Søren Gade slap med skrækken i sagen om landbrugets misbrug af EU-millioner

Soeren-Gade

MF Søren Gade, Venstre.

EU-kommissionens antikorruptionsenhed OLAF har gennemgået den omfattende sag om misbrug af EU-midler i det privatejede videncenter under Landbrug & Fødevarer, hvor Venstre-politikeren Søren Gade var øverste ansvarlige chef i årene 2012-2014.

Sagen blev undersøgt af de danske fødevaremyndigheder, der konstaterede et klart misbrug af millioner af kroner i årene 2011-13, og L&F måtte tilbagebetale støtten sammen med en millionbod. Misbruget omfattede en broget vifte af ikke-eksisterende bilag, store mængder fejlkonterede løntimer og rejser, bunker af uberettigede konsulentudgifter, fejlkonterede indkøb af materialer, etc.

Nicolaj-Nørgaard

Den fyrede direktør Nikolaj Nørgaard er atter taget til nåde af landbruget, hvor han har fået et vellønnet job som direktør for Danske Svineproducenter.

Den daglige ledelse i form af direktøren Nikolai Nørgaard blev øjeblikkeligt fyret, hvorimod den øverst ansvarlige L&F-direktøren Søren Gade gik ram forbi.  I den efterfølgende undersøgelse blev Gade ikke engang udspurgt om sin rolle. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af et revisionsfirma og uden om politiet.

Ifølge L&F-formanden Martin Merrild kostede afsløringen af misbruget op mod 54 mio. kroner for organisationen, der efterfølgende fyrede Søren Gade som direktør i september 2014.

Antikorruptionsjægerne i OLAF har i foråret 2016 gennemgået fødevaremyndighedernes håndtering af misbrugsaffæren, men har besluttet at henlægge sagen. I begrundelsen nævnes, at man ikke ser et “sandsynligt scenarie for en muligt retsforfølgelse for svindel, og at de danske myndigheder allerede har håndteret sagen – herunder inddrevet de misbrugte beløb”.

Det fhv. direktør Søren Gade slap altså med skrækken for at blive afhørt om sin rolle i misbrugssagen.

I dag er Gade folketingsmedlem og formand for Venstre-gruppen samt udpeget som statsrevisor, og skulle han have været afhørt af OLAF, ville det sandsynligvis have udløst en større skandale, da han har parlamentarisk immunitet i henhold til § 57 i Grundloven som siger: »Intet medlem af Folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i folketinget kan intet af dets medlemmer uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme.«

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.