Landbrug til søs belaster havets natur

Søren Knudsen, der er bosat på Hjarnø ved Juelsminde, irettesætter Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur. BT har givet udtryk for, at han finder kritikken af havbrug misforstået (JP 18/6). Søren Knudsen skriver: BT peger på, at havbrug kun lægger beslag på en ubetydelig del af […]

Randzoner kan bruges positivt

De 50.000 hektar randzonejord, der er udlagt langs vandløb og søer, udgør et stort plus for naturen, men de rummer også muligheder for økologisk produktion, naturpleje m.m. Økologisk Landsforening mener, at de muligheder bør udnyttes, og derfor har foreningen offentliggjort et “Randzonekatalog”, der illustrerer 10 […]

Spildevand bliver dyrere

Store vandforbrugende virksom-heder som slagterier og mejerier får med regeringens vækstplan tilskud til udgifterne til rensning af spildevand. Målet er at sikre arbejdspladser ved at indføre priser, der subsideres af familie-hustande og småvirksomheder. Lavere udgifter til rensning af spildevand skal styrke store vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, […]