Den amerikanske stat Californien har taget et vigtigt skridt i retning af større dyrevelfærd. Der er sat et mindstemål på det areal, der inden for svineindustrien skal være til rådighed for en so. Mindst 24 kvadratfod pr. so, svarende til 2,23 m2. I Danmark er mindstekravet 2,025 m2 pr. so, hvis der er flere end 39 søer i stalden.

Umiddelbart lyder det ikke af så meget, men skal man tro de californiske svinebaroner, er de tæt på at gå fallit. Det sidste ville være godt, men landbruget frygter selvfølgelig, at det kan være begyndelsen på en afvikling af den udbredte dyremishandling.

Bemærkelsesværdigt er det også, at delstaten stiller samme krav til importeret svinekød. Det skriver NBC News 11. maj i år.

Derfor har baronerne kørt retssag på, at den californiske lov er et angreb på den forfatningsbeskyttede frihandel mellem USA’s delstater.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at baronernes forsøg på at få loven omstødt ved domstolene er mislykkedes. Den amerikanske højesteret har afvist at erklære loven ugyldig. Forklaringen er, at højesteret værner om delstaternes myndighed. Desuden er der fortilfælde for den californiske lov: otte delstater forbyder salg af æg fra burhøns.

Svineindustriens interesseorganisation “National Pork Producers Council” er rystet:

“Vi er meget skuffede over højesterets opfattelse. Forbrugerne vil blive ramt af prisstigninger, og små landmænd vil blive drevet ud af erhvervet.”

At især små landmænd skulle blive ramt, må anses for spin, når man er bekendt med, hvordan svinebruget er organiseret i dag.

Den californiske lov er en følge af en folkeafstemning i 2018. 63% stemte for forslaget. Efter højesterets afgørelse, kan loven nu sættes i værk, og det forventes, at den bedre dyrevelfærd vil medføre, at forekomsten af svinekødsbårne fødefareforgiftninger vil mindskes.

Oversat og bearbejdet af Søren Rønhede.

Bannerfoto: Dansk so med småsvin. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Skriv en kommentar