Biblomst

Biblomsten kommer flyvende

Nyborgs gamle færgehavn i aftensol. I dag lokalitet for usædvanlig flora og dyre lejligheder med fjordudsigt. Foto: Ian Heilmann

Nogle planters frø tager toget – mens andre flyver. Og det er ganske vist.

Lad os starte på den gamle færgehavn i Nyborg. Med fjorden som baggrund står et hejseværk til togfærgernes tunge broklapper tilbage som et sort stålmonument over en forgangen epoke. Foran ligger sparsomt bevokset grussteppe, hvor der førhen var skinner, skiftespor, sveller, skærver, grus, perroner med rungende højttalere, vognstammer og hektisk mylder.

Togvogne fra kontinentet har gennem tiden haft planterester med som blinde passagerer, hist og pist fastklemt i vanger og bremseklodser, og ved rangering er der så drysset frø ned på underlaget. Således har forskellige plantearter fra syd fundet rodfæste i Nyborg – og lignende andre steder. På Høje Tåstrup stationsarealer findes tæpper af plante-migranten Bregnegræs, som er ankommet til Vestegnens golde sporarealer fra solsvedne skråninger i gamle olivenplantager på Balkan.

Nærbillede af den sjældne Liden sneglebælg. Naturligt forekommende nogle få steder i Danmark, men ved den gamle Nyborg station ankommet med toget sydfra. Bælgen er spiralsnoet som et sneglehus. Foto: Ian Heilmann

Naturen har det med at pible frem overalt, også i revner og sprækker, mellem fliser og sten, brokker og skærver, cement og asfalt – menneskeskabte levesteder, som botanikere kalder ruderater.

Læs resten

Biblomst – nu også ved Svendborg

Biblomst på mager græsbakke på Tåsinge, i juni 2019 – det fjerde danske fund siden 2004. Blomsten ligner en særegen humlebi med grønne følehorn, lyslilla vinger og tyk, brun og lodden krop. Dens slægtning flueblomst har været kendt fra Allindelille fredsskov i flere århundreder. Foto: Ian Heilmann

Organist, lic.scent. Ian Heilmann sender denne glade sommernyhed fra sit hjem på Thurø i Det Sydfynske Øhav:

Det vakte berettiget opsigt i botanikerkredse, da orkidéen biblomst for femten år siden ved et tilfælde blev fundet i en sydvendt og delvis tilgroet grusgrav ved Horsens fjord, som første danske fund. Fem år efter dukkede den op nær Himmelev på Sjælland, og forrige år ved Faaborg. I år har den så slået til på Tåsinge. Man har ellers skulle langt ned i Tyskland for at støde på den.

Ian Heilmann

Biblomst hører til en mærkværdig orkidéslægt med det videnskabelige navn Ophrys. Det er græsk og betyder øjenbryn, og hentyder til, at mange arter i slægten har delvis lodne blomster. Det har så igen noget at gøre med bestøvningsforholdene, som oftest er højst fascinerende. F.eks. har flueblomst en blomst, der ikke blot ligner men også dufter som en hunlig gravehveps. Det kan hannerne ikke stå for og parrer sig med flueblomsten, som herved bliver bestøvet. Hannen får muligvis en frydefuld oplevelse, men nye hvepse kommer der ikke ud af det.

Flueblomst har i lange tider haft én dansk forekomst, på Sjælland. Biblomstens blomst har en påfaldende lighed med en humlebi, men er ikke desto mindre selvbestøvende. Langt de fleste arter i slægten vokser i områder omkring Middelhavet.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.