Bjælken i din broders øje og splinten i dit eget

Forargelsen kender ingen grænser, når de årlige skattelister for erhvervsvirksomheder offentliggøres. Burger King, Phillips, Aldi og Arriva er blandt de store internationale selskaber, der snyder sig uden om enhver form for skattebidrag til samfundet.

Men måske skulle de forargede medier og politikere også kaste blikket indad? Hvad med danske virksomheder – optræder de lige så asocialt? Både ja og nej.

Hæderkronede virksomheder som Danfoss A/S betaler faktisk 256 mio. kr. i selskabsskat, Grundfos afleverer 356 mio. kr., mens Lego (Kirkbi A/S) udskriver en check på vegne af 15 datterselskaber på hele 3,1 mia. kr. Helt i top ligger Novo med sine 33 datterselskaber, der sambeskattes med 5,7 mia. kr. til den fælles husholdning i Danmark.

Men der er også danske virksomheder, der kører på frihjul. Det gælder i særlig grad for landbruget og dets virksomheder.

Koncernøkonomi-direktør Lars Daugaard, L&F.

For en mio. kroner skattetænkning

”Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien. Dermed repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste erhverv, som med viden, kvalitet og dygtighed skaber arbejdspladser og store værdier til Danmark.” Sådan ynder organisationen at præsentere sig selv, men store skattebeløb betaler den ikke. Trods en omsætning på 1,397 mia. kr. i Landbrug & Fødevarer står organisationen forrest i rækken af nul-skatteydere, og det er en helt bevidst politik.

Koncernøkonomidirektør Lars Daugaard fortalte i november 2016 på Landbrug & Fødevarers årsmøde, at Landbrug & Fødevarer arbejder aktivt med skatterådgivning, som figurerer med en udgift på 1 mio. kr. i foreningens regnskab. Med tilfredshed i stemmen kunne han oplyse, at Landbrug & Fødevarer i 2015 ikke betalte skat, og at foreningen kunne tåle et overskud på 87 millioner kroner uden at skulle betale skat.

Og sådan kom det også til at gå. Nul kroner i skat i 2016 fra en af landets mest indflydelsesrige erhvervsorganisationer.

Uddrag fra skattelisterne dokumenterer, hvor effektiv skattetænkningen fungerer i Landbrug & Fødevarer.

Såsæd og minkskind kører frihjul

Så er der Dansk Landbrugs Grovvareselskab DLG, der forsyner agroproducenterne med de nødvendige råvarer i form af såsæd, handelsgødning og sprøjtemidler. Moderselskabet hedder Vitfoss A/S, og det sambeskattes med 27 datterselskaber, herunder DLG. Hvad kan det blive til i skattebidrag til samfundshusholdningen? 0 kroner.

Det samme gælder minkavlernes selskab Kopenhagen Fur. Sammen med to andre virksomheder beskattes KF i et moderselskab, der hedder Global Fur Finance A/S. Skatteopkrævningen i 2016, hvor KF omsatte skind for 6,3 mia. kr., lød på 0 kr.

Kopenhagen Fur-næstformand John Papsøe er stolt af milliardforretningen med skind fra danske pelsdyr, men skat betaler KF ikke. Foto: Helle Moos.

Arla, der havde en årsomsætning på 70 mia. kr. i 2016, formåede ikke helt at slippe for selskabsskatten i Danmark. I alt måtte de 56 sambeskattede datterselskaber under Arla Foods Holding A/S slippe knap 600.000 kr. til samfundet.

En anden af de helt store virksomheder er Danish Crown, der slagter millioner af svin i Danmark, Tyskland og Polen. Årsomsætningen ligger på 62 mia. kr., medarbejderantallet er 25.000, og skatten – den landede i 2016 på 7,4 mio. kr.

Sorteper er Danish Agro Amba. På grund af selskabsformen kan DA ikke benytte sig af de samme smutveje, som landbrugets medarbejderejede virksomheder anvender. DA, der favner 29 datterselskabet, måtte aflevere 45,7 mio. skattekroner i 2016.

 

Alle tal stammer fra Skatteministeriets årlige skattelister, og vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle fejlagtige oplysninger i ministeriets database.

Vil du selv søge oplysninger om virksomheder på skattelisterne, så klikker du her.

Trods en milliardomsætning slipper Kopenhagen Fur og de danske minkavlere med 0 kroner i selskabsskat. Uddrag fra skatteministeriets database.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.