Floden Chao Phraya, der løber gennem Thailands hovedstad Bangkok, var blandt de undersøgte. Foto: Supanut Arunoprayote/Wikimedia.

Koncentrationer af antibiotika fundet i nogle af verdens floder overstiger “sikre” niveauer med op til 300 gange, viser den første globale undersøgelse, der er gennemført af et forskerhold ved York Universitet i Storbritannien. Det fremgår af en nyhedsartikel på universitetets hjemmeside, 27. maj 2019.

Forskerne eftersøgte 14 almindeligt anvendte antibiotika i floder i 72 lande på seks kontinenter og fandt antibiotika i 65 procent af de overvågede floder.

Metronidazol, der bruges til at behandle bakterieinfektioner, herunder hud- og mundinfektioner, oversteg sikre niveauer med den største margin, med koncentrationer på en lokalitet i Bangladesh 300 gange større end det “sikre” niveau.

Også Themsen i London flyder med rester af antibiotika. Foto: Adrian Pingstone/Wikipedia.

I Themsen og en af ​​dens bifloder i London opdagede forskerne en maksimal total antibiotikakoncentration på 233 nanogram pr. liter (ng /l), mens koncentrationen i Bangladesh var 170 gange højere.

Det mest fremherskende antibiotikum var trimetoprim, som blev detekteret i 307 af de 711 testede floder. Dette antibiotika anvendes primært til behandling af urinvejsinfektioner. Anvendes til langtidsbehandling af patienter med gentagne og kroniske urinvejsinfektioner, men risikoen for resistens er betydelig. Efter en måneds behandling er en del E. coli-bakterier blevet resistente.

Ciproflaxacin, som bruges til at behandle en række bakterielle infektioner, var den forbindelse, der hyppigst overskred sikre niveauer. Sikkerhedsgrænsen blev overskredet på 51 lokaliteter.

Floder i Afrika flyder med rester af antibiotika. Foto: York Universitet.

Globalt problem

Forskerholdet udtaler, at de “sikre” grænser oftest blev overskredet i Asien og Afrika, men lokaliteter i Europa, Nordamerika og Sydamerika vækker også bekymringer. Udbredelsen viser, at forureningen med antibiotika er et “globalt problem.”

Lokaliteter, hvor forureningen med antibiotika i høj grad overskrider “sikre” niveauer, lå især i Bangladesh, Kenya, Ghana, Pakistan og Nigeria, mens en lokalitet i Østrig blev rangeret som den højeste af de europæiske lokaliteter, der blev undersøgt.

Undersøgelsen viste, at højrisiko-lokaliteter typisk lå ved siden af ​​spildevandsrensningsanlæg, lossepladser eller spildevandsudledninger og i nogle tilfælde i områder med politisk uro, herunder den israelske og palæstinensiske grænse.

Sådan gjorde forskerne

Projektet, som blev ledet af University of York, var en stor logistisk udfordring – med 92 prøveudtagningssæt fløjet ud til partnere over hele verden, der blev bedt om at opsamle prøver fra steder langs deres lokale flodsystem.

Dr. John Wilkinson

Prøverne blev derefter frosset og sendt tilbage med kurerpost til University of York til testning. Nogle af verdens mest ikoniske floder blev undersøgt, herunder Chao Phraya i Bangkok, Donau, Mekong, Seinen, Themsen, Tiberen og Tigris.

Dr. John Wilkinson, fra Institut for Miljø og Geografi, som koordinerede overvågningsarbejdet, udtaler, at der ikke tidligere er foretaget nogen anden undersøgelse i denne skala. Han sagde: “Hidtil har flertallet af miljøovervågningsarbejder for antibiotika været gjort i Europa, Nordamerika og Kina. Ofte på kun en håndfuld antibiotika. Vi ved meget lidt om omfanget af problemet globalt. Vores undersøgelse hjælper med at udfylde dette vigtige hul i vores viden med data, der genereres for lande, der aldrig er blevet overvåget før.”

Professor Alistair Boxall, University of York.

Antimikrobiel resistens overalt

Professor Alistair Boxall, teamleder for York Universitets Environmental Sustainability Institut, udtaler:

“Resultaterne er en klar øjenåbner men bekymrende, fordi den viser den udbredte forurening af flodsystemer verden over med antibiotika. Mange forskere og politiske beslutningstagere anerkender nu det naturlige miljøs rolle for det antimikrobielle resistensproblem. Vores data viser, at antibiotikaforurening af floder kan være en vigtig bidragyder. Løsningen på problemet udgør en kolossal udfordring og vil kræve investeringer i infrastruktur til affald og spildevandsbehandling, strammere regulering og oprensning af allerede forurenede lokaliteter.”


Comments are closed.