Hjarnø havbrug er anklaget for ulovlig overproduktion af fisk. Et eksempel er fra Hundshage Havbrug ud for øen Endelave. Her angav HH 70.030 kg. fisk. Det reelle tal var 418.435 kg, mener anklagemyndigheden. Foto: Bakhrom Tursunov/Unsplash
Flemming Seiersen følger sagen for gylle.dk

Straffesagen mod Hjarnø Havbrug ved retten i Horsens er udsat – igen, igen, igen. Ja, det er tredje gang, det sker. Denne gang på grund af en sygemelding, fortæller websitet Kaninen Katrine fra Endelave. Antagelig fra den tiltalte havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen. Anklagemyndigheden kræver bl.a. konfiskation af 191 mill. kr. i ulovlig fortjeneste og fængselsstraf.

Har erkendt falske bilag

Havbrugsejeren erkendte tidligt i den nu halvandet år gamle sag, at han havde indgivet 31 falske indberetninger om en meget mindre produktion af fisk i havbrugets bure, en der i virkeligheden var tale om. Et eksempel på overproduktion af fisk er Hundshage Havbrug ud for øen Endelave. Her angav han 70.030 kg. fisk. Det reelle tal var 418.435 kg, mener anklagemyndigheden. Altså seks gange så mange fisk, som han indberettede. Dermed et langt større foderforbrug og forurening end tilladt.

Hvornår sagen genoptages vides ikke

Genoptagelsen af retssagen mod Hjarnø Havbrug var fastsat til mandag den 25. april, men nu bliver det først til efteråret. Retten i Horsens er ved at finde nye datoer. Så, hvornår det bliver, kan retspræsidenten i Horsens, Trine Poulsen, ikke oplyse.

De 77 forsvundne ringbind ikke fundet

Så meget fylder en reolmeter ringbind. Politiet har forlagt hele fire meter, som aldrig er blevet genfundet.

Hele sagen er flere gange blevet trukket i langdrag af forsvarerne for Hjarnø Havbrug. Det startede opsigtsvækkende med, at 77 ringbind med bl.a. regnskabsmateriale, forsvandt fra politiets varetægt. Politiet havde konfiskeret ringbindene på havbruget. Det svarer til omkring fire reolmeter. De er aldrig blevet fundet. www.gylle.dk har fået afslag på aktindsigt i, hvordan det kunne ske.

Advokaternes krav afvist ved tre instanser

Advokaterne for Hjarnø Havbrug krævede derfor, at sagen ikke kunne fortsætte uden disse ringbind. Det afviste retten i Horsens. Advokaterne kærede denne kendelse til Vestre Landsret, der også afviste kravet. Så prøvede de at få den til Højesteret. Det afviste Procesbevillingsnævnet. Så skulle sagen kunne fortsætte. Det sker så først til efteråret, hvis alt går vel, og hvis der ikke kommer nye forhindringer.

Alt imens fortsætter Hjarnø Havbrug sin virksomhed og har nu udsat nye fisk i burene.

Bannerfoto: Det er forskellige arter af laksefisk, der produceres på havbrugene. Foto: Juan Manuel Nunez Mendez/Unsplash

Visited 6 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

  1. Vi må vel bare konstatere, at der også i Danmark er nogle helt særlige regler for meget velhavende mennesker.

  2. Helt til grin – bortset fra det på ingen måde er sjovt – og ja, de rige har deres eget regelsæt ….

Skriv en kommentar