Samfundet mister milliarder på billig arbejdskraft i landbruget

Hvis dansk landbrug foretrak dansk arbejdskraft, ville det betyde en nettogevinst for de offentlige finanser på mellem 535 mio. kr. og 2,6 mia. kr. Det er konsekvensen af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I analysen påvises det, at hver gang et ledigt LO-medlem erstatter en østarbejder, skæpper det i samfundets husholdningspung. De offentlige finanser forbedres med et beløb pr. LO-medlem mellem 51.000 kr. og 251.300 kr. Beregningerne har set på, hvad de enkelte lønmodtagere betaler i skat, når de er i arbejde, sammenlignet med trækket på dagpenge og kontanthjælp ved ledighed.

Ifølge Statistikbanken beskæftigede dansk landbrug 42.099 medhjælpere (lønmodtagere) i 2010. Heraf udgør hver fjerde en udlænding, fortrinsvis fra Østeuropa.

Læs hele analysen her: http://ae.dk/files/AE_effekt-ved-ostarbejdere-erstattes-af-ledige-LO-medlemmer.pdf

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.