Der er fundet afrikansk svinepest i yderligere 11 vildsvin i Tyskland. Foto: Jonathan Kemper/Unsplash

Den nuværende risiko for at den dødbringende svinesygdom Afrikansk Svine Pest (ASF) kommer til Danmark gennem indførsel af forurenet eller inficeret svinekød eller svinekødsprodukter, er stærkt alarmerende, så danske svineproducenter opfordres nu til selv at bespise deres østeuropæiske medhjælpere af egen lomme. Det skal ske for at forebygge import af madvarer fra smittede lande.

Chefkonsulent Jan Dahl, Landbrug & Fødevarer. Pressefoto

Det er Landbrug & Fødevarers chefdyrlæge, Jan Dahl, der kommer med denne opfordring:  ”Stil frokost til rådighed for jeres medarbejdere”. Dahl har ansvaret for fødevaresikkerhed, veterinære forhold & risikoanalyse hos den store lobbyistorganisation.

I Tyskland rapporteres fortsat ASF i vildsvin i Brandenburg, tæt på grænsen til Polen, efter konstateringen af et positivt vildsvin skud i slutningen af september. Der er fundet afrikansk svinepest i yderligere 11 vildsvin i Tyskland. Således er det samlede antal ASF-tilfælde i Brandenburg oppe på 114.

10 nye tilfælde af ASF kommer fra det første kerneområde i Oder-Spree-distriktet omkring Neuzelle. Det 11. og sidste er fundet nær Friedland i Klein Briesen.

Rumænien rapporterer fortsat et stort antal ASF-udbrud hos tamsvin, mens antallet af udbrud hos tamsvin i Polen ser ud til at være faldet i de sidste to måneder. ASF er stadig til stede i vildsvin i store dele af Østeuropa. Derfor er der stadig en risiko for import af ASF-virus i produkter af animalsk oprindelse fra berørte lande, herunder fra ulovlig import.

Den aktuelle situation for spredningen af ASF. Kilde: De britiske miljø- og fødevaremyndigheder.

Den nuværende risiko for, at ASF indføres i Danmark gennem indførsel af forurenet eller inficeret svinekød eller svinekødsprodukter, opfattes som stærkt alarmerende, så danske svineproducenter opfordres til at bespise deres østeuropæiske medhjælpere af egen lomme for at forebygge import af madvarer fra smittede lande.

Der arbejder rigtig mange udlændinge i de danske svine- og minkfabrikker og på Danish Crowns slagterier. Ifølge en undersøgelse fra 2016 fra Aarhus Universitet er der tale om en andel af østarbejdere i primærlandbruget på 40 pct. – størst i minkavl, hvor andelen af østansatte var 47 pct., mens svineavlerne havde 44 pct. Svineindustrien har dog ingen planer om at skære ned på antallet af østarbejdere for at imødegå indslæbning af AFS-virus.

Alle rejsende herunder jagtselskaber tilrådes på det kraftigste at undgå at bringe svinekødsprodukter – for eksempel tørret eller saltet kød, pølser, salamier eller paté – tilbage til Danmark fra berørte dele af Europa.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Ude på det store internet, der er jeg stødt ind i en debat, hvor der var nogle dyreværnsaktiviter, som helt seriøst snakkede om, at de måske kunne få lukket en masse svine-fabrikker, hvis de i Østeuropa hentede et dødt vildsvin, som er inficeret med svinepest, og dumpede det her i Danmark, men der var nogen som mente, at myndighederne med garanti ville sørge for, at det døde vildsvin blev skaffet af vejen, så det ikke blev afsløret at der var svinepest i DK.

  2. Så da fik du lige vinklet en historie om sindssyge mennesker der ønsker at smadre et helt erhverv til, at det er myndighederne der er de kriminelle !?

  3. Tja… så vidt jeg kan se, så ligger hele branchen af svinefabrikanter som den selv har redt, de har nemlig valgt, at drive deres produktion af svin med nogle metoder, som både er moralsk og dyreetisk angribelige, og hvor systematisk dyremishandling er et midel til profitmaksimering.

    Derfor er det oplagt, at personer og organisationer, som arbejder for bedre dyrevelfærd og mod dyremishandling i landbrugets kødproduktion, retter det tunge skyts i mod svinefabrikanterne.

    Og der har jo allerede været et eksempel nede ved Flensborg Fjord, hvor et dødt vildsvin meget hurtigt blev skaffet af vejen og destrueret, inden nogen kunne nå at ta’ prøver, som kunne ha’ klarlagt om det var inficeret med svinepest.

Skriv en kommentar