Her kan du se og høre interviewet om rewilding med naturplejer Ulf Nielsen på TV Frihed

Kampagnen for rewilding af den danske natur har vakt stor modstand i brede kredse, ikke mindst hos folk der har et professionelt forhold til at holde kvæg og heste bag hegn. Naturplejer Ulf Nielsen fra Thy er en af de mere artikulerede, der har forsøgt at påvirke folkestemningen gennem indlæg i dagspressen, men også på det politiske site altinget.dk. Han har fået læst og påskrevet nogle gange af bl.a. seniorforsker Rasmus Ejrnæs, lektor Hans Henrik Bruun og naturformidler Morten D. D. Hansen, men er en robust herre med begge ben på jorden og et fast greb om sine mange ”vilde” heste

Ulf Nielsen, Thy

På YouTube ligger der en samtale med Ulf Nielsen, som vi har valgt at gengive her. Samtalen er optaget af TV Frihed, der arbejder ud fra Ålborg og med Asger Trier Engberg som den udfarende kraft. Han introducerer selv sit interview med Ulf Nielsen fra Thy med disse ord:

Asger Trier Engberg, TV Frihed

”Der har været en del diskussion af “rewilding”, det vil sige hr. Rune Engelbrechts ideer om at sætte husdyr ud i en “vild” natur.

Det har hr. Ulf Nielsen, naturplejer, faret i blækhuset over, og er meget kritisk.

Hvad er der egentlig galt med “rewilding” ideerne, og kan man, måske, finde nogle alternativer?

Hør her hvad Ulf og Asger diskuterer med hensyn til rewilding, og det gode alternativ: Thy naturpark.

Hvis du er til gudesmuk natur, så spol hen til enden af videoen, for at se “det smukkeste sted i Danmark”, som det kaldes, og det er lige før jeg tror, det er rigtigt, at det er Danmarks smukkeste sted.”

Her er nogle af Ulf Nielsens heste, der græsser frit i naturområder i Thy. Skærmbillede

Læser man videre i kommentarerne til YouTube-videoen, så står det hurtigt klart, at Asger Trier Engberg ikke er begejstret for ”hr. Rune Engelbrecht” og hans ideer og ej heller hans politiske engagement i humanisme og satanisme m.v. Læs selv:

Rune E. Larsen. Foto: Wikipedia

Vi har valgt at bringe interviewet, fordi det efter vores mening rummer en særdeles relevant kritik af ikke mindst den dominerende, verdensfjerne og til dels akademiske uvidenhed om hestehold og lignende.

Da der i interviewet rejses en voldsom kritik af idehistorikeren Rune E. Larsen, har vi valgt at følge god presseskik og give Larsen mulighed for at besvare beskyldningerne, der fremsættes i samtalen mellem TV-manden og naturplejeren.

Her er Larsens svar i en mail den 8. juni 2021:

”Jeg følger ikke med i, hvad der siges om mig i alle Facebook-opslag og på alle blogs eller Youtube-kanaler, idet jeg hellere forholder mig til journalistisk saglige nyhedsmedier; men jeg vil opfordre eventuelt interesserede til at gå til kilden og læse mine bøger i stedet for at ty til andenhånds-omtaler, der næsten altid fører til misforståelser.”

Afvist af DN

Rune E. Larsens visioner om en vildere natur ved hjælp af græssende dyr under hegn har også mødt betydelig kritik fra kredse i Danmarks Naturfredningsforening, hvor Larsen har siddet i hovedbestyrelsen siden 2015. Imidlertid blev han vraget af et flertal i foreningens repræsentantskab ved halvårsmødet i april i år, hvor han mistede sin bestyrelsespost sammen med en af sine trofaste følgesvende.

Læs nærmere om valget her:

Breaking News! To facebookkrigere røg ud af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening

Kommentarer

 1. John Verner Jørgensen

  Godt med debat, også om rewilding. Jeg undrer mig over at Danmarks natur den får det dårligere og dårligere hvis det var så nemt at forbedre den? Hvorfor ikke sige jatak til projekter og forsøg der prøver at vende udvviklingen? Molslab har haft utallige besøg af politi og andre, ingen anmærkninger…

  • Kjeld Hansen

   De 15 naturnationalparker til 880 mio. kr. er hverken et projekt eller et forsøg. Det er en fuldskala udrulning af en ide eller vision, der savner et evidensbaseret grundlag. Samtidig promoveres det som LØSNINGEN på biodiversitetskrisen af politikere og agitatorer, der har forklædt sig som upartiske forskere. Med akademisk arrogance blæser de på den håndgribelige fagkundskab, som folk med mange års naturplejeindsats besidder. Det er en væsentlig del af forklaringen på den uhørte hårde retorik.

 2. Steen Jensen

  …tvivler på det er fraværet af “rewilding” og “naturpleje” projekter der har forringet den danske natur….tværtimod er jeg næsten sikker på det er fjernelse af moser, vandhuller og intensiv land og skovbrug…for ikke at nævne pesticider og overgødning….det kan indhegnede store græssere ikke rette op på i

 3. John Verner Jørgensen

  Det der primært truer en del danske arter (se evt “rødlisten”) er mangel på plads til uforstyrret natur. Det er næsten umuligt at finde mange ha der kan reserveres til uforstyrret natur her i landet. Derfor er Molslab og lign projekter en form for nødhjælp: I mangel af store arealer, forsøger man om man kan skabe en natur der ligner uforstyrret. Hvis man har seriøse alternativer til store græssere bag hegn, så er vi mange der gerne vil lytte!

 4. Steen Jensen

  I en Klimakrise hvor alle er enige om vi skal have mere skov og færre landbrugsdyr er det paradoksalt man fælder træer og krat og sætter store græssere ud…jeg kan give et eksempel fra Randerrs, hvor kommunen samt Randers Regnskov for en 10 år siden indrog store våd og engarealer til “naturpleje” køer, får og bison blev sat ud…hvoraf 8 siden iøvrigt er aflivet pga fejlernæring. ,resultatet er en utrolig masse el-hegn, naturen har aldrig været mere utilgængelig og flere dyrearter er forsvundet…før i tiden kunne man se ræve, harer og rådyr de er helt væk samt en del fuglearter der levede i rørene og krattet…så du ser, man kan ikke fremhæve enkelte arter uden at fravælge andre..”rewilding” og “naturpleje” er i bund og grund et akademiskakademisk jobprojekt,,,,fint på papiret men urealiserbar i virkligheden .

  Mit bud, og andre uvildige organisationers, bl.a Plant et træ organisationens bud på biodiversitet…frikøb lodderne og lad naturen gør som den har gjort i 100 millioner år, klare sig selv, så kommer der nøjagtig de dyr og de planter naturen kan klare….helt uden fonds, EU og statsstøtte

 5. Det var Husmanden med sin le og økse, som var nøgledyret i den danske artsrigdom før udskiftingen. Og andre andre tiltag virker forringende.
  Den oprindelige Danske skov før istiden var en 100m høj nåletræsskov med mest rødtræer.
  Den oprindelige Danske skov efter istiden var mørk og domineret af lind og elm og senere af taks. Og har kun haft få arter.

 6. Pingback: Naturbevaring for dummernikker | Gylle.dk

Skriv en kommentar