DodegriseSvinebakterien MRSACC398, der udbredes epidemisk i disse år af de danske svinefabrikanter, og det skaber stigende modvilje i befolkningen, fordi MRSACC 398 er multiresistent over for flere slags antibiotikum. Da bakterien smitter mennesker, kan man med god ret hævde, at svineindustrien “stjæler” livsvigtig medicin fra os mennesker. I Politikens kronik 29. september 2014 afslører biolog Kresten Lidegaard, at svineindustrien konsekvent fodrer de mange millioner af svin med tungmetaller, der efterfølgende spredes uhæmmet i miljøet med de mange millioner liter gylle…

Her er et uddrag af kronikken, der kan læses i sin helhed her:

“Da hylden med forskellige antibiotika efterhånden blev tom eller for kostbar, fandt landbrugskonsulenterne på at erstatte antibiotika med tungmetallerne kobber og zink. Kobber og zink har dyr og mennesker behov for i meget begrænset mængde. I større koncentrationer er det gift.

Det bliver i dag tilsat foderet og virker, ligesom antibiotika, som vækstfremmer. Den naturlige bakterieflora dør, så den ikke tolder på foderet.

Bakterierne har også en varieret tolerance for tungmetallerne. Darwin og den naturlige selektion favoriserer de bakterier, der har størst tolerance over for tungmetallerne, så i et tungmetalbelastet miljø er det dem, der overlever.

Bakterier laver dna-biblioteker med deres evolutionære guldkorn. Små stykker dna, der indeholder smarte gener. Det kan for eksempel være gener, der koder for øget tolerance over for forskellige antibiotika og tungmetaller.

Bakterierne udveksler deres genbiblioteker med hinanden, derfor kan informationen hurtigt spredes og blandes med andre biblioteker.

MRSA398, der foruden at være multiresistent over for en lang række antibiotika også har en høj tolerance over for tungmetallerne kobber og zink, er et resultat af den evolution. Den er så at sige avlet frem.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.