Klik på billedet, hvis du vil have syn for sagn og høre køerne gumle!

Biodynamisk harmoni

På Strandhøj – Marjatta’s landbrug og gårdmejeri – har malkekvæget det fint trods de usædvanlige klimatiske forhold.  Her efter 3 måneders tørke, viser Strandhøjs biodynamiske jordbund sin styrke, – stadig så meget grønt at køerne kan græsse.
Den biodynamiske drift er kendetegnet ved en aktiv jordbundspleje, hvor kulstoffet danner frugtbare stabile humusforbindelser i jordbunden, i stedet for at skabe klimaforandringer i de højere luftlag.

Her kunne Landbrug & Fødevarers proselytter lære, hvad fremtidens bæredygtige landbrug består af…

Comments are closed.