Skal Rachel Carson være den første amerikanske kvinde på 20 dollar-sedlen?

carson650I USA er der opstået en bevægelse med det formål at sætte en kvinde på 20 dollar-sedlen og sende den gamle slaveri-tilhænger præsident Andrew Jackson på pension fra hans mangeårige optræden. Det skriver EcoWatch, 30. marts 2015.

Blandt de femten fremtrædende kandidater er havbiologen Rachel Carson.

I 1962 udgav Carson miljøbogen ”Silent Spring”, en skelsættende bog for miljøbevægelsen. Carson advarede om nedbrydningen af de naturlige økosystemer, hvis den ukontrollerede anvendelse af pesticider fortsatte. På baggrund af mange videnskabelige undersøgelser beskrev hun, hvordan DDT kom ind i fødekæden for at blive akkumuleret i fedtvævet hos dyr (og også mennesker).

059 pub shot for silent spring 3 x 4 trimmed

Rachel Carson var uddannet biolog.

I dag betragtes DDT som en berygtet miljøgift, der er klassificeret internationalt som et sandsynligt kræftfremkaldende stof med meget lang nedbrydningstid i miljøet.

”Silent Spring” – på dansk udgivet under titlen ”Det tavse forår” i 1963 – blev en bestseller, til dels fordi det videnskabelige rådgivende udvalg under præsident John F. Kennedy erkendte problemstillingen og senere forsvarede Carson konklusioner over for den amerikanske offentlighed, der hidtil havde været uvidende om, at pesticider var giftige.

Det videnskabelige samfund bakkede også i høj grad op om Carsons konklusioner, mens kemiindustrien og enkelte offentlige forskere gik til angreb. Carsons køn som kvinde blev regelmæssigt brugt som begrundelse for at underminere hendes arbejde, og hun blev kaldt “hysterisk”, en “naturpræstinde” og en “sentimental kvinde, der elskede katte.”

I løbet af de mange år, det tog at skrive ”Silent Spring”, fik Rachel Carson en brystkræft-diagnose, som hun hemmeligholdt af frygt for, at den kemiske industri ville bruge den til at miskreditere hende. Hun døde i 1964. Carson oplevede derfor ikke dannelsen af US Environmental Protection Agency (EPA) seks år senere, eller forbuddet i 1972 mod salg af DDT i USA. Begge markante fremskridt som hun bidrog til at gennemføre.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af onEarth.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.