække systematisk er fusket med millioner af projektkroner i en afdeling af den organisation, du er ansvarshavende direktør for.

Imidlertid er du så heldig, at den myndighed, der har ansvaret for de betroede midler, vælger at holde politiet ude af sagen. Man lader en revisor kikke på anklagerne. Dog ikke i form af en egentlig ansvarspådragende revisorundersøgelse, men blot med henblik på et mere underordnet ”notat”.

Undersøgelsen afslører ”fejl”, der viser sig at være værre end først antaget, men revisoren finder dog ingen tegn på, at der ”overordnet var tegn på forsætlige uregelmæssigheder. Herunder om ledelsen uden at tilstræbe det accepterede risikoen for uregelmæssigheder”.

Deloitte_Forside

Deloitte foretog ikke en egentlig revisorundersøgelse af fuskeriet med tusindvis af bilag, men udarbejdede blot et “notat“. Alligevel er det nok til at holde politiet ude af svindelsagen.

Overraskende når revisoren frem til denne ”frikendelse” uden at afhøre dig eller din nærmeste underdirektør. I revisornotatet hedder det blot, at man ”ikke har identificeret konkrete forsætlige uregelmæssigheder, ligesom vi ikke har identificeret tegn på forsætlige uregelmæssigheder eller at ledelsen har accepteret risikoen herfor”.

Myndigheden konkluderer derefter på baggrund af revisornotatet, at du ikke kan mistænkes for svig, og at politiet ikke skal ulejliges. Du går simpelthen fri.

At revisoren er den samme, som gennem flere år burde have opdaget svindelen med offentlige millioner i den private lobbyorganisation, finder kun de færreste påfaldende.

Lyder det som et dårligt plot til en B-film? Det er det ikke. Det er en præcis beskrivelse af, hvordan Fødevareministeriet fra 2013 til 2015 håndterede sagen om millionsvindel med EU-midler i det daværende Videncenter for Svineproduktion under Landbrug og Fødevarer.

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) overtager Fødevareministeriet efter Dan Jørgensen (S).

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) besluttede i oktober 2015, at politiet ikke skulle afhøres Søren Gade, som nu var blevet gruppeformand for Venstres folketingsgruppe.

Direktøren, der slap med skrækken, var Venstre-manden Søren Gade, der i dag er medlem af Folketinget og gruppeformand for Venstre. Ministeren, der besluttede, at politiet ikke skulle inddrages, hed Eva Kjer Hansen og er medlem af samme parti som Søren Gade. Hendes efterfølger, Esben Lunde Larsen, har netop bekræftet denne sagsfremstilling i et svar til Folketinget.

Revisoren kom fra firmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København, CVR-nr.: 33 96 35 56. Firmaet skriver om sig selv: “Deloitte” er det brand, hvorunder tusindvis af engagerede fagfolk i selvstændige firmaer over hele verden samarbejder om at levere ydelser inden for revision, rådgivning, finansiel rådgivning, risikostyring og skatterådgivning til udvalgte kunder. Disse firmaer er alle medlemmer af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), et britisk selskab med begrænset ansvar.

Læs hele historien “Den hemmelige svinestreg” om Søren Gades utrolige evne til at sno sig ud af millionsagen.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.