Bæredygtig soja er en reklamegimmick

peter_lund_thomsen_14764_filterSkriftlige aftaler om krav til bæredygtig produktion af soja er næppe nok til at sikre, at kravene bliver opfyldt ned gennem produktionskæden, hvis det ikke følges op af en form for uafhængig kontrol.

Det vurderer Peter Lund-Thomsen, lektor på CBS, ifølge Altinget.dk 1. april. Lund-Thomsen forsker i etisk handel, som handler om, hvordan man stiller krav omkring økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed til underleverandører i udviklingslande.

“En ting er, at der sættes nogle krav. At producenter skriver under på, at de lever op til nogle ting og regler på områder, importørerne har stillet op. Noget andet er, om der en form for kontrol. Med mindre der er opfølgning og en form for uafhængig kontrol af, hvorvidt producenter overholder de krav, der måtte stilles, er det ikke meget andet end en markedsføringsgimmick,” siger han.

Han fortæller, at det er kendt fra andre brancher, at der laves sådanne dokumenter om krav til producenter, men at det mest bruges til at fremvise til ngo’er og journalister, som henvender sig og spørger, hvad distributører eller andre i produktionskæden gør.

Diskussionen om den udskældte sojaproduktion er igen aktuel, efter en fælles erklæring om import af bæredygtig soja i sidste uge faldt til jorden. Landbrug & Fødevarer ville ikke være med, da de fandt, at erklæringen lagde op til et bureaukratisk og unødvendigt arbejde.

Der er 4-5 handelshuse, som hævder, at de distribuerer bæredygtigt produceret soja. Det er store handelshuse, som har certificeringssystemer og opfylder nogle krav til bæredygtighed. Der bliver så indgået en kontrakt med de handelshuse af dem, der køber sojaen. Det er grovvarebranchen i Danmark.

Der er ikke grund til at stille spørgsmålstegn ved om de veldokumenterede certificeringssystemer eller de handelspartnere, som de bruger, mener man hos Landbrug & Fødevarer. Det garanterer direktør Søren Gade, der er tidligere Venstre-politiker.

Soren_Gade– For danske landmænd og fødevarevirksomheder handler det i første omgang om at sikre, at den soja, vi importerer, er producerede under bæredygtige forhold. I erklæringen var der lagt op til et utroligt bureaukratisk og unødvendigt arbejde, påstår Landbrug & Fødevarers adm. direktør Søren Gade.

Ifølge Søren Gade underkendte udkastet til den fælles soja-erklæring det arbejde, som erhvervet gennem flere år har gjort for at sikre, at den soja, der importeres fra Argentina, er ansvarligt produceret.

– Jeg er netop kommet hjem fra Argentina, hvor jeg har besøgt nogle af de landmænd og grovvareselskaber, der leverer soja til de danske landmænd, og her er billedet ubetinget positivt. De argentinske landmænd, der leverer soja til os, er både dygtige og samvittighedsfulde, mener Søren Gade.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.