Toneangivende Venstre-folk er ved at have fået nok af de aggressive landmænd i protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Karsten Skov er e af dem.


Lokal Venstre-formand advarer nu åbent mod at blive slået i hartkorn med et landbrug, der ligger i åben krig med resten af samfundet. Det fremgik af formandsberetningen i Venstre-vælgerforeningen for Stevns Kommune, der blev aflagt 25. februar 2019 af formanden Karsten Skov.

Ifølge referatet i Dagbladet udtalte formanden sin bekymring for det kommende valg til Folketinget, fordi partiet i for høj grad har solidariseret sig med landbrugets mange krav. Formanden udtalte bl.a. at ”hvis Venstre skal vinde det kommende folketingsvalg, kræver det, at partiet appellerer til vælgerne i byerne. Ellers risikerer partiet at tabe den grønne dagsorden med et brag.”

På vælgerforeningens generalforsamling fastslog Karsten Skov, at i de seneste 17 år – hvoraf Venstre har regeret de 13 – er andelen af grøn strøm tredoblet til at udgøre godt halvdelen af den samlede elforsyning. Alligevel kan det være svært at være grøn venstremand eller -kvinde, mente Venstres formand og sendte en stikpille til landbrugs-Venstre med en anekdote fra sit virkelige liv:

”Jeg læste forleden en artikel med overskriften: Forskellen på industrien og landbruget? Det er høreapparatet. Mens Dansk Industri opfordrede flere erhvervsfolk til at gå ind i samfundsdebatten, truede en landbrugsorganisation Venstre med, at mange landmænd ville undlade at stemme ved kommende valg. Skal Venstre vinde valg, skal vi have byvælgerne med. Hvis Venstre slås i hartkorn med et landbrug, der groft sagt ser en omverden fyldt med uforstand og utidig indblanding fra bymennesker og naturfredningsfolk, embedsmænd, forskere og øko-romantikere, taber vi den grønne dagsorden med et brag,” sagde Karsten Skov.

Her præsenterer Karsten Skov sig selv og sin politik.

En klods om benet

Den artikel, som Venstre-formanden henviser til, er et større debatindlæg i Jyllands-Posten Finans af Anders Heide Mortensen den 19.2. 2019. Han indleder med denne konstatering:

Den nordjyske proprietær Flemming Fuglede Jørgensen er formand for Bæredygtigt Landbrug. Foto: Screendump/DRDeadline.

”Samme dag, som Dansk Industris formand, Lars-Peter Søbye, opfordrede flere erhvervsfolk til at gå ind i samfundsdebatten, truede Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, Venstre med, at mange landmænd ville undlade at stemme ved det kommende folketingsvalg. Af vrede og frustration.

Jørgensen og Bæredygtigt Landbrug er særligt de store landmænds talerør. Godsejernes og proprietærernes. Torsdag den 13. februar 2019 erklærede han sin udtalte mistro til, at Venstre stadig er landbrugets parti. Det har han gjort før. I 2018 blandt andet 28. oktober og 7. november.

Søbye er talsmand for Dansk Industris medlemsvirksomheder. Torsdag den 13. februar 2019 udpegede han ”fuldstændigt uacceptable eksempler på, at man ikke har drevet virksomhed på en ordentlig måde”. Blandt andet landede hans finger på Danske Bank og Falck. Her appellerede Søbye til, at flere erhvervsledere gik ind og tog del i samfundsdebatten. Fordi dårlige enkeltsager, der drives frem af sociale medier, ellers kom til at dominere billedet af erhvervslivet.

Visible difference?

Mon ikke.” (…)

Lars Søbye, DI. Foto: DI/Hans Søndergård.

Slukket høreapparat

Heide Mortensen funderer videre over forskellen mellem de to. Jørgensen oplever han som opfyldt af harme, vrede og temperament på ”halvpermanent” basis, mens Søbye beskrives som kontrolleret og analyserende.

Heide Mortensen slutter sit indlæg med denne konklusion:

”Hvis man som organisation indgiver en kollektiv trussel om at afstå fra at stemme – for at få sine synspunkter igennem – så har man slukket for høreapparatet. I et parlamentarisk demokrati er der ingen, der får lavet love om og ændret rammevilkår ved at melde sig ud af den store samfundssamtale. Ingen. Tåberne og fjenderne forsvinder ikke af at slukke for lyden. Og for vennerne bliver man en klods om benet.

 Punktum.”

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk

One Comment

  1. Jørn From

    Hvis man ikke vil være en del af samfundet (støttekroner undtaget) er det vel ingen grund til at stemme.

Skriv en kommentar