Svinenes Danmark rykker vestpå

Der er flere svin vest for Storebælt i dag end for tyve år siden. Fra 1990 til 2012 er antallet af svin vokset med 35 pct. i Vestdanmark, mens bestanden i Østdanmark i dag er på samme niveau som i 1990. Fire ud af fem svin […]

Hvem skal eje Danmark?

Spørgsmålet stilles af økonomen Henrik Platz i kronikken i Politiken 16. februar. Læs den, hvis du søger svar på det helt centrale spørgsmål. Her er en appetitvækker fra kronikken: “Vi kan med strukturudviklingen in mente nærme os en fremtid for landbruget, som kan give mindelser […]

Hvem sidder på Danmark?

Danmark er det mest ekstremt dyrkede land i EU – og i hele verden. Agroindustrien sidder i følge Eurostat på 63 % af det yndige lands 4.310.000 hektar. Heraf er de 92 % marker under plov, og det svarer til mere end halvdelen af landet […]

§3-hærværk er bødefrit på Langeland

                        En agroproducent starter sin rendegraver, kører ned for enden af marken og graver tre grøfter ud gennem rørskoven til strandlagunesøen. Grøfterne starter ved hvert sit rørdræn, hvis drænvand ledes fuldstændigt ufiltreret direkte ud […]

Naturfond skal ikke bruges til vækst i agroindustri

”Landbruget ser fonden som en redningsplanke, hvor de kan slippe af med dårlig landbrugsjord hist og her, hvor mejetærskeren ikke længere kan køre eller til bræmmer langs vandløb og andre ikke optimale jorde. Men at smøre fondens ressourcer ud i et tyndt lag over hele […]

Ny naturfond skal give Danmark mere ægte natur

Regeringen har sammen med VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond taget en historisk beslutning om at etablere Den Danske Naturfond. Den uafhængige fond skal med en lille milliard kroner i ryggen skabe mere natur til danskerne og sammen med danskerne. det fremgår af en […]

Millionregning til skatteyderne ved agrokonkurs

Skatteyderne får millionregningen, når overambitiøse yngre agroproducenter mister overblikket og går konkurs. Staten, dvs. Fødevareministeriet, opretholder i al stilhed en statsstøtte-garantiordning for yngre landmænd, og den kommer til at koste dyrt i de kommende år. Det skriver Altinget.dk 28. august 2013. Ifølge regeringens finanslovsforslag forventes […]

Alternativ naturplan for Danmark udgivet

Regeringens længe ventede Naturplan Danmark lader fortsat vente på sig, men nu har foreningen Natur & Samfunds formand, biolog Michael Stoltze, tabt tål-modigheden. N&S har 5. august offentliggjort sin egen kompetente plan. Natur og Samfund foreslår, at følgende overordnede mål for Danmarks land natur skal […]