Arla var advaret efter udpegningen som ‘Årets Matbluff 2021’ i Sverige, men blev alligevel ved med sin ‘netto null’-kampagne.

Arla markedsførte indtil for nylig sin mælk i Sverige med bl.a. “netto nul klimaaftryk” ved at bruge såkaldt klimakompensation. Men koncernen gik for langt og har fået en betinget bødedom på 1 million svenske kr. af den svenske Patent- og Markedsret.

Det skriver Greenpeace i en pressemeddelelse 6. februar 2023.

Domstolen begrunder afgørelsen med, at “forbrugerne ikke forstår, at virksomhedens løfte om netto-nul klimaaftryk bygger på aktiviteter, der først vil kunne kompensere for mælkeproduktionens klimaaftryk om 100 år.”

“Den danske Fødevarestyrelsen bør have meget røde ører efter sin frifindelse sidste år af Arlas danske kampagne, der til forveksling lignede den svenske”

Kristine Clement, Greenpeace

Kommentarer fra Kristine Clement, kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace:

“Det er glædeligt, at den svenske domstol har dømt Arla skyldig i greenwashing. Produktion af mælk og mejeriprodukter har et enormt klimaaftryk, og at markedsføre produkterne som havende “netto nul klimaaftryk” eller “CO2e-neutrale” ved hjælp af klimakompensation – som Arla har gjort i Sverige og Danmark – er i vores øjne et klokkeklart eksempel på vildledning af forbrugerne.”

“Vi ser flere og flere eksempler på, at virksomheder bruger klimakompensation til at male selv de mest forurenende og klimaskadelige produkter grønne i deres reklamer. Det er en alvorlig trussel mod den grønne omstilling, og der er hårdt brug for, at myndighederne også i Danmark laver klare retningslinjer og begynder at slå hårdt ned på markedsføring af klimakompenserede produkter.”

“Den danske Fødevarestyrelsen bør have meget røde ører efter sin frifindelse sidste år af Arlas danske kampagne, der til forveksling lignede den svenske. Hvor de svenske myndigheder er gået grundigt til værks med inddragelse af uvildige forskere, nøjedes de danske med at vurdere de kilder, som Arla selv stillede til rådighed. Vi vil gerne sende en klar opfordring til Fødevarestyrelsen om straks at begynde at følge det svenske eksempel.”

Svenske forbrugere: Arlas klimamælk er »Årets Matbluff«

Landbrugsavisen Effektivt Landbrug refererer 7.2. 2023 følgende reaktion fra Arla:

“Da retssagen blev en realitet, besluttede Arla i Sverige at opgive deres klimakompensation. Alligevel er Arla i Sverige skuffede over torsdagens domstolsafgørelse.

Svensk Arla er skuffet over dommen for forsøg på greenwashing. Privatfoto

– Vi er skuffede. Det har aldrig været vores hensigt at vildlede nogen. Samtidig bekræfter dommen, at bæredygtighedskommunikation er vanskelig, og at der er behov for klarere retningslinjer. Selvom vi fulgte de standarder, der eksisterede, var det ikke nok, siger Victoria Olsson, der er bæredygtighedschef hos Arla i Sverige, i et skriftligt svar til LandbrugsAvisen.

I Danmark gik Arla fri, da den tilsvarende kampagne »CO2e-neutral klimakompenseret med klimakreditter« i 2021 blev blåstemplet af Fødevarestyrelsen til stor utilfredshed hos blandt andet Margarineforeningen, der havde klaget over kampagnen. I kampagnen sagde Arla, at mejeriselskabets CO2-regnskab går i nul, fordi drivhusgasser fra dyr, transport og produktion bliver klimakompenseret gennem skovprojekter, som Arla støtter i udlandet – en påstand, som flere eksperter dog stillede sig stærkt skeptiske overfor.

Senere klagede Forbrugerrådet Tænk over afgørelsen, og efter den megen palaver om såkaldt »greenwashing« besluttede Arla at udfase CO2e-neutralitetskampagnen.”

Læs den svenske dom fra 2. februar 2023:

Domstolen går på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder Arla att använda uttrycket netto noll klimatavtryck och liknande påståenden i marknadsföring av mejeriprodukter.

Patent- och marknadsdomstolen tycker, precis som KO, att företagets reklam missvisande ger intrycket att produkten inte ger upphov till något klimatavtryck alls. Eller att konsumenten får intrycket att företaget kompenserat den klimatpåverkan som produkten orsakar fullt ut, trots att det inte har bevisats vara sant.

Viktig dom

Processråd Ida Nyström, KO. Foto: twitter

– Domen är bra eftersom många konsumenter vill handla med hänsyn till miljön, men kan ha svårt att veta vilket klimatavtryck en produkt lämnar. Därför är det extra viktigt att företagen tar sitt ansvar och inte överdriver i reklamen, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

Osäkra faktorer

Domstolen anser inte att konsumenterna förstår att företagets löfte om netto noll bygger på klimatkompenserande aktiviteter som först om 100 år skulle kunna kompensera för det klimatavtryck som mjölkproduktionen ger upphov till.

Domen är förknippad med ett vite på 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget i framtiden bryter mot förbudet. Företaget har redan upphört med netto noll-reklamen.

Bannerfoto: Arla-sættevogn med mejerivarer til Lokalbrugsen. Privatfoto

Visited 3 times, 1 visit(s) today

One Comment

 1. Samtidig med Victoria Olsson fra Arla udtaler til Landbrugsavisen: “Vi er skuffede. Det har aldrig været vores hensigt at vildlede nogen.” lykkedes det Olson’s kollegaer at narre EU til at finansiere en fordækt grønvask-reklame for Arla i januar udgaven af DSB’s magasin Ud & Se, med overskriften SAMMEN OM EN BÆREDYGTIG VEJ I EUROPA.
  Reklamen fortsætter besværgende: “Mælk er for fremtiden og Mælk er en del af en bæredygtig kost.”
  For særligt tungnemme gentager Arla, stadigvæk for andres penge: “Uanset hvad du er til så er mælk en del af en bæredygtig kost.”
  og igen: “Find opskriften på de lækre grønne pandekager på mælkerforfremtiden dk. Der kan du også læse mere om, hvordan mælk indgår i en bæredygtig kost.”
  Hvad angår ordet “bæredygtig” er anbefalingen rigtig. Den stakkels læser bombarderes på omtalte hjemmeside med ordet bæredygtig i et antal så selv Goebbels ville nikke anerkendende.
  Herefter kan ingen længere være i tvivl om at Arla, efter mange års faldende salg, ikke selv tror på eller vover at erklære mælk eller mælkeprodukter for sunde men i stedet er forfaldet til at piske os med et positivt ord fra klimadebatten.
  At Arla er på vildspor ses også i EU’s altomfattende fraskrivning af alt der ligner ansvar nederst i reklamen hvor EU skriver:
  “Finansieret af Den Europæiske Union.”
  “De synspunkter og holdninger der kommer til udtryk her er udelukkende afsenderens / afsendernes og er ikke udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)’s officielle holdning.”
  “Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende myndighed kan holdes ansvarlig herfor.”
  EU’s Ansvarsfraskrivning fuldstændiggøres med følgende afsluttende anbefaling:
  “For vejledning om afbalanceret, sund kost, kontakt venligst https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godtfor-sundhed-og-klima

Skriv en kommentar