Landdistrikter

MRSA på blå stue

barnkyssersvin_dyrevelfaerd

Vi har modtaget denne kommentar til debatten om MRSACC398 og smitterisiko for småbørn. Den er skrevet af Hans Peter Hagens, der er arkitekten bag Torvehallerne i København.

hanspeterhagens-ulrik-jantzen-foto

Arkitekt Hans Peter Hagens. Foto: Ulrik Jantzen.

MRSA er blevet en del af hverdagen selv i Danmarks større byer  – tilsyneladende med en del hemmelighedskræmmeri til følge som landbrugsbeskyttende faktorer. Er det frem for os mennesker (børn, voksne, og ældre) må der desværre spørges ?

Nyligt bringende vores yngste barn i vuggestue i det centrale København er meldingen, at der i institutionen har været tilfælde af MRSA, og at forældre og personale bedes tage forholdsregler. Herudover meddeltes, at en læge i fortrolighed havde ringet ind og givet denne  besked, uden at måtte nævne hvilket barn smitten måtte være kommet  fra og antageligt fra hvilket område i Danmark den har haft sit udgangspunkt. Dermed mørklægges de eventuelle landbrug eller steder hvor smitten er blevet pådraget.

Desværre prioriteres danske svin og stalde dermed højere end sikkerheden hos os almindelige borgere. Aspekter som jo også diskuteres gennem såvel Politikens løbende dækning heraf, samt senest af Kjeld Hansens indlæg i Politikens debatsider 01.11.2016, hvori gives det klare billede, at der ikke er tilstrækkelig kontrol med MRSA-udviklingen  – tværtimod  – hvor dyrlæger med potentielle landbrugsinteresser bliver kontrolorgan frem for almindelige læger, som er sat i verden for at tage hånd om os mennesker. Læs resten

Nu kommer det samfundsnyttige landbrug!

oekomaerkeØkologisk Landsforening inviterer til international netværksmøde om samfundsnyttigt landbrug i Vejle den 23. november. Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen.

Landbrug kan være andet og mere end produktion af fødevarer.

Læs resten

Fagre nye Svineverden!

Farmworker

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor danskerne kvier sig ved at tage job i landbruget? Og har du hørt landbrugets klager over de uens konkurrencevilkår i EU med de skyhøje lønninger i Danmark? Her har du måske forklaringen!

Annoncen er fra juli i år, hvor vekselkursen på Euro var 7,44 kroner for en Euro. Og annoncen er ganske sandfærdig trods den mangelfulde oversættelse!

Svin

Nationalpark Thy får kæmpestor svinefabrik som nabo

NationalparkThy

“Vand, strand og klitter. Heder, skove og store, rene søer. Naturen i Nationalpark Thy er af højeste kvalitet med sit udbud af øde, varierede landskaber samt sjældne dyr og planter. Her er mulighed for at opleve den vilde natur, dyrke friluftslivet eller bare være i de storslåede omgivelser.” – men nu også med en svinefabrik som nabo.

Selvom svinefabrikken “Apollo-Thy” er erklæret noget nær lugt-, støj- og forureningsfri af Thisted kommune, og selvom projektet skal demonstrere fremtidens rene teknologi, så er det hensigten at placere det kæmpemæssige fabriksanlæg på bar mark i det åbne land. For beboerne i det i landlige Jannerup Sogn vil svinefabrikken med en årsproduktion på 40.000 slagtesvin betyde en mærkbar forringelse af deres livskvalitet, og den vil også skæmme den højprofilerede Nationalpark Thy.

Fabriksanlægget, der omfatter syv produktionshaller på til sammen 8571 kvadratmeter samt tre gyllebeholdere på hver 5000 kubikmeter samt en foderlade med tilhørende siloer, skal placeres på Kanalvej 39 mindre end en halv kilometer fra Nationalpark Thy. Afstanden til nærmeste nabo er blot 325 meter, mens landsbyen Snejstrup ligger 1225 meter væk. Det fremgår af “Udkast til miljøgodkendelse” fra Thisted Kommune.

Thy_anlægget

Sådan kommer fabrikken “Apollo-Thy” til at tage sig. Dokumentation fra Thisted Kommunes udkast til miljøgodkendelse.

Svinefabrikken, der er udvalgt sammen med tre andre projekter til at deltage i det såkaldte “Månegris-projekt”, har allerede modtaget tilsagn om den første halve million i støtte fra skatteyderne. Ifølge GUDP-bestyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet kan “Apollo-Thy” forvente at modtage sin del af de yderligere 20 mio. kr., der er afsat til de fire projekter.

Læs resten

Usmagelig BL-hetz mod kendt TV-journalist

Kristian Sloth

TV-journalist Kristian Sloth (med briller) i en interview-situation med en person, der angiveligt intet har at gøre med landbrug. Foto: DR.

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug har atter igangsat en personhetz i et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra landbrugserhvervets mørke sider. Denne gang skal det gå ud over en af Danmarks Radios mest kompromisløse og ubestikkelige journalister, Kristian Sloth Kristensen, fra DR Database. Han beskyldes for at “mistænkeliggøre” landmændene i stedet for at beskrive “forholdene i dansk landbrug”. Den direkte anledning er en stribe begæringer om aktindsigt, der er rettet mod BL-topfolk.

Kristian Sloth har gennem årene gang på gang sat fokus på kritisable forhold i landbruget, ikke mindst i svineindustrien, hvor emner som pinefuld kastrering af smågrise, halebid og ulovlig halekupering, den alvorlige forurening med tungemetaller som zink og kobber, MRSA-epidemien og ikke mindst den brutale håndtering af levende grise på eksportlastbiler har været medvirkende til at skabe bedre forhold for dyrene i landbruget.

Læs resten

Godsejere og svinebaroner tryner de små landbrug

Tonny

Det siger næsten sig selv, at mindre landbrug med et rimeligt antal dyr kan levere bedre dyrevelfærd end de store industribrug. Her er det deltidslandmand Tonny Hansen, der ser til sine kvæg.

Mange medlemmer under Landbrug og Fødevarer er stærkt utilfredse med den totale afvisning af Familielandbrugets forslag om omfordeling af EU-støtten. Det skriver deltidslandmændene Tonny Hansen, Børkop, og Henrik Kuske Schou, Tureby.

Familielandbruget ønskede en omfordeling på 5 % af den samlede støtte til de første 60 ha for at tilgodese de mindste bedrifter. Det er en ordning, som EU har givet medlemslandene mulighed for at anvende siden den sidste landbrugsreform trådte i kraft,og som skulle erstatte den tidligere gradueringsordning som blev udfaset.

Læs resten

Bedrag

bedrag

“Bedrag” er titlen på DR’s dramaserie med Nikolaj Lie Kaas (foto) i en af hovedrollerne. Og det er ikke det eneste “bedrag”, der er at tale om for tiden, skriver Jørgen Carlsen i “Etisk set” i Kristeligt Dagblad. Foto: DR

Højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, har skrevet denne interessante klumme om etik i Kristeligt Dagblad den 22. februar 2016. Med forfatterens tilladelse bringes den her.

J-c-WEB-Lkm-DK-00002

Forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole.

”Bedrag” er titlen på DR’s aldeles fremragende dramaserie, der for tiden ruller hen over skærmen søndag aften og tryllebinder store dele af den danske befolkning. Her bedrager man hinanden på kryds og på tværs i en række indbyrdes forviklinger. Og indimellem bedrager nogle af bedragerne også sig selv.

Læs resten

Fætter-kusine-fest kontrollerer landbrugets udviklingspenge

Landbrugsfonde

Hvert år giver Landbrug & Fødevarer en kvart milliard offentlige afgiftskroner til sig selv via landbrugsfondene, som kontrolleres af landbruget selv, viser nyhedsbrevet Mandag Morgens kortlægning. ”Det indbyder til dårligdom,” siger CBS-professor Peter Maskell. ”Den fætter-kusine-konstruktion indbyder til dårligdom”.

Han suppleres af vicedirektøren i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, som har indgående kendskab til landmændenes uddelingspraksis, da han også er næstformand i Promilleafgiftsfonden for landbrug, der er den fond, der fordeler de fleste midler.

”Der er en alt for stor risiko for, at pengene bruges til at cementere det etablerede landbrug og de etablerede landbrugsinstitutioner frem for skabe den innovation og udvikling, erhvervet har så meget brug for,” siger Vagn Jelsøe.

Læs resten

Vi har fortjent et bedre landbrug

VandlobRegeringen foreslår en række lempelser for landbruget, som både er visionsløse og kortsigtede. Det skriver cand.agro. Poul Erik Pedersen, Middelfart, i en kronik i Fyens Stiftstidende, 21. oktober 2015. Med forfatterens tilladelse bringes den tankevækkende kronik her.

PoulErikPedersen

Poul Erik Pedersen, Middelfart.

Venstre vil fjerne kravet om randzoner, tillade mere gødning, give tilladelse til flere slagtesvin pr. hektar jord, på sigt forhindre at EU-regler bliver implementeret i Danmark og give lempelser i planloven. Oveni vil de skære i en lang række ordninger der gavner naturen. Problemet med resistente bakterier tages heller ikke alvorligt. Samtidig taler vores fødevare- og miljøminister Eva kjer Hansen om en synergieffekt imellem landbrug og miljø!

Læs resten

Professor: Grøn omstilling kan styrke væksten i udkanten

SamsoiEnergiakademi

Energiakademiet på Samsø har været førende i øens omstilling til vedvarende energi, til trods for at Samsø tilhører den absolutte udkant. Foto: Energiakademiet.

DEBAT: Vi glemmer ofte i debatten om udkanten, at Danmark i sig selv er en slags udkantsområde. Vi ligger på kanten af de store befolknings-centre i Europa, og det gør, at vi må finde og styrke vores særlige kompetencer. En sådan kompetence er den grønne omstilling, skriver professor Jørgen E. Olesen i et indlæg på Altinget.dk 24. august 2015. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Der har efter valget været stor fokus i regeringen og Dansk Folkeparti om at styrke udkanten i Danmark, og flere statslige institutioner er tilsyneladende i spil til udflytning. I sig selv vil det næppe øge beskæftigelsen væsentligt i udkanten, men grebet rigtigt an er det formentlig et af de tiltag, der må til for at sikre et Danmark med mere ligelig fordeling af arbejdspladser. Men måske er der også andre muligheder i udkanten.

JørgenEOlsen

Jørgen E. Olesen, professor i jordbrugsvidenskab på Aarhus Universitet.

Vi glemmer ofte i debatten om udkanten, at Danmark i sig selv er en slags udkantsområde. Vi ligger på kanten af de store befolkningscentre i Europa, og det gør, at vi må finde og styrke vores særlige kompetencer. En sådan kompetence er den grønne omstilling, hvor vi jo er verdenskendt for Samsø som et sted, der kan drives alene ved vedvarende energi. Den grønne omstilling kommer ikke uden politisk vilje, og der vil altid være modstand. Sagen er dog vigtigere end nogensinde, og på det seneste er også Kina og USA begyndt at rykke på området. Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.