Danske bakteriesvin fodres med tungmetaller

DodegriseSvinebakterien MRSACC398, der udbredes epidemisk i disse år af de danske svinefabrikanter, og det skaber stigende modvilje i befolkningen, fordi MRSACC 398 er multiresistent over for flere slags antibiotikum. Da bakterien smitter mennesker, kan man med god ret hævde, at svineindustrien “stjæler” livsvigtig medicin fra os mennesker. I Politikens kronik 29. september 2014 afslører biolog Kresten Lidegaard, at svineindustrien konsekvent fodrer de mange millioner af svin med tungmetaller, der efterfølgende spredes uhæmmet i miljøet med de mange millioner liter gylle…

Her er et uddrag af kronikken, der kan læses i sin helhed her:

“Da hylden med forskellige antibiotika efterhånden blev tom eller for kostbar, fandt landbrugskonsulenterne på at erstatte antibiotika med tungmetallerne kobber og zink. Kobber og zink har dyr og mennesker behov for i meget begrænset mængde. I større koncentrationer er det gift.

Det bliver i dag tilsat foderet og virker, ligesom antibiotika, som vækstfremmer. Den naturlige bakterieflora dør, så den ikke tolder på foderet.

Bakterierne har også en varieret tolerance for tungmetallerne. Darwin og den naturlige selektion favoriserer de bakterier, der har størst tolerance over for tungmetallerne, så i et tungmetalbelastet miljø er det dem, der overlever.

Bakterier laver dna-biblioteker med deres evolutionære guldkorn. Små stykker dna, der indeholder smarte gener. Det kan for eksempel være gener, der koder for øget tolerance over for forskellige antibiotika og tungmetaller.

Bakterierne udveksler deres genbiblioteker med hinanden, derfor kan informationen hurtigt spredes og blandes med andre biblioteker.

MRSA398, der foruden at være multiresistent over for en lang række antibiotika også har en høj tolerance over for tungmetallerne kobber og zink, er et resultat af den evolution. Den er så at sige avlet frem.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.