Overlæge Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut forklarer bekymringen for mutationer i minkbesætninger. Video: DR/John Johansen.

KOMMENTAR – Dødsstødet mod den omdiskuterede minkindustri blev leveret tirsdag aften 13.10 i TV-avisen, da overlæge Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut afslørede, at de virus-mutationer, der har udviklet sig i smittede mink i Nordjylland, kan risikere at ødelægge arbejdet med at udvikle en corona-vaccine.

Det slår Statens Serum Institut fast, efter at det har vakt kritik, at myndighederne i øjeblikket afliver både syge og raske mink.

MINKENE I NORDJYLLAND er smittet med en særlig variant af coronavirus, og den samme mutation er fundet hos smittede mennesker i området, fortæller overlæge Anders Fomsgaard, ansvarlig for virusforskning og udvikling hos Statens Serum Institut.

– Bekymringen er, at virus muteret i de her mink kommer ud i samfundet og smitter mennesker med en virusstamme, som er ufølsom over for de vacciner, som man udvikler, advarer han ifølge DR Nyheder og tilføjer:

– Det er jo vaccinerne, der jo skal ‘redde os’ og gøre det ud for den flokimmunitet, så vi kan vende tilbage til en anden normal.

Dette rædselsscenario, som Anders Fomsgaard allerede advarede mod i begyndelsen af august i år, er nu blevet en skræmmende realitet.

Læs hele artiklen her.

Den 8. august udtalte han til dagbladet Information, at ”hvis danske dyr blev smittet, ville vi aldrig slippe af med COVID-19”. Han forklarede, at hvor mennesker kan holde afstand og spritte hænder, kan dyr ikke lytte til myndighederne, og deres smitte er derfor umulig at kontrollere. Derfor ville minkfabrikkerne ligge som truende rugekasser for muterede COVID-19, så længe denne virus er i omløb i samfundet.

MF Erling Bonnesen (V) forsvarer minkindustriens fortsatte eksistens, trods dens åbenlyse trussel mod folkesundheden. Han skriver 13.10 på sin facebook-side: “Der skal fortsat være mink- og pelsproduktion i Danmark. I Danmark har vi verdens største og bedste mink- og pels- produktion, der set over årene bidrager stærkt til samfunds- kassen og finansieringen af velfærdssamfundet og skaber mange afledte arbejdspladser rundt i samfundet.”

EFTERHÅNDEN står det klart, at dele af landbruget og dets politiske venner mener, at vi skal lære at leve med covid-19-smitterisikoen fra mink, og at opdrætterne kan hæve erstatninger hos skatteborgerne, hver gang det går galt. Folketingsmedlem Erling Bonnesen (V), der er sit partis medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, har stillet sig i spidsen for de kritikere, der siger nej til aflivningerne af de virusramte mink, og som kræver betydeligt højere erstatninger end regeringens aftale med Landbrug & Fødevarer.

Men hvor står regeringen selv?

EFTER 10 UGERS tøven har fødevareminister Mogens Jensen besluttet, at mindst 5 millioner covid-19-smittebærende mink skal aflives. Denne operation, der foreløbig omfatter 150 jyske minkfabrikker, skal selvfølgelig betales af skatteyderne. Det skal den klækkelige erstatning til minkfabrikanterne også.

Efter sigende skal de have 250 kr. pr. dyr for blot at få dækket deres omkostninger, så regningen vil sandsynligvis løbe op i mere end en milliard kroner.

Men dermed er det ikke slut. Ifølge Fødevarestyrelsen kan aflivningen tage op til to måneder, og i det tidsrum vil minkene kunne smitte videre.

På landsplan er der knap 1.000 aktive minkfabrikker, og bliver de alle smittet, så yderligere 10 millioner dyr skal destrueres, hænger skatteyderne på en enorm milliardregning.

Når en minkfabrikant har fået aflivet sine dyr og modtaget sin erstatning, kan han så indkøbe nye avlsdyr og sætte dem ind i de gamle fabriksbygninger? Der er jo en åbenlys risiko for, at det hele starter forfra, så længe smittekæden ikke er brudt. Hvis de nye dyr bliver smittet, vil minkfabrikanten så for anden gang have krav på, at Mogens Jensen betaler for aflivning og destruktion og sender en ny millionerstatning?

DET BURDE FØDEVAREMINISTER Mogens Jensen have forhindret. Da de første smittede mink blev konstateret allerede i juni måned, beordrede en dengang handlekraftig Mogens Jensen dem straks aflivet, men kun de to første besætninger.

Hvad der skete derefter, står ikke klart, men ministeren fik helt åbenlyst kolde fødder og ændrede holdning. Nu var det pludselig ikke længere nødvendigt med aflivning, fordi myndighederne lagde en »jernring« omkring de smittede besætninger, så intet kunne slippe ind eller ud.

”Pandemier kan aldrig komme fra moderne landbrug”, messede en skråsikker minister (Pol. 6.5), da de første advarende røster lød i maj i år, men som ugerne er gået, har den vankelmodige minister gang på gang måttet æde sine egne ord. Mens Mogens Jensen sad på hænderne, bredte smitten sig jo som en steppebrand, og ministerens ”jernring” viste sig at være bluff. Nu er situationen fuldstændig ude af kontrol.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) var hurtigt ude med et forsvar for den moderne masseproduktion af pels- og husdyr, men hans forsikringer har vist sig at være fatalt fejlagtige. Hvor han havde hentet sin “faglige” viden om pandemier og moderne landbrug, er aldrig blev opklaret.

NU ER SITUATIONEN fuldstændig ude af kontrol. Hvad skal der så ske fremadrettet, spørger flere og flere bekymrede borgere og minkfabrikanter.

Når en minkfabrikant har fået aflivet sine dyr og modtaget sin erstatning, kan han så indkøbe nye avlsdyr og sætte dem ind i de gamle fabriksbygninger?

Der er jo en åbenlys risiko for, at det hele starter forfra, så længe smittekæden ikke er brudt.

Hvis de nye dyr bliver smittet, vil minkfabrikanten så for anden gang have krav på, at Mogens Jensen betaler for aflivning og destruktion og sender en ny millionerstatning? Og hvem skal betale for nye vacciner i takt med at muterede virus fra nye minkfabrikker gør dem virkningsløse?

Spørgsmålet lyder helt enkelt: Har regeringen en plan for en permanent afvikling af disse truende hotspots for covid-19-smitte, eller skal danskerne simpelthen bare lære at leve med smitterisikoen fra de små pelsdyr i al fremtid?

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  I min ungdom, hørte vi af og til, at der var undsluppet mink fra de farme. Siden blev der mere stille omkring dette.Jeg kunne frygte dette stadig sker, hvem garanterer at dette ikke sker stadigvæk.l

 2. Aage Juhl Jørgensen

  Har forgæves via Politiken prøvet at få facts på bordet: Er der tal og undersøgelser, som fortæller om de smittede farme er smittet via personer eller fra farm til farm?
  Sagkundskaben er indtil videre yderst forsigtig med at bruge ordet “luftbåren” om Coronavirusset. Jeg tror, at en data-bearbejdning af Gjøl-området vil give et svar.

  Som gl prakt dyrlæge – incl 40-50 minkfarme – er smitte fra farm til farm via insekter og fugle også nærliggende.
  I Stockholm har man med held fulgt Coronavirus-niveauet i spildevand. Gyllen fra smittede minkfarme indeholder ganske sikkert virusset og en del farmes hygiejneniveau mht gyllerender er ikke til et 12-tal (=fluer en masse). Og tænk på fiske-foder-rester og måger.

  PS: Forstår på en måde godt, at mange vil stoppe pelsproduktionen. Man kunne jo starte med at højne dyrevelfærden maximalt. Men stor glæde hos undertegnede, da jeg læste, at Danmarks sidste rævefarm nu lukker. Vi havde een farm i praksisområdet: Der sad 100 ræve i hver sit ståltrådsbur på 1 m3. Der var INTET i buret udover en totalstresset ræv. Et par år senere kom der krav om et bræt (sic!) øverst oppe så ræven kunne “skjule sig”.
  Det var besøg jeg aldrig glemmer, og bondemanden erindrer sikkert også mit udbrud: DET HER BURDE IKKE VÆRE TILLADT.

  • Du kan med fordel stille dine spørgsmål til Fødevarestyrelsen. Den har flere redegørelser liggende om de sandsynlige smitteveje, bl.a. en påvisning af, at mennesker kan smitte mink, og at mink kan smitte mennesker.

 3. Simon Baagøe

  Kjeld, kan du ikke oprette et borgerforslag om afvikling af minkindustrien? Jeg skal nok underskrive.

 4. Torben Aagesen

  Simon Baagøe; Enig, men tak alligevel for linket.

Skriv en kommentar