Almindeligt anvendte sprøjtegifte, heriblandt verdens mest solgte, Roundup, kan gøre sygdomsfremkaldende bakterier resistente over for antibiotika. Det er resultatet af et forskningsprojekt, som er gennemført af et hold mikrobiologer ved University of Canterbury, New Zealand. Resultatet blev offentliggjort af American Society for Microbiology 24. marts 2015.

Jack_Heinemann.jpg;w;150;h;224
Prof. Jack Heinemann.

Ukrudtsmidler eller herbicider fremstilles med det formål at slå ukrudt ihjel. De kan også blive testet for at dræbe bakterier som en del af processen ved deres godkendelse. Midlerne er dog hidtil ikke blevet testet for andre effekter på bakterier, siger Professor Jack Heinemannn fra University of Canterbury.

Dette er den første undersøgelse af sin art. Mens andre substanser såsom aspirin har vist at ændre bakteries tolerance over for antibiotika, så er herbiciderne aldrig før blevet testet for denne egenskab. Forskerne på Canterbury Universitet undersøgte, hvad der sker med arter af sygdomsfremkaldende bakterie, når de udsættes for almindelige kommercielle sprøjtegifte som Roundup, Kamba og 2,4-D.

RoundUp1
Der reklameres ubekymret for glyphosat-holdige sprøjtemidler som bl.a. Roundup i Danmark.

“Vi fandt at eksponering til meget almindelige herbicider kan forårsage at bakterier ændrer deres respons over for antibiotika. De bliver ofte resistente, men vi så også en øget modtagelighed eller ingen effekt. I de fleste tilfælde så vi forhøjet resistens mod selv meget vigtige kliniske antibiotika,” siger professor Heinemann.

“Vi var så overraskede over det vi så. Vi ville være sikre på at det ikke skyldtes kunstige laboratorieforhold eller en eller anden slags kontaminering. Så vi hyrede en forskerkollega fra Massey [universitet], som udførte de samme eksperimenter men uden at hun vidste, hvad hun tilsatte bakterien. Hun fik de samme resultater.”

De fundne effekter har relevans, hvor mennesker og dyr er udsat for sprøjtegifte i de koncentrationer, som de anvendes i professionelt. Det kan indbefatte for eksempel landbrugsdyr og bestøvere i landbrugsområder og potentielt også børn og kæledyr på landet.

Forskerholdet inkluderede forskere fra Mexico, Lincoln University and Massey University.

Læs hele undersøgelsen her.

Comments are closed.