Vil Mette Frederiksens nye regering leve op til FNs Verdensmål og beskytte globalt truede arter?

Statsminister Mette Frederiksen (S) har nu ansvaret for at Danmark lever op til FNs Verdensmål. Foto: Statsministeriet

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, efterlyser opgør med ministerielt smøl og initiativløshed:

Den Parlamentariske Arbejdsgruppe for Verdensmålene inviterer til åben høring under overskriften ”Danmark for Målene” i Landstingssalen den 8. oktober. Høringens centrale emner er:

• Hvordan engagerer vi de mange frem for de få?

• Hvordan samarbejder vi bedre, på tværs af land og sektorer?

• Hvordan forandrer vi vaner, produktion og forbrug til fælles bedste?

Jeg vil håbe, at der bliver tid til også at diskuterer emnet:

• Hvordan får vi ministerierne til at samarbejde om FNs Verdensmål?

Juridisk finte

Har manglende samarbejde mellem ministerierne hindret en gennemførelse af FNs Verdensmål 15.5?

I følge et referat fra Vildtforvaltningsrådet orienterede kontorchef Isabelle Navarro Vinten fra Miljø- og Fødevareministeriet rådet om, at ”Der foreligger endnu ikke en konkret model for vurdering af lovforslag mv. i forhold til verdensmålene, og det er Finansministeriet, der sidder for bordenden for den samlede indsats fra Danmark.”

Her er de 17 verdensmål.

Ved hjælp af denne juridiske finte, lykkedes det for miljøministeriet i mere end to år at undgå at følge op på FNs Verdensmål 15.5 og samtidigt påpege, at det var finansministeriet, der var skurken i spillet. Jeg finder, at det er en meget dårlig undskyldning for ikke at gøre noget, som blev præsenteret for Vildtforvaltningsrådet.

Hvorfor tager miljøministeriet ikke selv et initiativ på dette område? Det kan kun betegnes som ministerielt smøl og initiativløshed, da indikatorerne for et indgreb for at beskytte globalt truede arter er ganske enkle og veldefinerede.

Det haster med en ny bekendtgørelse, der ikke blot friholder de tre globalt truede fugle havlit, fløjlsand og taffeland for al jagt, men også friholder deres overvintringsområder for alle jagtlige forstyrrelser fra 2020. Kommer denne lovgivning på plads, vil Danmark på dette punkt ikke blot leve op til FNs Verdensmål men også til Bonn Konventionen og medvirke til, at udryddelsestruede arter måske overlever.

Miljøminister Lea Wermelin (S). Foto: Miljøministeriet/Keld Navntoft

Ministeriets bør tage initiativet

Jeg håber, at vi nu har en miljøminister, der aktivt vil beskytte biodiversiteten ved at beskytte globalt truede arter mod jagt og jagtlige forstyrrelser i de områder, som de overvintrer i. Det bør ske på ministeriets eget initiativ, også selvom der mangler en instruktion fra finansministeriet. I dag er de store fuglebeskyttelsesområder i de danske farvande reelt kun skraveringer på et Danmarkskort uden reel betydning for fuglene. Det er en farce, at de regnes med til landets beskyttede områder, da de hverken yder fuglene beskyttelse mod jagt, jagtlige forstyrrelser eller fiskeri.

Derfor ser jeg gerne, at den ”Parlamentarisk arbejdsgruppe for FNs Verdensmål” diskuterer, hvorledes de fremover kan undgå lignende ministerielle benspænd for gennemførelsen af FNs Verdensmål. For der er et behov for at leve op til FNs Verdensmål nummer 15.5 om at: ”Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter”. Vi har ikke blot en klimakrise men også en biodiversitetskrise, der kræver handling her og nu.

Comments

comments

3 kommentarer til Vil Mette Frederiksens nye regering leve op til FNs Verdensmål og beskytte globalt truede arter?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.