Dan J. stopper den ulovlige hemmeligholdelse af MRSA-lister

TinnaUrthSoslik

Den afslappede holdning til svine-MRSA-smitten fremstår tydeligt af dette slide fra et officielt powerpointforedrag, som rummer Sundhedsstyrelsen og Landbrug & Fødevarers fælles holdninger og påstande. Efter afsløringen af de første fire dødsfald på grund af svine-MRSA er foredraget blevet slettet. Du kan dog se det her.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) foretager nu en kovending i sagen om hemmeligholdelse af smittefarlige svinefabrikker. For blot fire måneder siden nægtede han at udlevere ministeriets smittelister, men nu tager han Ombudsmandens kendelse til efterretning. Den ansvarlige embedsmand for to års ulovlig sagsbehandling har fået besked på at rette ind, men slipper i øvrigt ustraffet.

MRSAPerHenriksen

Per Henriksen har ingen særlige sundhedsfaglige forudsætninger for at bekæmpe svine-MRSA. Han er uddannet dyrlæge og har tidligere har været ansat hos Dansk Pelsdyravlerforening. Han har haft jobbet som veterinærdirektør siden 1. marts 2011, hvor han afløste dyrlæge Jan Mousing, som blev administrerende direktør i det såkaldte Videncentret for Landbrug. Mousing er altså i dag chef for Poul Bækbo (se senere), der hører til de mere hårdnakkede MRSA-benægtere.

“Vi følger selvfølgelig Ombuds-manden. Fremadrettet vil vi give aktindsigt i de besætninger, som har MRSA”, siger veterinærdirektør Per S. Henriksen, Fødevarestyrel-sen, til DR.dk 6. juni 2014.

Per S. Henriksen er uddannet dyrlæge, men han har alligevel haft det fulde ansvar siden august 2012 som formand for den tværministerielle aktionsgruppe, der skulle tage kampen op mod MRSA CC398-stafylokokkerne ude på svinefabrikkerne og samtidig stoppe spredningen af de antibiotikaresistente bakterier fra de inficerede svin til befolkningen. Gruppen blev nedsat af sundhedsministeren og fødevareministeren i fællesskab, men formand blev altså en dyrlæge fra Fødevareministeriet.

Valget af en dyrlæge som formand blev kritiseret fra flere sider, fordi MRSA-bakterierne ikke er et veterinært problem, da svinene ikke bliver syge, men et humant sundhedsproblem som kan slå mennesker ihjel.

Det fremgår da også af Ombudsmandens kendelse, at det er helt klart i befolkningens interesse at vide besked om, hvor de smittefarlige svine-MRSA-bakterier findes. Den afgørelse er den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer imidlertid langt fra enig i.

“Vi frygter, at de svinebesætninger, der får det her stempel på sig, vil få det svært både som mennesker, men også i deres forretningsdrift”, siger Poul Bækbo, afdelingsleder i det såkaldte Videnscenter for Svineproduktion, der drives af Landbrug & Fødevarer og har adresse på Axelborg.

Region IV, Kjellerup

Dyrlæge Poul Bækbo, L&F.

Bækbo hævder, at sundhedsmyndighederne siger, at risikoen for den humane sundhed er meget lille. Med andre ord må man acceptere nogle få uundgåelige dødsfald, hvis man ønsker at opretholde en af verdens største svineindustrier.

L & F vender sig også mod kravet om en screening af alle svinefabrikker. Poul Bækbo siger:

– Det vil give en falsk tryghed. Både for besøgende, men også for dem der arbejder i besætningerne. Det kan godt være, at vi har undersøgt besætningen hos hr. Jensen og fundet den negativ, men i morgen eller i næste uge kan den jo være smittet, siger Poul Bækbo til DR.dk.

I stedet for at udpege de enkelte smittefarlige besætninger lyder rådet til landmændene fra L & F, at alle svineproducenter skal opføre sig som potentielle smittebærere.

“Alle, der arbejder med svin, bør betragte sig som værende i risikozonen. De skal alle tage forholdsregler for eksempel ved at vaske hænder og skifte tøj”, lyder rådet fra Poul Bækbo.

Landbrug & Fødevarer har ingen personer med lægefaglig ekspertise knyttet til sin virksomhed, men benytter Poul Bækbo som “ekspert”. Han er ikke læge, men har en veterinær uddannelse som dyrlæge. Bækbo har derfor ingen særlige sundhedsfaglige forudsætninger for at vurdere den epidemiske spredning af svine-MRSA blandt mennesker, men han påstår alligevel, at risikoen er begrænset.

TinnaUrth

Sygeplejerske Tinna Urth, Aalborg.

Bækbo har tidligere gjort sig bemærket med bidrag til et kontroversielt powerpoint-foredrag, hvor MRSA-problemerne i svineindustrien stort set blev reduceret til at spørgsmål om at huske at vaske hænder. Formelt var det den nyudnævnte leder af det nationale MRSA-center, hygiejnesygeplejerske Tinna Urth, der lagde navn og stilling til foredraget, men det har vist sig, at Videncenter for Svinepro-duktion bidrog med en stribe slides, hvoraf de mest kontroversielle er numrene 15, 16, 17, 27, 34, 36 og 37. Fornylig er det stærkt misvisende materiale blevet fjernet fra VSP-hjemmesiden, men en kopi kan ses her.

Comments

comments

En kommentar til Dan J. stopper den ulovlige hemmeligholdelse af MRSA-lister

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.