“Landbrugspakken sparer 234.000 ton soja,” påstår landbrugsavisen.dk 16. januar 2018. Det er ikke sandt. Ifølge importtallene fra Danmark Statistik er importen af soja stigende.

Landbrugspakkens øgede mængder af gødning til landmændene har æren for det påståede fald i importen. Det konstaterede Troels Toft, sektordirektør ved Landbrug & Fødevarers såkaldte videnscenter SEGES på planteavlernes årsmøde i Herning 16. januar 2018.

Mere kvælstof har nemlig resulteret i mere protein i kornet, så man ikke behøver at importere så meget. Når fodringsfolkene korrigerer for aminosyresammensætning, betyder det alene for svineproduktionen, at producenterne kan nedsætte importen med 234.000 tons soja. Det svarer ifølge referatet af Troels Tofts indlæg på årsmødet til, at der skal køre 6500 færre lastbiltræk ud fra Århus og Fredericia havne.

»Det er godt for klimaet, handelsbalancen og landmændenes økonomi«, konstaterede SEGES-direktøren.

Faglighed i debatten efterlyses

Allerede i september 2016 lød de første hurraråb over den øgede mængde protein i dansk korn. Det var viceformand Lars Hvidtfeldt fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, der i et følelsesladet indlæg på organisationens hjemmeside viftede begejstret med flaget.

Godsejer Lars Hvidtfeldt kræver faglighed i debatten af alle andre end det såkaldte videnscenter SEGES.

”Landbrugspakken virker allerede,” påstod godsejeren fra Falster og fortsatte: ”Vi kan allerede nu se de første positive effekter af landbrugspakken, nemlig at der er tale om en markant fremgang i proteinindholdet i årets kornhøst”. Denne påstand blev ukritisk kolporteret videre til offentligheden af flere medier.

Det var også dengang SEGES, der havde analyseret kvaliteten af årets kornhøst, og den analyse fortalte ifølge Hvidtfeldt om en markant fremgang i proteinindholdet, som er den vigtigste indikator for kvaliteten. Viceformanden sluttede sit indlæg med en stille bøn: ”Gid, at vi nu også får faglighed ind i debatten om landbrugspakkens miljøpåvirkninger.”

Virkelighedstjek bekræfter ikke SEGES

Både Lars Hvidtfeldt og Troels Toft har stirret sig blinde på de besværgelser, landbrugets kampagne for mere gødning har fremsat gang på gang – mere gødning giver mere protein og derfor mindre import af soja. Ingen af de to har gjort sig den ulejlighed at opsøge virkeligheden for et faktatjek af deres ønskedrømme om en dokumenteret reduktion af landbrugspakkens miljøpåvirkninger.

Danmarks Statistik har leveret importtallene for de første otte måneder af 2017. På basis af disse tal er der foretaget en lineær fremskrivning, der viser en import på ca.1.706.059.386 kilo.

Ifølge Danmarks Statistik kan der ikke konstateres et fald i importen af soja. Tværtimod tegner de tilgængelige data et billede af en ganske stor stigning i 2017, hvor effekten af landbrugspakken fra februar 2016 for alvor slog igennem. I stedet for et fald på mindst 234.000 ton soja som postuleret af Troels Toft og landbrugsavisen.dk, viser de foreløbige tal en stigning i importen på ca. 80.000 ton.

Sektorchef Troels Toft har ikke ønsket at fremlægge de konkrete tal bag sin påstand om en importbesparelse på 234.000 tons soja.

Visited 1 times, 1 visit(s) today