Statsminister Mette Frederiksen (S) har nu ansvaret for at Danmark lever op til FNs Verdensmål. Foto: Statsministeriet

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, efterlyser opgør med ministerielt smøl og initiativløshed:

Den Parlamentariske Arbejdsgruppe for Verdensmålene inviterer til åben høring under overskriften ”Danmark for Målene” i Landstingssalen den 8. oktober. Høringens centrale emner er:

• Hvordan engagerer vi de mange frem for de få?

• Hvordan samarbejder vi bedre, på tværs af land og sektorer?

• Hvordan forandrer vi vaner, produktion og forbrug til fælles bedste?

Jeg vil håbe, at der bliver tid til også at diskuterer emnet:

• Hvordan får vi ministerierne til at samarbejde om FNs Verdensmål?

Juridisk finte

Har manglende samarbejde mellem ministerierne hindret en gennemførelse af FNs Verdensmål 15.5?

I følge et referat fra Vildtforvaltningsrådet orienterede kontorchef Isabelle Navarro Vinten fra Miljø- og Fødevareministeriet rådet om, at ”Der foreligger endnu ikke en konkret model for vurdering af lovforslag mv. i forhold til verdensmålene, og det er Finansministeriet, der sidder for bordenden for den samlede indsats fra Danmark.”

Her er de 17 verdensmål.

Ved hjælp af denne juridiske finte, lykkedes det for miljøministeriet i mere end to år at undgå at følge op på FNs Verdensmål 15.5 og samtidigt påpege, at det var finansministeriet, der var skurken i spillet. Jeg finder, at det er en meget dårlig undskyldning for ikke at gøre noget, som blev præsenteret for Vildtforvaltningsrådet.

Hvorfor tager miljøministeriet ikke selv et initiativ på dette område? Det kan kun betegnes som ministerielt smøl og initiativløshed, da indikatorerne for et indgreb for at beskytte globalt truede arter er ganske enkle og veldefinerede.

Det haster med en ny bekendtgørelse, der ikke blot friholder de tre globalt truede fugle havlit, fløjlsand og taffeland for al jagt, men også friholder deres overvintringsområder for alle jagtlige forstyrrelser fra 2020. Kommer denne lovgivning på plads, vil Danmark på dette punkt ikke blot leve op til FNs Verdensmål men også til Bonn Konventionen og medvirke til, at udryddelsestruede arter måske overlever.

Miljøminister Lea Wermelin (S). Foto: Miljøministeriet/Keld Navntoft

Ministeriets bør tage initiativet

Jeg håber, at vi nu har en miljøminister, der aktivt vil beskytte biodiversiteten ved at beskytte globalt truede arter mod jagt og jagtlige forstyrrelser i de områder, som de overvintrer i. Det bør ske på ministeriets eget initiativ, også selvom der mangler en instruktion fra finansministeriet. I dag er de store fuglebeskyttelsesområder i de danske farvande reelt kun skraveringer på et Danmarkskort uden reel betydning for fuglene. Det er en farce, at de regnes med til landets beskyttede områder, da de hverken yder fuglene beskyttelse mod jagt, jagtlige forstyrrelser eller fiskeri.

Derfor ser jeg gerne, at den ”Parlamentarisk arbejdsgruppe for FNs Verdensmål” diskuterer, hvorledes de fremover kan undgå lignende ministerielle benspænd for gennemførelsen af FNs Verdensmål. For der er et behov for at leve op til FNs Verdensmål nummer 15.5 om at: ”Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter”. Vi har ikke blot en klimakrise men også en biodiversitetskrise, der kræver handling her og nu.

Kommentarer

  1. Simon Baagøe

    Godt og konkret indlæg. Det er forfærdeligt at vi i danmark tillader jagt på arter der er fredet i nabolandene. Når der så er sagt, kunne gylle.dk så ikke også tage kampen op for ålen og andre truede fiskearter der er fredet i andre lande men (som jeg husker det) tilladt at fange i danmark?

  2. You ought to be a part of a contest for one of the finest blogs online.

    I’m going to recommend this website!

  3. This text is worth everyone’s attention. How can I find out more?

Skriv en kommentar