csm_Minsterieoverrkkelse_061_1fe17df146
Landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) lokker med støtte i pose og sæk til de modvillige svineproducenter.

Under mottoet “Svineproducent – Vær beredt! – til tilskudsrunde foråret 2016” blæser Vestjysk Landboforening 8. september 2015 til samling omkring miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens rummelige gavebod.

Trods markant modstand fra svineproducenterne faglige sammenslutning er den nyvalgte regering fast besluttet på at støtte en udvidelse af svineproduktionen. Formanden for Danske svineproducenter, Henrik Mortensen, har gentagne gange slået til lyd for at begrænsning af overskudsproduktionen i EU ved at lukke ned for antal svinefabrikker eller ved at bortskaffe 10 procent af alle søer.

Den private paraplyorganisation Landbrug & Fødevarer, som Danske Svineproducenter også er underkastet, er ikke enige i forslaget om løse krisen ved at begrænse overproduktionen af svinekød. Det er den siddende regering heller ikke. Ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen skal der gøres plads til yderligere en million svin om året, og for at få de modvillige producenter trukket til truget tilbydes de nu statsstøtte i pose og sæk.

Henrik Mortensen_staldbillede_lille
Henrik Mortensen (DS) vil ikke producere flere svin under de nuværende forhold.

Konflikten mellem svineproducenterne og lobbyister/politikere er klart beskrevet af Henrik Mortensen i en kommentar fra Danske Svineproducenter 1. september 2015:

“Millioner af euro blev i foråret brændt af på en oplagringsordning, som ikke har bragt os et skridt nærmere en økonomisk bæredygtig svineproduktion i Danmark. Vi har fyldt EU-lagrene med dyrt svinekød, som nu skal sendes ud på et i forvejen overforsynet marked. Det kan aldrig blive til vores fordel. Hvis man i stedet havde taget tyren ved hornene allerede i foråret og brugt pengene på at fjerne svineproduktion i EU, så havde vi stået i en helt anden situation i dag. Så havde der været færre kilo kød på markedet og højere priser. Det er derfor helt uforståeligt, at formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, på Landbrugsavisen.dk i går blankt afviser ideen om en slags ophugningsstøtte og i stedet blot kræver flere penge til endnu mere oplagring”.

Alene i 2016 vil landdistriktsprogrammet blive drænet for 252 mio. kr. til investeringer i nye stalde eller modernisering af eksisterende stalde (kvæg og svin). Der gives ca. 40 pct. tilskud til investeringer, som primært har til formål at modernisere eksisterende bygninger og faciliteter, så produktiviteten øges. Til nybygning af stalde og tilhørende faciliteter kan man hente 20 pct. tilskud.

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.