Køer er virkelig populære blandt børn og unge. Pressebillede fra Åbent Landbrug 2015.

En ny undersøgelse viser, at børn mener, at mennesker og husdyr bør behandles ens, men de har en tendens til at miste denne tro, mens de vokser op

Ifølge en ny videnskabelig undersøgelse mener børn, at mennesker og husdyr skal behandles på samme måde, men de begynder at miste disse overbevisninger, efterhånden som de bliver teenagere. Undersøgelsen bemærker, at speciesisme læres i teenageårene. Det skriver Paige Bennett hos Ecowatch den 11. april 2022.

Undersøgelsen, udført af forskere ved Exeter University og Oxford University, spurgte folk i forskellige aldersgrupper: børn fra 9 til 11, unge voksne i alderen 18 til 21 og voksne i alderen 29 til 59 om behandling af dyr, inklusive dyr, der betragtes som mad.

Økologiske smågrise er populære blandt børn på “So-safari”. Pressebillede

Forskerne fandt ud af, at børnene generelt viste mindre speciesisme sammenlignet med de unge voksne og ældre voksne. Speciesisme betragtes som et moralsk hierarki, der rangerer værdien af ​​forskellige dyrearter.

Undersøgelsen sagde også, at børnene havde en tendens til at forbinde husdyr med kæledyr mere end som mad sammenlignet med de voksne grupper. Børnegruppen havde også flere tilfælde af at ønske bedre behandling af husdyr, og den anså det for mindre moralsk acceptabelt at spise kød.

Voksne kan også godt lide dyr, selvom de senere skal spises. Især politikere som Dan Jørgensen (billedet) har svært ved at modstå pattegrise. Pressebillede

“Menneskets forhold til dyr er fuld af etiske dobbeltstandarder,” udtalte Luke McGuire, studieleder og underviser ved University of Exeter, til avisen The Guardian. “Nogle dyr er elskede medlemmer af husstanden, mens andre holdes i fabrikker for økonomisk vinding. Bedømmelsen ser ud til i høj grad at afhænge af arten af ​​det pågældende dyr: hunde er vores venner, svin er mad.”

Dobbeltmoral er normalt

Forskningen anses for at være et vigtigt skridt i retning af at forstå den “moralske aerobic”, hvor de samme mennesker kan have moralske dobbeltstandarder eller modstridende overbevisninger. For eksempel bemærkede børnene i løbet af undersøgelsen, at hunde fortjente bedre behandling end svin, men at svin stadig fortjente samme behandling som mennesker. De voksne grupper ønskede, at hunde og mennesker skulle behandles ens, og at begge skulle behandles bedre end svin.

“Der ser ud til at ske noget i ungdomsårene, hvor den tidlige kærlighed til dyr bliver mere kompliceret, og vi udvikler mere specisisme,” forklarede McGuire. “Det er vigtigt at bemærke, at selv voksne i vores undersøgelse mente at det at spise kød var mindre moralsk acceptabelt end at spise animalske produkter som mælk. Så modvilje mod, at dyr – inklusive husdyr – bliver mishandlet, forsvinder ikke helt.”

“Hvis vi ønsker, at folk skal bevæge sig mod mere plantebaserede diæter af miljømæssige årsager, er vi nødt til at ændre det nuværende system et eller andet sted,” sagde McGuire til The Guardian. “For eksempel, hvis børn spiste mere plantebaseret mad i skoler, kan det være mere i overensstemmelse med deres moralske værdier og kan reducere normaliseringen mod voksenværdier, som vi identificerer i denne undersøgelse.”

Bannerfoto: Børn især og mange voksne finder det forkasteligt, at halerne systematisk klippes af smågrisene. Reklamebillede for skærebord til halekupering

One Comment

  1. jan stampe nielsen

    Det er mit håb, at denne opfattelse også kan vinde fremme i Dansk Landbrug – således at begrebet produktionsenhed kan erstattes af et levende dyr.

Skriv en kommentar