Biogas er en økonomisk dødssejler

Biogas

Der er så lidt energi i gylle, at det nærmer sig fup og fidus med biogastilskud, mener mange kritikere.

Politikernes ambitiøse mål om, at halvdelen af landbrugets gylle skal gennem et biogasanlæg i 2020, synes mere og mere umuligt at nå.

Trods øgede tilskud og mere i anlægsstøtte via energiforliget sidste forår mener rådgivere og aktører stadig ikke, at ret mange store biogasanlæg vil blive realiseret, fordi økonomien er for dårlig, og projekterne derfor ikke kan finde finansiering.

I dag anvendes 6-7 pct. af gyllen på 22 fællesanlæg og 60 gårdanlæg. For at kunne behandle 50 pct. af gyllen er der behov for yderligere 50 nye fællesanlæg inden 2020.

Anlægsstøtten blev op mod jul fordelt på 10 nye fællesanlæg og 9 gårdanlæg, men direktør i Bionaturgas Danmark, Hans Duus Jørgensen, mener slet ikke, at det er nok:

»Min ærlige mening er, at 9 ud af 10 biogasprojekter bliver droppet uden et anlægstilskud, så derfor tror jeg ikke på, at regeringens mål for biogas i 2020 kan nås. Der skal anlægstilskud til, hvis vi skal videre med at udnytte gyllen til energiformål,« siger han.

Politikerne er dog glade for guldægget og har flere gange forøget tilskuddet til biogas – så sent som ved energiforliget sidste forår, hvor tilskuddet blev udvidet til at gælde biogas til alle formål.

Man satte samtidig en pose penge af til et anlægstilskud på 30 pct., og 19 store og små anlæg fik tilsammen anlægstilskud på 268 mio. kr. i julegave i slutningen af 2012.

Læs mere her:

www.ing.dk/artikel/analyse-derfor-fejler-biogassen-136253

www.ing.dk/artikel/koberne-vender-ryggen-til-miljovenlig-biogas-136250

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.