Tørken bider ikke på biodynamikerne

Klik på billedet, hvis du vil have syn for sagn og høre køerne gumle!

Biodynamisk harmoni

På Strandhøj – Marjatta’s landbrug og gårdmejeri – har malkekvæget det fint trods de usædvanlige klimatiske forhold.  Her efter 3 måneders tørke, viser Strandhøjs biodynamiske jordbund sin styrke, – stadig så meget grønt at køerne kan græsse.
Den biodynamiske drift er kendetegnet ved en aktiv jordbundspleje, hvor kulstoffet danner frugtbare stabile humusforbindelser i jordbunden, i stedet for at skabe klimaforandringer i de højere luftlag.

Her kunne Landbrug & Fødevarers proselytter lære, hvad fremtidens bæredygtige landbrug består af…

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.