Praksisudvalget på Aarhus Universitet godkender useriøs forskningsmetodik

Praksisudvalget ved Aarhus Universitet har frikendt en naturvidenskabelig rapport (Rasmus Ejrnæs m.fl.: Udvikling af dansk naturindikator, AU sept. 2021) for ”tvivlsom forskningspraksis”. Det er en meget problematisk afgørelse, som fortjener omtale og debat. Det skriver Jørgen Øllgaard, tidligere forskningsjournalist hos FORSKERforum i denne artikel. Den […]

Omdiskuteret AU-rapport trækkes tilbage og revideres

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs bekræfter, at alle data i naturvidenskabelig rapport nr. 460 fra DCE på Aarhus Universitet skal genberegnes. Samtidig vil navnene på alle de anonyme eksperter, hvis vurderinger udgør grundlaget for rapporten, blive offentliggjort. Hverken Ejrnæs eller DCE-institutleder Ole Hertel ønsker dog at oplyse, […]