Verden over er væksten gået i minus, bortset fra i Kina, hvor corona-pandemien ironisk nok udsprang. Privatfoto

BNP-tal fra OECD for tredje kvartal af 2020 viser den igangværende indvirkning, som coronavirus har på økonomier rundt om i verden. Det skriver Katharina Buchholz, den 14. december 2020 for statista.com

Kina var den første (og eneste) økonomi, der kom tilbage fra sine coronavirus-tab og registrerede en år-over-år vækst på 4,9 procent i tredje kvartal. I andet kvartal af 2020 var Kinas økonomi allerede vokset med 3,2 procent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Det betyder, at Kina kun registrerede en fjerdedel negativ vækst på grund af pandemien.

Andre lande kan kun drømme om dette scenario: De fleste europæiske økonomier går ind i deres tredje kvartal med BNP-tab i efteråret, hvor Spanien, Storbritannien og Grækenland hidtil er mest berørt. Andenbølge lockdown, der i øjeblikket er i kraft over hele kontinentet, betyder, at der sandsynligvis heller ikke vil være nogen fremgang i 4. kvartal.

USA, der genåbnede sin økonomi på trods af et igangværende udbrud, oplevede BNP-vækst i 3. kvartal på næsten tre procent under sidste års niveauer på trods af et kvartal-til-kvartal tilbagespring. Indien var blandt OECD-landene med de største tab i 2. kvartal i 2020 og fortsatte denne tendens med en BNP-vækst på -7,5 procent i 3. kvartal.

Bannerfoto af Joshua Lanzarini/Unsplash

Skriv en kommentar