Landdistrikter

Nationalpark Thy får kæmpestor svinefabrik som nabo

NationalparkThy

“Vand, strand og klitter. Heder, skove og store, rene søer. Naturen i Nationalpark Thy er af højeste kvalitet med sit udbud af øde, varierede landskaber samt sjældne dyr og planter. Her er mulighed for at opleve den vilde natur, dyrke friluftslivet eller bare være i de storslåede omgivelser.” – men nu også med en svinefabrik som nabo.

Selvom svinefabrikken “Apollo-Thy” er erklæret noget nær lugt-, støj- og forureningsfri af Thisted kommune, og selvom projektet skal demonstrere fremtidens rene teknologi, så er det hensigten at placere det kæmpemæssige fabriksanlæg på bar mark i det åbne land. For beboerne i det i landlige Jannerup Sogn vil svinefabrikken med en årsproduktion på 40.000 slagtesvin betyde en mærkbar forringelse af deres livskvalitet, og den vil også skæmme den højprofilerede Nationalpark Thy.

Fabriksanlægget, der omfatter syv produktionshaller på til sammen 8571 kvadratmeter samt tre gyllebeholdere på hver 5000 kubikmeter samt en foderlade med tilhørende siloer, skal placeres på Kanalvej 39 mindre end en halv kilometer fra Nationalpark Thy. Afstanden til nærmeste nabo er blot 325 meter, mens landsbyen Snejstrup ligger 1225 meter væk. Det fremgår af “Udkast til miljøgodkendelse” fra Thisted Kommune.

Thy_anlægget

Sådan kommer fabrikken “Apollo-Thy” til at tage sig. Dokumentation fra Thisted Kommunes udkast til miljøgodkendelse.

Svinefabrikken, der er udvalgt sammen med tre andre projekter til at deltage i det såkaldte “Månegris-projekt”, har allerede modtaget tilsagn om den første halve million i støtte fra skatteyderne. Ifølge GUDP-bestyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet kan “Apollo-Thy” forvente at modtage sin del af de yderligere 20 mio. kr., der er afsat til de fire projekter.

Læs resten

Usmagelig BL-hetz mod kendt TV-journalist

Kristian Sloth

TV-journalist Kristian Sloth (med briller) i en interview-situation med en person, der angiveligt intet har at gøre med landbrug. Foto: DR.

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug har atter igangsat en personhetz i et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra landbrugserhvervets mørke sider. Denne gang skal det gå ud over en af Danmarks Radios mest kompromisløse og ubestikkelige journalister, Kristian Sloth Kristensen, fra DR Database. Han beskyldes for at “mistænkeliggøre” landmændene i stedet for at beskrive “forholdene i dansk landbrug”. Den direkte anledning er en stribe begæringer om aktindsigt, der er rettet mod BL-topfolk.

Kristian Sloth har gennem årene gang på gang sat fokus på kritisable forhold i landbruget, ikke mindst i svineindustrien, hvor emner som pinefuld kastrering af smågrise, halebid og ulovlig halekupering, den alvorlige forurening med tungemetaller som zink og kobber, MRSA-epidemien og ikke mindst den brutale håndtering af levende grise på eksportlastbiler har været medvirkende til at skabe bedre forhold for dyrene i landbruget.

Læs resten

Godsejere og svinebaroner tryner de små landbrug

Tonny

Det siger næsten sig selv, at mindre landbrug med et rimeligt antal dyr kan levere bedre dyrevelfærd end de store industribrug. Her er det deltidslandmand Tonny Hansen, der ser til sine kvæg.

Mange medlemmer under Landbrug og Fødevarer er stærkt utilfredse med den totale afvisning af Familielandbrugets forslag om omfordeling af EU-støtten. Det skriver deltidslandmændene Tonny Hansen, Børkop, og Henrik Kuske Schou, Tureby.

Familielandbruget ønskede en omfordeling på 5 % af den samlede støtte til de første 60 ha for at tilgodese de mindste bedrifter. Det er en ordning, som EU har givet medlemslandene mulighed for at anvende siden den sidste landbrugsreform trådte i kraft,og som skulle erstatte den tidligere gradueringsordning som blev udfaset.

Læs resten

Bedrag

bedrag

“Bedrag” er titlen på DR’s dramaserie med Nikolaj Lie Kaas (foto) i en af hovedrollerne. Og det er ikke det eneste “bedrag”, der er at tale om for tiden, skriver Jørgen Carlsen i “Etisk set” i Kristeligt Dagblad. Foto: DR

Højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, har skrevet denne interessante klumme om etik i Kristeligt Dagblad den 22. februar 2016. Med forfatterens tilladelse bringes den her.

J-c-WEB-Lkm-DK-00002

Forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole.

”Bedrag” er titlen på DR’s aldeles fremragende dramaserie, der for tiden ruller hen over skærmen søndag aften og tryllebinder store dele af den danske befolkning. Her bedrager man hinanden på kryds og på tværs i en række indbyrdes forviklinger. Og indimellem bedrager nogle af bedragerne også sig selv.

Læs resten

Fætter-kusine-fest kontrollerer landbrugets udviklingspenge

Landbrugsfonde

Hvert år giver Landbrug & Fødevarer en kvart milliard offentlige afgiftskroner til sig selv via landbrugsfondene, som kontrolleres af landbruget selv, viser nyhedsbrevet Mandag Morgens kortlægning. ”Det indbyder til dårligdom,” siger CBS-professor Peter Maskell. ”Den fætter-kusine-konstruktion indbyder til dårligdom”.

Han suppleres af vicedirektøren i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, som har indgående kendskab til landmændenes uddelingspraksis, da han også er næstformand i Promilleafgiftsfonden for landbrug, der er den fond, der fordeler de fleste midler.

”Der er en alt for stor risiko for, at pengene bruges til at cementere det etablerede landbrug og de etablerede landbrugsinstitutioner frem for skabe den innovation og udvikling, erhvervet har så meget brug for,” siger Vagn Jelsøe.

Læs resten

Vi har fortjent et bedre landbrug

VandlobRegeringen foreslår en række lempelser for landbruget, som både er visionsløse og kortsigtede. Det skriver cand.agro. Poul Erik Pedersen, Middelfart, i en kronik i Fyens Stiftstidende, 21. oktober 2015. Med forfatterens tilladelse bringes den tankevækkende kronik her.

PoulErikPedersen

Poul Erik Pedersen, Middelfart.

Venstre vil fjerne kravet om randzoner, tillade mere gødning, give tilladelse til flere slagtesvin pr. hektar jord, på sigt forhindre at EU-regler bliver implementeret i Danmark og give lempelser i planloven. Oveni vil de skære i en lang række ordninger der gavner naturen. Problemet med resistente bakterier tages heller ikke alvorligt. Samtidig taler vores fødevare- og miljøminister Eva kjer Hansen om en synergieffekt imellem landbrug og miljø!

Læs resten

Professor: Grøn omstilling kan styrke væksten i udkanten

SamsoiEnergiakademi

Energiakademiet på Samsø har været førende i øens omstilling til vedvarende energi, til trods for at Samsø tilhører den absolutte udkant. Foto: Energiakademiet.

DEBAT: Vi glemmer ofte i debatten om udkanten, at Danmark i sig selv er en slags udkantsområde. Vi ligger på kanten af de store befolknings-centre i Europa, og det gør, at vi må finde og styrke vores særlige kompetencer. En sådan kompetence er den grønne omstilling, skriver professor Jørgen E. Olesen i et indlæg på Altinget.dk 24. august 2015. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Der har efter valget været stor fokus i regeringen og Dansk Folkeparti om at styrke udkanten i Danmark, og flere statslige institutioner er tilsyneladende i spil til udflytning. I sig selv vil det næppe øge beskæftigelsen væsentligt i udkanten, men grebet rigtigt an er det formentlig et af de tiltag, der må til for at sikre et Danmark med mere ligelig fordeling af arbejdspladser. Men måske er der også andre muligheder i udkanten.

JørgenEOlsen

Jørgen E. Olesen, professor i jordbrugsvidenskab på Aarhus Universitet.

Vi glemmer ofte i debatten om udkanten, at Danmark i sig selv er en slags udkantsområde. Vi ligger på kanten af de store befolkningscentre i Europa, og det gør, at vi må finde og styrke vores særlige kompetencer. En sådan kompetence er den grønne omstilling, hvor vi jo er verdenskendt for Samsø som et sted, der kan drives alene ved vedvarende energi. Den grønne omstilling kommer ikke uden politisk vilje, og der vil altid være modstand. Sagen er dog vigtigere end nogensinde, og på det seneste er også Kina og USA begyndt at rykke på området. Læs resten

Gyllestank har plaget folk i Assens kommune i årevis

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ofte er det ikke selve gylleudbringningen, der giver anledning til forringet livskvalitet på landet, da den kun har få dages varighed. Derimod kan den permanente stank fra større svineanlæg ødelægge tilværelsen for familier i flere kilometers afstand. Billedet har ingen forbindelse til den konkrete sag.

Som reaktion på indlægget “Landbruget driver folk væk fra landet” fra 26. juli 2015 her på gylle.dk udviklede der sig en meget stor debat på den tilknyttede facebook-side. En stor del af debattørerne bekræftede påstanden om landbrugets negative rolle i affolkningen af landdistrikterne.

Blandt indlæggene var nedenstående personlige beretning fra Martin Vahl Møller om forholdene i Assens Kommune, hvor Vahl Møller bor som tilflytter fra København. Han motiverede selv sit indlæg med disse ord: “Jeg troede på det tidspunkt, at det kunne være rart at bo på landet, da jeg selv er vokset op i en landsby på Fyn, og efter ti år i København mente, at mine kommende børn skulle vokse op på landet.”

Indlægget har været præsenteret for kommunens ansvarlige miljø- og naturchef, Annette Bæk, der kommenterede den kritiserede sagsbehandling 12. august 2015  i en mail til gylle.dk. Et uddrag af dette svar bringes også.

MartinVahlMøller

Martin Vahl Møller er tilflytter i Assens Kommune.

Her kommer debatindlægget  fra Martin Vahl Møller:

“Efteråret 2013 sendte jeg sammen med seks naboer en klage til Assens kommune vedrørende et svinebrug i Haarby som vi er naboer til.

Lugtgenerne havde været tiltagende igennem flere år på trods af at staldene var blevet ombygget i 2008 med henblik på at mindske lugtgener og kunne producere flere grise.

I årene op til den skriftlige klage havde jeg ad flere omgange ringet til kommunen for at gøre dem opmærksomme på lugtgenerne som ikke kun var eksisterende ved udbringning af gylle, hvilket jeg accepterer, men en hverdags begivenhed af den ubehagelige slags. Jeg blev kaldt sart og fik forklaret at det var vindforholdene, varmen, kulden, at sådan lugter der på landet, blev spurgt om jeg havde været på ferie da dette kunne have indflydelse på min opmærksomhed på gyllestanken.

Læs resten

Ny miljø- og fødevareminister med gamle lig i lasten

evakjerhansen

Eva Kjer Hansen (V) var fødevareminister 2007-2010, hvor hun bl.a. afskaffede ca. 100.000 hektar randzoner.

Igen og igen havde daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) lovet, at VK-regeringen ville kompensere for den natur, der gik tabt i 2008 og 2009, da hun tillod, at mere end 100.000 hektar naturrige brakmarker blev pløjet op.

Og selv om regeringen i sin Grøn Vækst-plan senere skrev, at man havde neutraliseret effekterne, så var løftet langtfra indfriet. Det fastslog Carsten Rahbek, professor i makroøkologi ved Københavns Universitet, i april 2009 i et interview med Altinget.dk:

“Man får ikke kompenseret for ødelæggelserne. På naturområder kommer man i Grøn Vækst med det, som man i forvejen har lovet med miljømilliarden, og med det, man skal for at leve op til EU-lovgivningen. Så at kalde det en kompensation for de store ødelæggelser, det hænger slet ikke sammen. Vi var blevet lovet en væsentlig fremgang, men nettoregnskabet giver et tab for naturen.”

Læs resten

Stop fløjkrigen – hjælp landbruget!

MejetærskerMed en visionær kronik 17. juli 2015 i dagbladet Politiken opfordrer to repræsentanter for Alternativet til en radikal omlægning af det underskudsprægede og miljøtruende danske landbrug. Her er et uddrag, men gør dig selv den tjeneste at læse hele kronikken (og gerne før du farer i blækhuset og begynder at kommentere den):

RasmusNordquist

Rasmus Nordqvist, Alternativets ordfører for iværksætteri og erhverv.

Det står lysende klart, at Venstre på en lang række områder vil sælge ud af vores natur, vandløb, søer og moser samt dermed vores rene drikkevand.

Alt dette vil Venstre, fordi sådanne tiltag menes at øge eksporten samt skabe vækst og arbejdspladser i de dele af Danmark, som skiftende regeringer har overhørt og glemt.

ChristianPoll

Christian Poll, Alternativets ordfører for landbrug og miljø.

Med andre ord vil Venstre fortsætte den ældgamle fløjkrig, der de seneste 20-30 år har tæret på tid og kræfter i landbruget. I den fløjkrig kæmper den ene side for øget effektivisering, mens den anden kalder på hårdere miljøkrav. Det er en gammelkendt traver, hvor spillerne, argumenterne og positionerne er præcis de samme som altid. Det vil intet løse.

Den øgede effektivisering og stordrift, som V-regeringen nu igen lægger op til, vil skabe det stik modsatte af vækst og arbejdspladser, som det i øvrigt også var tilfældet i samtlige af de 10 år, Venstre senest dannede regering.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.