Pandemi

Fremtidens pandemier kommer fra vilde dyrs levesteder og den intensive husdyrindustri

Synes du også, at vi skal gøre mere for at forebygge fremtidige epidemier? Så skriv under på vores nye underskriftsindsamling her

Epidemier kan ramme samfundet meget hårdt. Sundhedsmæssigt, socialt og økonomisk. Det har Danmark og resten af verden mærket, da COVID-19 ramte i foråret 2020. De kan endda være så dyre, at de også går ud over den nødvendige grønne omstilling. Og forskerne frygter fremtidige epidemier, især at en fugleinfluenza med en langt højere dødelighed muterer via svineproduktionen.
 
Vi ved, at presset på vilde dyrs levesteder og den intensive dyreproduktion er væsentlige faktorer, der øger risikoen for udbrud af nye epidemier – og kostrelaterede sygdomme ser ud til at øge risikoen for at blive alvorligt syg. Alt dette kan du læse mere om her. Vi har også lavet en oplysende video om emnet, som du kan se og dele her. Vi forventer, at videoen når ud til en halv million danskere i de kommende uger.

Det er helt afgørende, at vi forebygger fremtidige epidemier – især via vores landbrugs- og fødevarepolitik, miljø- og klimapolitik og sundhedspolitik.
  
Underskriftsindsamlingen skal inspirere politikerne på Christiansborg til at indføre en ny procedure, hvor alle relevante lovforslag inden for miljø, klima, landbrug, fødevarer og sundhed vurderes i forhold til, om de mindsker eller øger risikoen for fremtidige epidemier.
 
Hermed kan der træffes kvalificerede politiske beslutninger i forhold til at skabe et samfund, hvor risikoen for alvorlige epidemier mindskes.
 
Hjælp os med at lægge pres på politikerne ved at støtte vores underskriftsindsamling – og invitere andre til også at skrive under. Du kan skrive under her. Jo flere som skriver under NU, jo mere momentum kan kampagnen få – de første 1.000 underskrifter har stor betydning for at endnu flere derpå motiveres til at skrive under, når de ser videoen på Facebook og YouTube og efterfølgende kommer ind på kampagnesiden.

Underskrifterne vil senere blive afleveret til Folketinget og så vidt muligt til relevante ministre.
 
På forhånd hjerteligt tak for opbakningen.
 
Grønne hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Generalsekretær
Dansk Vegetarisk Forening
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.