Soja-import stiger, trods SEGES-påstand om det modsatte

“Landbrugspakken sparer 234.000 ton soja,” påstår landbrugsavisen.dk 16. januar 2018. Det er ikke sandt. Ifølge importtallene fra Danmark Statistik er importen af soja stigende.

Landbrugspakkens øgede mængder af gødning til landmændene har æren for det påståede fald i importen. Det konstaterede Troels Toft, sektordirektør ved Landbrug & Fødevarers såkaldte videnscenter SEGES på planteavlernes årsmøde i Herning 16. januar 2018.

Mere kvælstof har nemlig resulteret i mere protein i kornet, så man ikke behøver at importere så meget. Når fodringsfolkene korrigerer for aminosyresammensætning, betyder det alene for svineproduktionen, at producenterne kan nedsætte importen med 234.000 tons soja. Det svarer ifølge referatet af Troels Tofts indlæg på årsmødet til, at der skal køre 6500 færre lastbiltræk ud fra Århus og Fredericia havne.

»Det er godt for klimaet, handelsbalancen og landmændenes økonomi«, konstaterede SEGES-direktøren.

Faglighed i debatten efterlyses

Allerede i september 2016 lød de første hurraråb over den øgede mængde protein i dansk korn. Det var viceformand Lars Hvidtfeldt fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, der i et følelsesladet indlæg på organisationens hjemmeside viftede begejstret med flaget.

Godsejer Lars Hvidtfeldt kræver faglighed i debatten af alle andre end det såkaldte videnscenter SEGES.

”Landbrugspakken virker allerede,” påstod godsejeren fra Falster og fortsatte: ”Vi kan allerede nu se de første positive effekter af landbrugspakken, nemlig at der er tale om en markant fremgang i proteinindholdet i årets kornhøst”. Denne påstand blev ukritisk kolporteret videre til offentligheden af flere medier.

Det var også dengang SEGES, der havde analyseret kvaliteten af årets kornhøst, og den analyse fortalte ifølge Hvidtfeldt om en markant fremgang i proteinindholdet, som er den vigtigste indikator for kvaliteten. Viceformanden sluttede sit indlæg med en stille bøn: ”Gid, at vi nu også får faglighed ind i debatten om landbrugspakkens miljøpåvirkninger.”

Virkelighedstjek bekræfter ikke SEGES

Både Lars Hvidtfeldt og Troels Toft har stirret sig blinde på de besværgelser, landbrugets kampagne for mere gødning har fremsat gang på gang – mere gødning giver mere protein og derfor mindre import af soja. Ingen af de to har gjort sig den ulejlighed at opsøge virkeligheden for et faktatjek af deres ønskedrømme om en dokumenteret reduktion af landbrugspakkens miljøpåvirkninger.

Danmarks Statistik har leveret importtallene for de første otte måneder af 2017. På basis af disse tal er der foretaget en lineær fremskrivning, der viser en import på ca.1.706.059.386 kilo.

Ifølge Danmarks Statistik kan der ikke konstateres et fald i importen af soja. Tværtimod tegner de tilgængelige data et billede af en ganske stor stigning i 2017, hvor effekten af landbrugspakken fra februar 2016 for alvor slog igennem. I stedet for et fald på mindst 234.000 ton soja som postuleret af Troels Toft og landbrugsavisen.dk, viser de foreløbige tal en stigning i importen på ca. 80.000 ton.

Sektorchef Troels Toft har ikke ønsket at fremlægge de konkrete tal bag sin påstand om en importbesparelse på 234.000 tons soja.

Comments

comments

2 kommentarer til Soja-import stiger, trods SEGES-påstand om det modsatte

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.