Forargelsen kender ingen grænser, når de årlige skattelister for erhvervsvirksomheder offentliggøres. Burger King, Phillips, Aldi og Arriva er blandt de store internationale selskaber, der snyder sig uden om enhver form for skattebidrag til samfundet.

Men måske skulle de forargede medier og politikere også kaste blikket indad? Hvad med danske virksomheder – optræder de lige så asocialt? Både ja og nej.

Hæderkronede virksomheder som Danfoss A/S betaler faktisk 256 mio. kr. i selskabsskat, Grundfos afleverer 356 mio. kr., mens Lego (Kirkbi A/S) udskriver en check på vegne af 15 datterselskaber på hele 3,1 mia. kr. Helt i top ligger Novo med sine 33 datterselskaber, der sambeskattes med 5,7 mia. kr. til den fælles husholdning i Danmark.

Men der er også danske virksomheder, der kører på frihjul. Det gælder i særlig grad for landbruget og dets virksomheder.

Koncernøkonomi-direktør Lars Daugaard, L&F.

For en mio. kroner skattetænkning

”Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien. Dermed repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste erhverv, som med viden, kvalitet og dygtighed skaber arbejdspladser og store værdier til Danmark.” Sådan ynder organisationen at præsentere sig selv, men store skattebeløb betaler den ikke. Trods en omsætning på 1,397 mia. kr. i Landbrug & Fødevarer står organisationen forrest i rækken af nul-skatteydere, og det er en helt bevidst politik.

Koncernøkonomidirektør Lars Daugaard fortalte i november 2016 på Landbrug & Fødevarers årsmøde, at Landbrug & Fødevarer arbejder aktivt med skatterådgivning, som figurerer med en udgift på 1 mio. kr. i foreningens regnskab. Med tilfredshed i stemmen kunne han oplyse, at Landbrug & Fødevarer i 2015 ikke betalte skat, og at foreningen kunne tåle et overskud på 87 millioner kroner uden at skulle betale skat.

Og sådan kom det også til at gå. Nul kroner i skat i 2016 fra en af landets mest indflydelsesrige erhvervsorganisationer.

Uddrag fra skattelisterne dokumenterer, hvor effektiv skattetænkningen fungerer i Landbrug & Fødevarer.

Såsæd og minkskind kører frihjul

Så er der Dansk Landbrugs Grovvareselskab DLG, der forsyner agroproducenterne med de nødvendige råvarer i form af såsæd, handelsgødning og sprøjtemidler. Moderselskabet hedder Vitfoss A/S, og det sambeskattes med 27 datterselskaber, herunder DLG. Hvad kan det blive til i skattebidrag til samfundshusholdningen? 0 kroner.

Det samme gælder minkavlernes selskab Kopenhagen Fur. Sammen med to andre virksomheder beskattes KF i et moderselskab, der hedder Global Fur Finance A/S. Skatteopkrævningen i 2016, hvor KF omsatte skind for 6,3 mia. kr., lød på 0 kr.

Kopenhagen Fur-næstformand John Papsøe er stolt af milliardforretningen med skind fra danske pelsdyr, men skat betaler KF ikke. Foto: Helle Moos.

Arla, der havde en årsomsætning på 70 mia. kr. i 2016, formåede ikke helt at slippe for selskabsskatten i Danmark. I alt måtte de 56 sambeskattede datterselskaber under Arla Foods Holding A/S slippe knap 600.000 kr. til samfundet.

En anden af de helt store virksomheder er Danish Crown, der slagter millioner af svin i Danmark, Tyskland og Polen. Årsomsætningen ligger på 62 mia. kr., medarbejderantallet er 25.000, og skatten – den landede i 2016 på 7,4 mio. kr.

Sorteper er Danish Agro Amba. På grund af selskabsformen kan DA ikke benytte sig af de samme smutveje, som landbrugets medarbejderejede virksomheder anvender. DA, der favner 29 datterselskabet, måtte aflevere 45,7 mio. skattekroner i 2016.

 

Alle tal stammer fra Skatteministeriets årlige skattelister, og vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle fejlagtige oplysninger i ministeriets database.

Vil du selv søge oplysninger om virksomheder på skattelisterne, så klikker du her.

Trods en milliardomsætning slipper Kopenhagen Fur og de danske minkavlere med 0 kroner i selskabsskat. Uddrag fra skatteministeriets database.

Comments are closed.