– Jeg hørte rygter sidste weekend om, at alle der søger får tilladelse. De tjekker ikke en gang, om man har en mark, hvor de kan gøre skade.

Sådan skriver en jæger på internetforummet Nordisk Våbenforum, om muligheden for at få dispensation til at skyde duer uden for den normale jagttid fra november til januar.

Særlige regler betyder nemlig, at det er muligt at få tilladelse til at skyde duer uden for almindelig jagttid, hvis man sender en ansøgning til Naturstyrelsen.

Danmarks Radios Undersøgende Databaseredaktion har afsløret, at ansøgningerne ikke behandles manuelt. Hvis en jordejer sætter kryds de rigtige stedet, får han automatisk tilladelsen fra Naturstyrelsen. Det skriver dr.dk 9. oktober 2014.

duejagtDet er kun tilladt at skyde duer uden for den almindelige jagttid, hvis det sker på egne, hvor duerne ”forvolder omfattende skade”, som der står i loven. Det skyldes, at omkring 12 procent af duerne stadig har unger i september og oktober, og ungerne dør af sult, hvis en eller begge forældre bliver skudt.

Det betyder, at omkring 20.000 dueunger formodes at være døde af sult i september og oktober 2013.
Det viser en beregning, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har foretaget på baggrund af tal fra Naturstyrelsen og sammenholdt med en undersøgelse fra Danmarks Jægerforbund om duernes yngletid.

 

Comments are closed.