Hvis dansk landbrug foretrak dansk arbejdskraft, ville det betyde en nettogevinst for de offentlige finanser på mellem 535 mio. kr. og 2,6 mia. kr. Det er konsekvensen af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I analysen påvises det, at hver gang et ledigt LO-medlem erstatter en østarbejder, skæpper det i samfundets husholdningspung. De offentlige finanser forbedres med et beløb pr. LO-medlem mellem 51.000 kr. og 251.300 kr. Beregningerne har set på, hvad de enkelte lønmodtagere betaler i skat, når de er i arbejde, sammenlignet med trækket på dagpenge og kontanthjælp ved ledighed.

Ifølge Statistikbanken beskæftigede dansk landbrug 42.099 medhjælpere (lønmodtagere) i 2010. Heraf udgør hver fjerde en udlænding, fortrinsvis fra Østeuropa.

Læs hele analysen her: http://ae.dk/files/AE_effekt-ved-ostarbejdere-erstattes-af-ledige-LO-medlemmer.pdf

Comments are closed.